نمونه پورتفولیوی ترکیبی


دوره کارگاهی مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management)

این دوره کارگاهی و جذاب مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه‌ها) برای شما طراحی شده است تا با مفاهیم مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه‌ها) براساس استانداردها و مراجع کاربردی و معتبر بین‌المللی زیر، به زبان ساده و عملی آشنا شوند.

منابع اصلی مورد استفاده در دوره کارگاهی «مدیریت پورتفولیو»

دوره کارگاهی مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management) شامل موارد زیر می‌باشد:

 • برنامه‌ریزی دقیق آموزشی و مطالعه از طریق سامانه آنلاین یادگیری “رستاک من”،
 • فهم عمیقمحتوای استاندارد The Standard of Portfolio Management بهمراه منابع معتبر بین‌المللی فوق،
 • انواع تمرینات و کارهای گروهی در طول دوره در بستر سامانه آنلاین “رستاک من”،
 • دسترسی آنلاین به تمامی محتوای جذاب آموزشی (جزوات، تمرینات و مطالب کمک آموزشی) از طریق سامانه “رستاک من” به مدت 60 روز از ابتدای دوره،
 • تشکیل گروه تعاملی برای تبادل و همفکری مستمر با دانشجویان با بهره‌گیری از مربی دوره،
 • ارائه فایل جزوات به صورت 2 اسلاید در یک صفحه با حفظ حق کپی شرکت رستاک. ارائه هاردکپی باکیفیت جزوات به صورت دو اسلاید در یک صفحه، مستلزم سفارش و پرداخت هزینه است.

مدیریت پورتفولیو چیست؟

مدیریت پورتفو (یا مدیریت سبد پروژه) دانشی است برای اطمینان از اینکه منابع سازمان بر روی آندسته از کارها و اقداماتی متمرکز شده‌اند که بیشترین ارزش افزوده را برای سازمان ایجاد کرده و تمامی فعالیت‌های سازمان منطبق و همسو با اهداف و استراتژی‌های کسب و کار می‌باشد. مدیریت پورتفو به دنبال شناسایی، دسته‌بندی، ارزیابی، انتخاب، اولویت‌بندی، بهینه‌سازی و موازنه سبد پروژه‌ها، طرح‌ها و عملیات سازمان‌هاست.

اهداف اصلی مدیریت پورتفولیو عبارتند از:

اهداف اصلی مدیریت پورتفولیو

 • بیشینه‌سازی منافع حاصل از پروژه‌ها، طرح‌ها و عملیات تحت سیطره هر پورتفو.
 • توازن در ترکیب پروژه ها و طرح ها (تنوع در سرمایه گذاری).
 • همسویی با اهداف استراتژیک سازمانی.

مدیران پورتفو مسؤل انتخاب درست پروژه‌ها برای تحقق سه هدف اساسی فوق بوده ولی مدیران پروژه مسؤل اجرای درست پروژه‌ها برای تحقق اهداف پروژه می باشند. مدیران پورتفو مانند یک ناخدای ماهر باید تصمیم درستی برای کشتی تحت هدایت خود بگیرند و مدیران پروژه هم باید دستورات مافوق را به درستی یعنی در زمان، بودجه، محدوده (مشخصات) و کیفیت مصوب اجرا کنند تا به سر منزل نمونه پورتفولیوی ترکیبی مقصود برسند.

توجه: اگر تمایل به اخذ مدرک PfMP دارید، حتما از ابتدا در تور جامع PfMP «حرفه‌ای در مدیریت پورتفولیو» ثبت نام بفرمایید تا از ابتدا با رویکرد دانش و آزمون هدایت شوید.

در یک نگاه

هدف این دوره فهم عمیق مدیران سبد پروژه، مدیران و تیم مدیریت پروژه ها، طرح ها و تیم دفتر مدیریت سبد پروژه (PMO), و علاقمندان این رشته با کلیه فرآیندهای مختلف مدیریت سبد پروژه به طور کارگاهی به همراه بررسی یک مطالعه موردی است.

تمامی علاقمندان به علم و هنر مدیریت پروژه از جمله مدیران و کارشناسان پروژه، طرح و پورتفو، مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه، PMO، تمامی دستاندرکاران پروژه ها, حامیان مالی و ذی نفعان و دیگران علاقه مندان به مدیریت پورتفولیو., مدیران ارشد و میانی مدیران پروژه ها و طرح ها کارشناسان برنامه ریزی, مدیران پورتفولیو

مقاله متنی تأثیر تعدیل کننده گرایش استراتژیک بر ارتباط بین ساختاربندی پورتفولیوی پروژه و موفقیت پورتفولیوی پروژه

در حالی که طبق مباحث قبلی، ارتباط مستقیم و مثبتی بین ساختاربندی پورتفولیوی پروژه و موفقیت پورتفولیوی پروژه وجود دارد، کیفیت ارتباط می تواند تحت تأثیر گرایش استراتژیک یک بنگاه نیز قرار بگیرد.

به طور کلی تا کنون مطالعات تجربی محدودی وجود داشته است که اثر تعدیلی گرایش استراتژیک را تحلیل کنند و تا آنجایی که من می دانم هیچ مطالعاتی بر روی این اثر در مدیریت پورتفولیوی پروژه وجود ندارد. اسلیتر و همکاران (2006) در مطالعه خود نشان می دهند که گرایش استراتژیک و پورتر (1980) ارتباط بین عناصر مختلف قابلیت و عملکرد فرموله سازی استراتژی را تعدیل می کند. این قابلیت های ایجاد استراتژی را طبق نظر اسلیتر و همکاران (2006) می توان با فرایند ایجاد پورتفولیوی پروژه و متعاقباً با ساختاربندی پورتفولیوی پروژه مقایسه کرد.

در نتیجه قابلیت ساختاربندی پورتفولیوی پروژه یک بنگاه، یک قابلیت پویا است که منجر به نتایج بهتر یک پورتفولیوی پروژه می شود. برای نمونه، بنگاه های دارای یک موضع خاص ریسک پذیری و یا تهاجمی (با اجرای یک فرایند ساختاربندی رسمی تر و خاص تر با ترکیب وظایف بیشتر) می توانند به موفقیت بالاتر پورتفولیوی پروژه دست یابند. به موجب آن، سازمان را وادار خواهند کرد تا یک ساختار اجباری را دنبال کند و برای مثال تصمیمات فرصت طلبانه را کاهش دهد. بنگاه های دارای یک موضع تحلیلی قوی می توانند با تسهیل فرایند ساختار بندی پورتفولیو از قواعد غیر ضروری و در نتیجه فرصت های از دست رفته ناشی از تصمیمات با تأخیر جلوگیری کنند.

در کل، شدت ارتباط بین ساختاربندی پورتفولیوی پروژه و موفقیت پورتفولیوی پروژه به احتمال زیاد بر اساس ابعاد مختلف گرایش استراتژیک تغییر می کند. این استدلال با نتایج حاصل از مطالعات تأثیر تعدیلی گرایش کارآفرینانه بر عملکرد نیز مطابقت دارد.

دوره کارگاهی مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management)

این دوره کارگاهی و جذاب مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه‌ها) برای شما طراحی شده است تا با مفاهیم مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه‌ها) براساس استانداردها و مراجع کاربردی و معتبر بین‌المللی زیر، به زبان ساده و عملی آشنا شوند.

منابع اصلی مورد استفاده در نمونه پورتفولیوی ترکیبی دوره کارگاهی «مدیریت پورتفولیو»

دوره کارگاهی مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management) شامل موارد زیر می‌باشد:

 • برنامه‌ریزی دقیق آموزشی و مطالعه از طریق سامانه آنلاین یادگیری “رستاک من”،
 • فهم عمیقمحتوای استاندارد The Standard of Portfolio Management بهمراه منابع معتبر بین‌المللی فوق،
 • انواع تمرینات و کارهای گروهی در طول دوره در بستر سامانه آنلاین “رستاک من”،
 • دسترسی آنلاین به تمامی محتوای جذاب آموزشی (جزوات، تمرینات و مطالب کمک آموزشی) از طریق سامانه “رستاک من” به مدت 60 روز از ابتدای دوره،
 • تشکیل گروه تعاملی برای تبادل و همفکری مستمر با دانشجویان با بهره‌گیری از مربی دوره،
 • ارائه فایل جزوات به صورت 2 اسلاید در یک صفحه با حفظ حق کپی شرکت رستاک. ارائه هاردکپی باکیفیت جزوات به صورت دو اسلاید در یک صفحه، مستلزم سفارش و پرداخت هزینه است.

مدیریت پورتفولیو چیست؟

مدیریت پورتفو (یا مدیریت سبد پروژه) دانشی است برای اطمینان از اینکه منابع سازمان بر روی آندسته از کارها و اقداماتی متمرکز شده‌اند که بیشترین ارزش افزوده را برای سازمان ایجاد کرده و تمامی فعالیت‌های سازمان منطبق و همسو با اهداف و استراتژی‌های کسب و کار می‌باشد. مدیریت پورتفو به دنبال شناسایی، دسته‌بندی، ارزیابی، انتخاب، اولویت‌بندی، بهینه‌سازی و موازنه سبد پروژه‌ها، طرح‌ها و عملیات سازمان‌هاست.

اهداف اصلی مدیریت پورتفولیو عبارتند از:

اهداف اصلی مدیریت پورتفولیو

 • بیشینه‌سازی منافع حاصل از پروژه‌ها، طرح‌ها و عملیات تحت سیطره هر پورتفو.
 • توازن در نمونه پورتفولیوی ترکیبی ترکیب پروژه ها و طرح ها (تنوع در سرمایه گذاری).
 • همسویی با اهداف استراتژیک سازمانی.

مدیران پورتفو مسؤل انتخاب درست پروژه‌ها برای تحقق سه هدف اساسی فوق بوده ولی مدیران پروژه مسؤل اجرای درست پروژه‌ها برای تحقق اهداف پروژه می باشند. مدیران پورتفو نمونه پورتفولیوی ترکیبی مانند یک ناخدای ماهر باید تصمیم درستی برای کشتی تحت هدایت خود بگیرند و مدیران پروژه هم باید دستورات مافوق را به درستی یعنی در زمان، بودجه، محدوده (مشخصات) و کیفیت مصوب اجرا کنند تا به سر منزل مقصود برسند.

توجه: اگر تمایل به اخذ مدرک PfMP دارید، حتما از ابتدا در تور جامع PfMP «حرفه‌ای در مدیریت پورتفولیو» ثبت نام بفرمایید تا از ابتدا با رویکرد دانش و آزمون هدایت شوید.

در یک نگاه

هدف این دوره فهم عمیق مدیران سبد پروژه، مدیران و تیم مدیریت پروژه ها، طرح ها و تیم دفتر مدیریت سبد پروژه (PMO), و علاقمندان این رشته با کلیه فرآیندهای مختلف مدیریت سبد پروژه به طور کارگاهی به همراه بررسی یک مطالعه موردی است.

تمامی علاقمندان به علم و هنر مدیریت پروژه از جمله مدیران و کارشناسان پروژه، طرح و پورتفو، مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه، PMO، تمامی دستاندرکاران پروژه ها, حامیان مالی و ذی نفعان و دیگران علاقه مندان به مدیریت پورتفولیو., مدیران ارشد و میانی مدیران پروژه ها و طرح ها کارشناسان برنامه ریزی, مدیران پورتفولیو

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش در ریسک – الزویر ۲۰۱۷

در این کار، ما مساله‌ی بهینه‌سازی پورتفولیو را با شش محدودیت عمل با کاربرد گسترده در سناریوهای تجاری زندگی واقعی مورد بررسی قرار داده‌ایم. تمرکز این کار به عنوان ریسک نامطلوب به عنوان یک معیار ریسک پیشنهادی در بازارهای مالی است و یک چارچوب واقع‌بینانه برای بهینه‌سازی پورتفولیو اتخاذ می‌شود که از گسترده‌ترین رویکرد در نظر گرفته شده‌ی میانگین-واریانس دور می‌شود. ارزش-در-ریسک (VaR) به عنوان یک معیار ریسک استفاده می‌شود و یک رویکرد شبیه‌سازی تاریخی برای محاسبه‌ی VaR اتخاذ می‌شود. بهینه‌سازی پورفولیو در زمینه‌ی VaR شامل پیچیدگی‌های اضافی است…

عنوان فارسی:دانلود مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش در ریسک

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش در ریسک – الزویر ۲۰۱۷:در این کار، ما مساله‌ی بهینه‌سازی پورتفولیو را با شش محدودیت عمل با کاربرد گسترده در سناریوهای تجاری زندگی واقعی مورد بررسی قرار داده‌ایم. تمرکز این کار به عنوان ریسک نامطلوب به عنوان یک معیار ریسک پیشنهادی در بازارهای مالی است و یک چارچوب واقع‌بینانه برای بهینه‌سازی پورتفولیو اتخاذ می‌شود که از گسترده‌ترین رویکرد در نظر گرفته شده‌ی میانگین-واریانس دور می‌شود. ارزش-در-ریسک (VaR) به عنوان یک معیار ریسک استفاده می‌شود و یک رویکرد شبیه‌سازی تاریخی برای محاسبه‌ی VaR اتخاذ می‌شود. بهینه‌سازی پورفولیو در زمینه‌ی VaR شامل پیچیدگی‌های اضافی است…

بهینه سازی پورتفولیوی میانگین ارزش-در-ریسک: رویکردی غیر پارامتری

الزویر

مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research

Evolutionary computations – Multi-objective Constrained Portfolio Optimization – Value at Risk – Nonparametric Historical Simulation

Huidi Tchero, Pauline Kangambega, Lucien Lin, Martin Mukisi-Mukaza, Solenne Brunet-Houdard, Christine Briatte, Gerald Reparate Retali, Emmanuel Rusch,

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

۲- ارزش-در-ریسک: مروری اجمالی

۳- مسائل بهینه‌سازی چند-منظوره‌ی پورتفولیو

۳-۱- مساله‌ی بهینه‌سازی پورتفولیوی میانگین-VaR

۳-۲- محدودیت‌های عملی

محدودیت‌های کف و سقف

محدودیت‌های Round Lot

محدودیت‌های حد کلاس

۳-۳- مساله‌ی بهینه‌سازی عملی پورتفولیوی میانگین-VaR

۴- یک الگوریتم تکاملی چند-منظوره‌ی یادگیری-محور

۴-۱- MODE-GL ارائه شده

۵- ارزیابی عملکرد

۵-۱- مجموعه‌های داده

۵-۲- شاخص‌های کیفیت

۵-۳- رویکردهای مورد مطالعه

۵-۴- مقایسه‌های الگوریتم‌ها

چکیده

بهینه‌سازی پورتفولیو شامل تخصیص بهینه‌ی سرمایه‌ی محدود به دارایی‌های مالی مختلف قابل دسترس به منظور دستیابی به یک مبادله‌ی معقولانه بین سود و ریسک است. ما یک مدل میانگین-VaR مارکوویتز را در نظر می‌گیریم که در آن، واریانس با یک معیار ریسک استاندارد صنعتی، یعنی ارزش-در-رسیک (VaR)، به منظور ارزیابی بهتر قرار گرفتن در معرض ریسک بازار مربوط به نوسانات قیمت دارایی‌های مالی و کالایی جایگزین می‌شود.

بهینه‌سازی واقع‌بینانه‌ی پوتفولیو در چارچوب کاری میانگین-VaR، مساله‌ای چالش برانگیز است زیرا بهینه‌سازی VaR منجر به یک مساله‌ی نامحدب NP-hard می‌شود که از لحاظ محاسباتی حل نشدنی است. در این کار، یک الگوریتم تکاملی چند-منظوره ترکیبی مبتنی بر یادگیری (MODE-LG) کارامد را به منظور حل مسائل بهینه‌سازی پورتفولیوی میانگین-VaR با محدودیت‌های جهان-واقعی، مانند کاردینالیته ، کمیت، پیش-تخصیص، Round-lot (یک واحد معامله در بورس است)، و محدودیت‌های کلاس ارائه می‌دهد.

یک استراتژی تولید راه‌حل مبتنی بر یادگیری، در فرایند بهینه‌سازی چند-منظوره به منظور ارتقاء همگرایی کارامد به وسیله هدایت جستجوی تکاملی در جهت نواحی امیدبخش فضای جستجو ادغام می‌شود. الگوریتم ارائه شده، در برابر الگوریتم ژنتیکی مرتب‌سازی غیر-غالب (NSGA-II) و الگوریتم تکاملی قدرت پارتو (SPEA2) مقایسه می‌شود. نتایج تجربی به دست آمده با استفاده از داده‌های روزانه‌ی تاریخی بازار مالی از شاخص‌های S&P100 و S&P500 ارائه می‌شوند.

نتایج تجربی نشان می‌دهند که MODE-GL، بهتر از دو تکنیک موجود برای این کلاس مهم مسائل سرمایه‌گذاری پورتفولیو در نمونه پورتفولیوی ترکیبی زمینه کیفیت راه‌حل و زمان محاسباتی عمل می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که الگوریتم ارائه شده قادر به حل بهینه‌سازی پورتفولیوی پیچیده، بدون ساده‌سازی، است و در عین حال، راه‌حل‌های خوبی را در زمان معقول به دست می‌آورد و دارای پتانسیل قابل توجهی برای استفاده در عمل است.

Abstract

Portfolio optimization involves the optimal assignment of limited capital to different available financial assets to achieve a reasonable trade-off between profit and risk. We consider an alternative Markowitz’s mean–variance model in which the variance is replaced with an industry standard risk measure, Value-at-Risk (VaR), in order to better assess market risk exposure associated with financial and commodity asset price fluctuations. Realistic portfolio optimization in the mean-VaR framework is a challenging problem since it leads to a non-convex NP-hard problem which is computationally intractable.

In this work, an efficient learning-guided hybrid multi-objective evolutionary algorithm (MODE-GL) is proposed to solve mean-VaR portfolio optimization problems with real-world constraints such as cardinality, quantity, pre-assignment, round-lot and class constraints. A learning-guided solution generation strategy is incorporated into the multi-objective optimization process to promote efficient convergence by guiding the evolutionary search towards promising regions of the search space.

The proposed algorithm is compared with the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and the Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA2). Experimental results using historical daily financial market data from S & P 100 and S & P 500 indices are presented. The results show that MODE-GL outperforms two existing techniques for this important class of portfolio investment problems in terms of solution quality and computational time. The results highlight that the proposed algorithm is able to solve the complex portfolio optimization without simplifications while obtaining good solutions in reasonable time and has significant potential for use in practice.

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله ریسک

بهینه‌سازی پورتفولیو مربوط به تخصیص بهینه‌ی سرمایه‌ی محدود به دارایی‌های مالی قابل دسترس به منظور دستیابی به مبادله‌ای بین پاداش و ریسک است. مدل کلاسیک میانگین-واریانس (MV) [53،54]، مساله‌ی انتخاب پورتفولیو را به عنوان یک مساله‌ی بهینه‌سازی دو-معیاری با مبادله‌ای بین مینیمم ریسک و ماکسیمم بازده مورد انتظار فرمولبندی می‌کند. در مدل MV، ریسک توسط پارامتر انتشار (پراکندگی) تعریف می‌شود نمونه پورتفولیوی ترکیبی و فرض می‌شود که بازده‌ها دارای توزیع نرمال یا بیضوی هستند. اگرچه، توزیع‌های بازده‌ها متقارن هستند و معمولا دارای کشیدگی بیش از حد در عمل هستند [6،20،28،45،58]. بنابراین، واریانس به عنوان یک معیار ریسک به طور گسترده‌ای توسط متخصصان، با توجه معیار تقارنی آن که به طور مساوی به بازده‌های مثبت مطلوب در برابر بازده‌های منفی نامطلوب، وزن می‌دهد، نقد شده است. در واقع، مارکوویتز، ناکارامدی‌های موجود در رویکرد میانگین-واریانس را تشخیص داد و معیار ریسک نیمه-واریانس [54] را به منظور سنجش تغییرپذیری بازده‌های کمتر از میانگین پیشنهاد داد. عملا، بسیاری از سرمایه‌گذاران منطقی، بیشتر، عملکرد پایین در پورتفولیو را مد نظر قرار می‌دهند نه عملکرد بالا را.

این محدودیت‌ها منجر به مسیرهای تحقیقاتی شده‌اند که در آن‌ها معیارهای ریسک واقع‌بینانه، برای جداسازی حرکات نزولی نامطلوب از حرکات صعودی مطلوب استفاده می‌شوند. در میان این معیارهای مختلف ریسک، ارزش-در-ریسک (VaR) [55] و کمبود (کسری) مورد انتظار یا ریسک-در-ارزش شرطی (CVAR) [61]، معیارهای ریسک رایجی هستند که به طور گسترده‌ای پذیرفته شده‌اند. راکافلار و اوریسف [62]، بحث‌های جامعی را در زمینه VaR و CVaR با توزیع‌های منظم، ارائه دادند. انتخاب بین این دو معیار ریسک، بر مبنای عوامل بسیاری مانند تفاوت‌های در ویژگی‌های ریاضی، پایداری تخمین آماری، سازگاری روش‌های بهینه‌سازی، و مهمتر از همه، پذیرش توسط صنایع مالی و قانون‌گذاران است [66]. VaR، علی رغم محدودیت‌های تایید شده‌ی آن [62]، به طور نمونه پورتفولیوی ترکیبی گسترده‌ای در صنایع مالی پذیرفته شده است [8،9،10،32،40،57]، اما ویژگی‌های غیر خطی و مهارنشدنی آن [56]، آن را از نظر محاسباتی برای مسائل بهینه‌سازی پورتفولیو با محدودیت‌های جهان-واقعی بسیار چالش برانگیز می‌سازند. این مقاله، یک مدل بهینه‌سازی پورتفولیوی مارکوویتز دو-معیاری جایگزین را ارائه می‌دهد که در آن، واریانس با VaR جایگزین شده است.

از یک نقطه نظر عملی، سرمایه‌گذاری معمولا با محدودیت‌های تجاری جهان-واقعی بسیاری مواجه هستند، که این امر مستلزم این است که پورتفولیوهای ساخته شده، محدودیت‌های تجاری را رعایت کنند. در نتیجه، چند اصلاح و گسترش از مدل اساسی مارکووویتز با انعکاس محدودیت‌های جهان-واقعی توسعه یافته‌اند. از آنجایی که محدودیت‌های تجاری اضافی که نشانگر مسائل عملی مربوطه هستند منجر به مجموعه‌هایی از متغییرهای گسسته و محدودیت‌ها می‌شوند، مساله بهینه‌سازی ایجاد شده بسیار پیچیده می‌شود. ما در این کار، یک مساله‌ی بهینه‌سازی چند-منظوره‌ی تک-دوره‌ای پورتفولیو را با محدودیت‌های تجاری عملی، یعنی، کاردینالیته، کمیت، پیش-تخصیص، round lot، کلاس و محدودیت‌های حدی کلاس در نظر می‌گیریم. ارزش-در-ریسک (VaR) به عنوان یک معیار ریسک استفاده می‌شود و برای محاسبه‌ی آن از یک رویکرد شبیه‌سازی تاریخی غیر پارامتری استفاده می‌شود.

نمونه پورتفولیوی ترکیبی

رزومه ی کاری، تحصیلی و پورتفولیو (Portfolio) یکی از چیزهایی است که هر کسی که میخواهد در دفتری استخدام شود به آن نیاز خواهد داشت. امروز ، قصد داریم به جامعه ی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری، نکاتی درباره ی نوشتن یک پورتفلیوی معمارانه و رزومه ی خوب و ارزشمند ارائه کنیم. این نکات توسط معمار جوان برزیلی Gabriel Kogan، به زبانی ساده و راحت بیان شده اند و در وب سایت آرک دیلی منتشر شده است:

یافتن شغلی به عنوان معمار یا کارآموز تنها به مهارت های شما به عنوان یک معمار بستگی ندارد. بلکه نحوه ی ارائه ی مهارت ها نیز اهمیت فراوانی دارد.
امروزه که رقابت های حرفه ای بیش از گذشته و شدیدتر شده است و رزومه ها بیشتر و بیشتر به یکدیگر شباهت پیدا کرده اند، ساختن پورتفولیو کاری عادی و روزمره شده است و اغلب شامل موارد زیر است:
کدام پروژه هایم را در پورتفولیو بیاورم.
چه اطلاعات شخصی ای را اضافه کنم.
آیا باید مقالات آکادمیک خود را در آن بگنجانم یا خیر.

Gabriel Kogan برای ساختن یک پورتفولیوی معمارانه ی خوب، به ۱۲ نکته اشاره می کند. موارد مختلفی نظیر طراحی گرافیکی، اطلاعات شخصی و محتوای کلی مورد نیاز یک پورتفولیو در این نکات گنجانده شده اند. برای مطالعه ی این دستورالعمل آموزنده با ما همراه باشید و همچنین اگر موارد دیگری به ذهنتان می رسد با ما در میان بگذارید.

۱ – از ارسال رزومه ی تنها پرهیز کنید.

هرگز و هیچوقت رزومه ی خود را بدون نمونه کار ارسال نکنید. بدون شک این قانون شماره ی ۱ برای ارسال رزومه است. رزومه هایی که تنها شامل یک متن هستند، به ندرت مورد توجه قرار می گیرند و در قیاس با دیگر رزومه ها امکان موفقیت ندارند. این که شما از کجا فارغ التحصیل شده اید در مقایسه با توانایی های شما در حرفه تان، اهمیت چندانی ندارد.

۲ – ارائه و نحوه ی پرزنت پورتفولیو به اندازه ی محتوای آن اهمیت دارد.

ترکیب بصری می تواند باعث پیروزی یا شکست پورتفولیوی شما باشد. این موضوع بیانگر یکی از مهارت های اساسی شماست که چیزی نیست جز طراحی گرافیکی. حتی پورتفولیوهایی نمونه پورتفولیوی ترکیبی که پروژه های جذابی ارائه می کنند، در مقایسه با آنهایی که گرافیک جذاب تری دارند، کمرنگ تر به نظر می رسند. صفحات شلوغ، محتوا را پنهان می کنند. تصاویر نیاز به فضایی خلوت تر جهت تامل دارند. پورتفولیوی خود را با حجم زیادی از اطلاعات پر نکنید. هر چه چیدمان جذاب تر و مختصر تری داشته باشید بهتر است. معمولا افرادی که به این مدارک نگاه می کنند می توانند به شما بگویند چه اطلاعاتی مرتبط است و چه چیزهایی باید حذف شوند. فونت، حاشیه ها، ساختار، تناسب بندی صفحه و … نیز بیانگر توانایی های شما به عنوان یک معمار هستند.

۳ – ویژگی های شخصیتی خود را نیز در پورتفولیو بگنجانید!

حرفه ی معماری حرفه ای میان رشته ای است. برای هر معمار، دانش عمومی مهمتر از دانستن طراحی فنی یا اطلاعات ساختمانی است. شخصیت شما ویژگی حیاتی برای شغل شماست. اگر خوب شعر می گویید، خوب نقاشی می کشید یا خوب می نویسید، اگر به هنر علاقه مندید یا خوب عکاسی می کنید، هیچ دلیلی برای مخفی کردن آن وجود ندارد. دفاتر معماری معمولا به دنبال معمارانی هستند که به فکر علایق شخصی خودشان نیز هستند. به علاوه این اطلاعات می تواند پورتفولیوی شما را جذاب تر کند. در ضمن برای بیان آنها باید فرم بصری پیدا کنید. یک سلفی با گروهی از دوستان در کنار ساحل، قطعا موضوع مناسبی نیست، اما یک عکس حتی انتزاعی، که شخصیت شما را نشان می دهد یا به عبارت بهتر شما را بیان می کند، می تواند ضمیمه ی قابل توجهی باشد. پس تصاویری مد نظرهستند که شخصیت و علاقه مندی های شما را بازتاب می دهند.

۴ – قطعا یک پورتفولیوی طولانی، بهتر از یک پورتفولیوی کوتاه نیست.

برخی از دفاتر معماری، روزانه ده ها رزومه دریافت می کنند و برای شان مهم است که روزمه جذاب و خلاصه باشد و مستقیم سر اصل مطلب برود. پورتفولیوهایی که صفحات طولانی دارند، معمولا به صورت کامل مورد توجه قرار نمی گیرند. بهترین پروژه ی خود را در صدر قرار دهید و پورتفولیوی خود را با موضوعی جذاب به پایان برید؛ زیرا نگاه اول بسیار مهم است. اگر پروژه های زیادی دارید که فکر می کنید مناسب هستند، همه ی آن ها را در پورتفولیو نگنجانید و تنها بهترین آنها را انتخاب کنید. پروژه های متوسط و پروژه هایی که به آنها افتخار نمی کنید یا در مورد آنها شک دارید را رها کنید. ممکن است برای شما جالب باشد، اما اهمیت ندهید. بهتر است که دو پروژه ی خوب داشته باشید تا ۱۰ پروژه ی متوسط! بهتر است دو پروژه ی عالی داشته باشید تا دو پروژه ی عالی و ۸ پروژه ی متوسط! قطعا هیچ قاعده ای برای تعداد صفحات پورتفولیو نیست اما یک پرونده ی ۴۰ صفحه ای قطعا زیاد است. به خاطر داشته باشید در وهله ی اول به مدارک شما بیش از ۱ دقیقه نگاه نخواهند کرد.

۵ – پروژه هایی را انتخاب کنید که با پورتفولیو و زمینه ی کاری آن دفتر مرتبط باشد.

برای هر دفتری باید پورتفولیوی مخصوص به آن دفتر را درست و ارسال کنید. چرا که هر دفتر شرایط و سبک خاص خود را دارد. برای مثال برخی پروژه ها ممکن است برای برخی دفاتر مناسب به نظر برسند و برای برخی دیگر مناسب نباشند. بنابراین، در مورد ویژگی ها و فلسفه ی کاری هر شرکت مطالعه داشته باشید و پورتفولیویی مناسب برای آنها تهیه کنید. این بدان معنی نیست که پروژه های نامتعارف خود را نگنجانید، بر عکس،دفاتر معماری مشتاق سبک های جدید معماری هستند؛ البته تا زمانی که آنها بر اساس اصول درست طراحی شده باشند. مراقب باشید که پروژه هایی شبیه به پروژه های دفتری که می خواهید در آنجا مشغول به کار شوید را در پورتفولیو نگنجانید. برخی چیزها می تواند برای یک دفتر معماری آزار دهنده باشد، مانند دیدن کپی از پروژه ی خودشان یا همان سبکی که آنها کار می کنند. خودتان باشید و با ویژگی های خودتان عمل کنید.

۶ – یک فایل PDF با حداکثر حجم ۱۵ مگابایت ضمیمه کنید.

پورتفولیوهای آنلاین اصلا جذاب نیستند. بار دیگر تاکید می کنم، اصلا جذاب نیستند! معمولا خیلی کند هستند و برای کاربر، استفاده از آنها خیلی راحت نیست. علاوه بر اینکه یک دفتر معماری میخواهد یک کپی از فایل شما را نگه دارد چرا که ممکن است در آینده قصد جذب نیرویی را داشته باشند که در گذشته فرصت شغلی برای او فراهم نبوده است. در ضمن فایل های PDF قابلیت جستجو دارند.وب سایت های شخصی که کارهای شما را نشان می دهند، بسیار خوب و مورد استقبال هستند، اما باز هم جای PDF های سنتی را نمی گیرند. ابزارهای دیگر مانند Google Drive یا سایر ابزارهای اشتراک فایل را کنار بگذارید.

۷ – صفحه ی CV خودتان را جذاب کنید.

در مقایسه با صفحات معرفی کارها و تصاویر، صفحه ی CV باید فقط شامل اطلاعات باشد. چیزهایی مانند اینکه در کدام شهر زندگی می کنید، به چه زبان هایی صحبت می کنید و به چه نرم افزارهایی مسلط هستید را می توان به شکلی جذاب همراه با اینفوگرافیک ارایه کرد.
(این بخش برای دفاتر معماری خارج از ایران بیشتر صادق است تا دفاتر معماری ایران: چیزهایی مانند شماره ملی، وضعیت تاهل، آدرس خانه و نظیر این ها به هیچ وجه ذکر نشوند و در مرحله ی اول باید از آنها اجتناب کنید. اما دانستن زبان خارجی را حتما بنویسید، چرا که این اطلاعات برای دفاتری که پروژه های خارج از کشور دارند بسیار مهم است و فقدان این بخش می تواند سریعا منجر به حذف پورتفولیوی شما شود.)

۸ – پروژه های نظری

پروژه های دانشگاهی و تئوری به بهترین وجه ممکن پتانسیل های یک معمار را نشان می دهند. می توانید پورتفولیوی خود را با پروژه های نظری و دانشگاهی شروع کنید، چرا که به اندازه ی پروژه های واقعی دارای ارزش هستند. سابقه ی تحقیقاتی و پژوهشی شما نیز همینطور است. وقتی شما دارای رزومه ی تحقیاتی هستید، این رزومه می تواند توانایی شما را در تکمیل یک پروژه ی معماری نشان می دهد. همچنین هوش و تدبیری که بیانگر گسترش این پیچیدگی ها و تجزیه تحلیل هاست را به خوبی بیان می کند؛ علاوه بر اینکه امروزه تحقیقات در حوزه ی معماری بسیار اهمیت دارد. نحوه ی ارائه ی این پروژه های تثوری باید واضح، شفاف و خلاصه باشد.


۹ – گنجاندن نقشه های فنی هم می تواند مفید و هم می تواند مضر باشد.

ارائه ی پورتفولیو به معنی ارائه ی نقشه های فنی و ساختمانی نیست. شما قرار نیست هر پروژه را به طور کامل با پلان های طبقات و مقاطع متعدد توضیح دهید! فقط ایده ی کلی پروژه یا کانسپت را ارائه کنید تا مهارت شما را نشان دهد. اگر شما به مصاحبه دعوت شدید، آنگاه می توانید جزئیات بیشتری را همراه ببرید، مانند نقشه های فنی، تا بتواند از پورتفولیوی شما پشتیبانی کند و در این هنگام است که این جزئیات اهمیت خواهند داشت و می تواند حتی شامل جزئیات ۱ به ۱ و یا ۱ به ۲ باشد تا توجه شما در طراحی و دقت در ساخت را نشان دهد. البته در بردن آنها اغراق نکنید!

۱۰ – شرح وظایف تان را برای هر پروژه بیان کنید.

روند همکاری تان در هر پروژه را کاملا ساده و شفاف ذکر کنید. همکاری واقعی! حتی اگر کارآموز بوده اید، آن چیزی که واقعا انجام داده اید را بنویسید. مثل ترسیم جزئیات در و پنجره ها، یا همکاری در روند پردازش ایده و کانسپت اولیه، یا نظارت بر کار. این تجربه ی واقعی شما را نشان خواهد داد. طراحی معماری و پروژه های معماری همواره یک کار جمعی است! حتی اگر روی پروژه ای خودتان کار کرده اید به احتمال زیاد همه ی آن را خودتان به تنهایی انجام نداده اید. بنابراین صداقت کامل داشته باشید.


۱۱ –نامه نگاری اولیه!

متنی که در ایمیل اولیه می فرستید بسیار حائز اهمیت است. باید خلاصه و جذاب باشد. خبری از سخنرانی نیست.این نکات را در نظر داشته باشید که این نامه ها نامه های شخصی نیست. نامه های صادقانه بهتر از نامه های بسیار رسمی است. در واقع هیچ چیز بدتر از نامه های خشک ورسمی نیست. مگر آنکه از شرکت هایی با صدها یا هزار پرسنل تقاضای کار می کنید (در این مورد هیچ کدام از توصیه های ذکر شده در این مقاله به درد شما نخواهد خورد). توصیه نامه از دیگر معماران، معمولا دیگر محبوبیت گذشته را ندارند. زیرا توسط خود معمار نوشته شده و توسط معماری دیگر امضا می شوند. این نوع توصیه ها تنها باید زمانی نوشته شود که در روند مصاحبه از شما خواسته شده باشد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که یک ایمیل را به دفاتر متعدد ارسال نکیند. ایمیل هایی که بصورت Forward ارسال شده باشد یا لیستی از دریافت کنندگان را همراه داشته باشند معمولا پیش از بررسی حذف خواهند شد.

۱۲ – مهمترین چیز: همیشه حقیقت را بگویید.

هیچ چیز را از خودتان اختراع نکنید. هرگز در پورتفولیو اغراق نکنید. صداقت بهترین تدبیر است. شما ممکن است شغلی را به دست بیاورید اما پس از مدتی به دلیل دروغ هایی که گفته اید، آن را از دست بدید. حقیقت همواره آشکار خواهد شد. پس فقط و فقط خودتان باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.