الگوی تحلیل SWOT


نکته: بررسی فرصت‌ها و تهدیدات به شما اطمینان دهد که عوامل بیرونی نظیر مقررات جدید دولت یا تغییرات تکنولوژیکی در صنعت را نادیده نگیرید. عوامل بیرونی را با تحلیل بیرونی پستله PESTELE Analysis بررسی می‌نماییم.

مقاله کنفرانس
برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل SWOT مورد مطالعه: شرکت شرق سازه کویر یزد

چکیده:
شناسایی مسایل و مشکلات موجود سازمان ها از نظر داخلی و خارجی که درنهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی می شود به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله تدوین راهبرد برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می رود تحلیل SWOT می باشد که قادر است مهم ترین عوامل درونی و بیرونی که می توانند آینده یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند. در این پژوهش سعی شد تا برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت شرق سازه کویر یزد به انجام برسد. برای این کار ابتدا با مراجعه به محل شرکت و طی مصاحبه ای با مدیرعامل شرکت، ماموریت سازمان، چشم انداز و اهداف کلان سازمان مشخص شد. سپس با مصاحبه با برخی کارکنان و اعضای هییت مدیره شرکت و همین طور با مشاهده ی فضای حاکم بر شرکت، مهم ترین عوامل تاثیرگذار محیطی مشخص شد. با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی این نتیجه به دست آمد که برای شرکت شرق سازه ی کویر میزان اهمیت و چیرگی نقاط ضعف از نقاط قوت و همچنین تهدیدها از فرصت ها بیشتر است. پس از رسم ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، مجموعه ای از استراتژی هایی که امکان استفاده از آن ها برای شرکت شرق سازه ی کویر یزد وجود دارد در قالب ماتریس SWOT معرفی شد. با استفاده از ماتریس SWOT در مجموع هفده استراتژی معرفی شد که شرکت شرق سازه باید متناسب با شرایط موجود برخی از آن ها را به کار گیرد. در نهایت به کمک ماتریس SPACE استراتژی های تدافعی برای شرکت شرق سازه کویر یزد مناسب تشخیص داده شد.

برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل SWOT مورد مطالعه: شرکت شرق سازه کویر یزد 3/20/2016 12:00:00 AM

تحلیل الگوی تحلیل SWOT SWOT چیست ؟ بررسی کاربرد SWOT در استراتژی بازاریابی

تحلیل SWOT (تحلیل اس‌دبلیواوتی) یک تکنیک و ابزاری تحلیلی برای شناخت چهار عامل مهم و اثرگذار بر یک کسب و کار یا یک فرد است. تجزیه و تحلیل SWOT یک مدل ساده است که نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها سازمان را برای ایجاد استراتژی بازاریابی مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای انجام این کار، باید توجه داشت که سازمان چه کاری می‌تواند و چه کاری نمی‌تواند ، انجام دهد و همچنین ارزیابی شرایط بالقوه مطلوب یا نامطلوب مربوط به محصولات یا خدمات شرکت.

تحلیل swot analysis تحلیل SWOT چیست ؟ بررسی کاربرد SWOT در استراتژی بازاریابی

تحلیل SWOT در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک مانند مدیریت استراتژیک ، تعیین استراتژی بازاریابی ، تدوین استراتژی فروش ، …. استفاده می‌شود.

نقاط قوت ( قوت ها ) Strengths

نقاط ضعف ( ضعف ها ) Weaknesses

نقاط فرصت ( فرصت ) Opportunities

نقاط تهدید ( تهدیدها ) Threats

تحلیل SWOT به ایجاد توازن پایدار در بازار کسب و کار شما کمک می‌نماید. تحلیل SWOT به شما کمک می‌کند تا کسب و کار خود را به گونه‌ای توسعه دهید که بهترین مزیت‌ها، توانایی‌ها و فرصت‌های شما را به بهترین شکل ممکن بکار گرفته شود.

تجزیه و تحلیل SWOT کسب و کار

آنچه SWOT را قدرتمند می‌سازد عبارت از این است که با اندیشیدن، می‌توان فرصت‌هایی را یافت که به خوبی مورد استفاده شود و با درک ضعف‌ها ، می‌توان تهدیدات را مدیریت نمود و یا از بین برد . با نگاهی به خود و رقبای خود با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT، می‌توانید شروع به ساخت یک استراتژی نمایید، که مزیت‌های خود را از رقبا تشخیص داده و روش رقابت را تعیین نمایید.

روش تجزیه و تحلیل SWOT

این ابزار در سال 1960 توسط آلبرت هومفری در سال 1960 ارائه شده است. شما می‌توانید از آن به دو روش استفاده کنید :

 • تحلیل SWOT ، ابزاری برای درک مناسب افراد از یکدیگر ( غیررسمی )
 • تحلیل SWOT ، ابزاری برای تدوین سند استراتژی ( کاملا رسمی )

نکته :

نقاط قوت و نقاط ضعف ، جزء عناصر درون سازمان شما هستند، در حالی که فرصت ها و تهدیدات به‌طورکلی با عوامل خارجی ارتباط دارند. به همین دلیل، تحلیل SWOT گاهی اوقات تحلیل داخلی و خارجی Internal-External Analysis نامیده می‌شود و ماتریس SWOT / تحلیل SWOT ، گاهی به نام ماتریس IE شناخته می‌شود.

کشف “نقاط قوت” در تحلیل SWOT

 • سازمان شما چه مزیت‌هایی دارد؟
 • چه کاری بهتر از هر کس دیگری انجام می دهید؟
 • چه منابع منحصر به فرد در اختیار دارید و یا کدام منبع ارزان قیمت را در اختیار دارید که می تواند بر روی دیگران تأثیر بگذارد؟
 • مردم چه نقاط قوتی در شما می‌بینند ؟
 • چه عواملی باعث می شود که شما “بفروشید” ؟

پیشنهاد منحصر به فرد فروش Unique Selling Proposition : USP سازمان شما چیست؟

نقاط قوت خود را از منظر داخلی و از نقطه نظر مشتریان و افراد موجود در بازار خود در نظر بگیرید. همچنین اگر شما مشکلی در شناسایی نقاط قوت خود دارید، سعی کنید فهرستی از ویژگی‌های سازمان خود را بنویسید. امیدوارم بعضی از این نقاط قوت شما باشند. به نقاط قوت خود نگاه کنید، در مورد آنها با توجه به رقبای خود ، فکر کنید. به عنوان مثال، اگر تمام رقبای شما دارای محصولاتی با کیفیت بالا هستند، بنابراین ، فرآیند تولید با کیفیت بالا در بازار سازمان شما یک نقطه قوت نیست، بلکه ضرورت است.

تجزیه و تحلیل swot

کشف “نقاط ضعف” در تحلیل SWOT

 • چه چیزی می‌تواند بهبود یابد؟
 • از چه کارهایی باید اجتناب شود؟
 • مردم چه نقاط ضعفی در شما میبینند ؟
 • چه عواملی باعث افت فروش شما می‌شود؟

نقاط ضعف خود را از دیدگاه داخلی و خارجی در نظر بگیرید: آیا نقاط ضعفی وجود دارد که دیگران آن راببیند و شما نبینید ؟ آیا رقبای شما بهتر از شما عمل می‌نمایند؟ در حال حاضر بهتر است که واقع بینانه به گزینه‌ها نگاه نمایید. و هر چه زودتر با حقایق ناخوشایند سازمانتان روبرو شوید.

کشف “فرصت ها” در تحلیل SWOT

 • چه فرصت‌هایی وجود دارد ؟
 • شما از چه روند جالبی آگاه هستید؟

فرصت های مفید می‌تواند از موارد زیر باشد :

 • تغییرات در تکنولوژی و بازار در هر دو مقیاس گسترده و جزئی.
 • تغییرات در سیاست دولت در ارتباط با حوزه کاری شما.
 • تغییرات در الگوهای اجتماعی، مشخصاتی الگوی تحلیل SWOT جمعیت، تغییرات شیوه زندگی و غیره.
 • رخدادهای محلی.

نکته :

هنگامی که به فرصت‌ها نگاه می‌کند، به نقاط قوت خود نیز نگاه کنید و از خودتان بپرسید که آیا با این نقاط قوت میتوانید از فرصت‌ها استفاده نمایید ؟ همچنین ، نقاط ضعف خود را بررسی کنید و از خودتان بپرسید که آیا می‌توانید با از این بین بردن این نقاط ضعف ، از این فرصت‌ها استفاده نمایید ؟

کشف “تهدید ها” در تحلیل SWOT

 • چه موانعی دارید ؟
 • رقبا شما چه کار می‌کنند؟
 • آیا استانداردهای کیفی شغل، محصولات یا خدمات شما تغییر نموده است ؟
 • آیا فناوری در حال تغییر است و آیا این تغییر می‌تواند موقعیت شما را تهدید نماید؟
 • آیا شما بدهی‌های ناجور یا مشکلاتی خصوص جریان نقدی دارید؟
  آیا هر یک از نقاط ضعف شما به طور جدی تجارت شما را تهدید می‌نماید؟

نکته:

بررسی فرصت‌ها و تهدیدات به شما اطمینان دهد که عوامل بیرونی نظیر مقررات جدید دولت یا تغییرات تکنولوژیکی در صنعت را نادیده نگیرید. عوامل بیرونی را با تحلیل بیرونی پستله PESTELE Analysis بررسی می‌نماییم.

مقاله مرتبط :

تیم الگوی تحلیل SWOT مشاوران مدیریت ایران : مطالب سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم میباشد و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.

تحلیل سوات (SWOT)

تحلیل سوات

تحلیل سوات (SWOT) ابزاری در مدیریت استراتژیک برای انتخاب استراتژی مناسب براساس پایش نقط قوت، نقط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان است. با استفاده از این ابزار وضعت موجود و مطلوب عوامل داخلی و خارجی بررسی می‌شود و استراتژی مناسب برای سازمان انتخاب می‌شود.

تحلیل سوات SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی‌های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. ماتریس SWOT که آن را به شکل‌های دیگر مثل TOWS هم می‌نویسند، از چهار سر واژه اصلی تشکیل می‌شود:

 • نقاط قوت Strength
 • نقاط ضعف Weakness
 • فرصت‌ها Opportunity
 • تهدیدها Threat

ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می‌شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است. در این مقاله مراحل مختلف تحلیل سوات ارائه شده است.

دانلود ویدیوی آموزش سوات

دانلود ویدیوی آموزش تحلیل سوات

مراحل تحلیل سوات

گام‌های تحلیل سوات عبارتند از:

 • شناسایی عوامل داخلی و خارجی
 • تعیین وزن الگوی تحلیل SWOT عوامل داخلی و خارجی
 • تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 • انتخاب استراتژی مناسب

به صورت خلاصه نخست باید عوامل داخلی شناسایی و سپس در قالب نقاط ضعف و قدرت دسته‌بندی شود. سپس عوامل خارجی شناسایی و به صورت فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه باید وزن هریک از عوامل مشخص شود. در گام بعدی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تشکیل می‌شود. گام نهایی نیز انتخاب بهترین استراتژی می‌باشد.

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

در تحلیل سوات ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود. پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود. نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند. پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند. سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود.

با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از معیارهای فوق شناسائی می‌شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دسته‌بندی خواهند شد. به روش مشابه با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از عوامل خارجی شناسائی شده و سپس در قالب فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی خواهند شد.

گام دو: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی

پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته‌بندی آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدها، باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود.با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هریک از شاخص‌های عوامل داخلی و خارجی مشخص می‌شود. بنابراین خروجی تکنیک AHP می‌تواند الگوی تحلیل SWOT میزان اهمیت هر شاخص تصمیم‌گیری استراتژیک را نشان دهد. به مقاله رویکرد ترکیبی AHP-SWOT رجوع کنید.

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی‌اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص می‌دهیم. در اینصورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد. این وزن می‌تواند با استفاده از تکنیک AHP محاسبه شود.
– به هریک از این عامل‌ها نمره ۱ تا ۴ می‌دهیم. نمره ۱ بیانگر ضعف اساسی، نمره ۲ ضعف کم،نمره ۳ بیانگرنقطه قوت و نمره ۴ نشان دهنده قوت بسیار بالای عامل میباشد.

امتیاز دهی به معیارهای داخلی و خارجی

امتیاز دهی به معیارهای داخلی و خارجی

– برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضریب کنیم.

– مجموع نمره‌های نهایی هرعامل را محاسبه کنیم تا نمره نهایی سازمان مشخص شود.
اگرمیانگین آنها کمتر از ۲٫۵ باشد یعنی سازمان ازنظر عوامل داخلی دچارضعف بوده و اگر نمره میانگین بیشتراز ۲٫۵ باشد سازمان دارای قوت می‌باشد.

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نیز مانند مانند قبل عمل می‌شود.

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

گام چهارم: طراحی مدل تحلیل سوات SWOT

برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد و بتوان استراتژی‌های مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و استراتژی‌های مناسب برای سازمان را مشخص می‌کند.

الگوی ارزیابی استراتژی

الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد. در مدل SWOT پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی شده و نوشتن آنها در سلول‌های مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود. در شکل زیر ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT نشان داده شده است.

ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT

ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT

انواع استراتژی‌های سوات

استراتژی‌های SO : در اجرای استراتژی‌های SO می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت‌های خارجی حداکثر بهره برداری را نمود. هر سازمانی علاقه‌مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از نقاط قوت داخلی از فرصت‌ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید.

استراتژی‌هایWO : هدف از استراتژی‌های WO این است که از مزیتهایی که در فرصت‌ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود.

استراتژی‌هایWT : هدف در اجرای استراتژی‌های WT کم کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیم‌گرفت و باید سعی کنیم باانحلال، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم.

استراتژی‌های‌‌ST : در این نوع استراتژی تلاش می‌گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات خارجی، ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد.

به این ترتیب با استفاده از ماتریس SWOT فهرستی از استراتژی‌های مختلف در چهار گروه متفاوت بدست می‌آید. با استفاده از ماتریس QSPM می‌توان این تحلیل را پایان داد. علائه ور ماتریس سوات و تحلیل QSPM می‌توان از رویکردهایی مانند AHP-TOPSIS نیز استفاده کرد که در پارس مدیر تشریح شده است.

ارائه الگوی تلفیقی استراتژی تکنولوژی در سازمان بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه الگوی تلفیقی استراتژی تکنولوژی در سازمان بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع

چکیده مقاله :

یکی از مهمترین مباحث مدیریت تکنولوژی، استراتژی های تکنولوژی است که به عنوان قسمتی از استراتژی های کلان سازمان می تواند بر تمامی ابعاد آن تاثیر گذار باشد دیدگاه های مختلفی در الگوی تحلیل SWOT زمینه تدوین استراتژی های تکنولوژی وجود دارد که هر یک دارای معایب و مزیت هایی می باشند دیگاه های سلسله مراتبی و مبتنی بر منابه به تنهایی در محیط کسب و کار امروزی به شدت نامتناسب جلوه می کند چرا که ارتباطات پیویا میان تکنولوژی و استراتژی سازمان در آن نادیده گرفته می شود در این پژوهش مدلی تلفیقی از دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه پویا در تدوین استراتژی تکنولوژی ارائه می گردد در بین الگوهای تدوین استراتژی تحلیل swot به عنوان روشی کارا مطرح می باشد که بهره جستن از نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان به تدوین استراتژی می پردازد یکی از امتیازات این تحلیل می توان به کوشش آن در اتصال عوامل داخلی و خارجی برای تولید یک استراتژی جدید اشاره کرد همچنین یکی از معایب اصلی آن عدم توجه کافی به نقش منابع در راستای نیل به مزیت رقابتی است با توجه به نقش مم منبع تکنولوژی و دانش فنی به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمان، ترکیب صحیح این دیدگاه با تحلیل swot می تواند ابزاری ایجاد نماید که از مزایای توام آنها در تدوین استراتژی های تکنولوژی برخوردار باشد در این پژوهش یک مدل تدوین استراتژی های تکنولوژی با تلفیق تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع و با استفاده از مفاهیم مدل پویای کیه زا ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICSM10_117 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

باقرصاد، محسن و ارباب شیرانی، بهروز و جوادی، حسن،1392،ارائه الگوی تلفیقی استراتژی تکنولوژی در سازمان بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،تهران،https://civilica.com/doc/278977


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1392، باقرصاد، محسن؛ بهروز ارباب شیرانی و حسن جوادی )
برای بار دوم به بعد: ( 1392، باقرصاد؛ ارباب شیرانی و جوادی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • I] جمالزاده، م، 135، "ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب .
 • آرمسترانگ، م/ ترجمه سید محمد اعرابی، داود ایزدی، 1384، مدیریت .
 • I3] فرد آر دیوید، ترجمه سید محمد اعرابی و علی .
 • [ه] محمود نژاد، ا، 1380، مدیریت بر آینده باتکنولوژی فردا، .
 • I"] شهریاری، م، 1389، اگوی تدوین استراتژی با استفاده از .
 • _ خالقی، م، نوری، ج، 1388، "ارتباط من استراتژی تکنولوژی . [ مقاله کنفرانسی ]
 • کیه زا و یتوریو، ترجمه سپهر قاضی نوری و مهدیخانی، .
 • Valentin, E. K., 2005, "Away With SWOT Analysis: Use Defensive/O .
 • Danila N., 1989, "strategic Evaluation and selection of R & .
 • Zahra Sh.A. _ sisodi R., Mathere B.1999, _ Exploiting the .
 • Burgelman R, A. _ Maidique M, A , Wheel wright .
 • Hill, T. and Westbrook, R., 1997, :SWOT Analysis: It's Time .
 • valentin E. k., 2001, "swot analysis from a resource-based view", .
 • Houben, G. Lenie, K. Vanhoof, K.1999, _ knowledge -based SWO .
 • thompson, A. J. and Strickland, A. J., 1998, Strategic Planning, .
 • Kotler, P., 20 _ _ Marketing Management, Upper saddleRiver, Prentice-Hall .
 • McDonald, M., 1999, Marketing Plans, Oxford, Butterworth -Heinemann. .
 • Barney, J., 2001, _ the resource-based "view" a useful perspective .
 • Calcagno, M., 1996, _ Evolution of the Competitive Advantege Concept .
 • Tamar, A. and Hashai, N..2004, _ competitive advantage and strategic .
 • Wernerfelt, B., 1984, _ Res ource-Based View of الگوی تحلیل SWOT the Firm", .
 • Madsen, M. and Ehie, I. C., 2005, "Identifying critical issues .
 • Peteraf, M. A., 2003, _ C ORNER STONES OF C .
 • DAVID J. COLLIS AND CYNTHIA _ :CREATING CORPORATE ADVANTAGE ", .
 • Markides, الگوی تحلیل SWOT C. and Williamson, P. J., 1 996, 4Corporate Diversification .
 • Dyson, R, .2004, "Strategic development and SWOT analysis at the .
 • Valentin, E. K., 2001, "Swot Analysis from a Resource Based .
 • Hill, T. and Westbrook, R., 1997, :SWOT Analysis: It's Time .
 • Porter, E. M., 1997, _ Competitive Frorces Shape Strategy", Harvard .
 • Barney, J. B. and Clark, _ N..2007, R esource-Based Theory: .
 • Barney, J. B., 1991, :Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", .
 • Barney, J. B. , 20 02, Gaining and Sastaining Competitive .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

الگوی تحلیل SWOT بر اساس شاخص های آموزشی

تحلیل SWOT را می توان برای تعیین نیازهای آموزشی کل سازمان یا هر یک از واحدهای سازمانی به کار برد . طبق این الگو نخست عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصت ها) و سپس ، عوامل درونی (ضعف ها و قوت ها) مورد بررسی قرار می گیرند .

ترتیب فوق زمینه ای برای مقایسه و مقابله ابعاد با زمینه های منفی و مثبت و شناسایی شکاف ها و تخصیص منابع فراهم می آورد . برای تحلیل SWOT پاسخ به سوالات ذیل در ابعاد عوامل بیرونی و درونی سازمان مفید و لازم است.

الف: عوامل خارجی

فراگیران چگونه محصولات و خدمت شما را دریافت می کنند؟

تصویر و شهرت سازمان شما چیست ؟

سازمان شما با چه مشکلاتی در بازار رقابت روبروست ؟

آموزش چه تأثیری بر عوامل خارجی دارد ؟

چه ادراک و استنباطی نسبت به تعهد سازمان به آموزش کارکنان وجود دارد ؟

رقبا و سازمان های همکار شما چقدر و چگونه به آموزش معتقدند ؟

تعهد به آموزش ، چگونه و به چه میزانی جذب نیرو ها ی جدید و شایسته را تحت تأثیر قرار می دهد؟

ب: عوامل داخلی

چه تعدادکارمندان در سازمان کار می کنند ؟

آیا سازمان با ازیاد نیرو مواجه است یا کمبود نیرو دارد ؟

گروه های کاری مختلف سازمان کدامند ؟

آموزش کارکنان با چه مشکلاتی مواجه است ؟

در هر یک از این گروه ها آموزش اولویت چندم است ؟

نگرش مدیرت ارشد و مدیریت عملیاتی سازمان چیست ؟

نقاط قوت سازمان شما در زمینه عملکرد کارکنان چیست ؟

گروه های کاری چه دانش ، مهارت و نگرشی را لازم دارند ؟ ( خراسانی و مهدی ۱۳۸۵ ، ص ۸۰- ۷۹ )

در نهایت تعیین می کنید با توجه به فرصت ها و تهدید ها چه تغییراتی را الگوی تحلیل SWOT باید جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت باید انجام شود . سپس فهرستی از نیازهای آموزشی را که از این تحلیل منتج می شود را فهرست کنید تا در برنامه آموزشی بدان پرداخته شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.