دوره های بازرگانی خارجی


پورتال خدمات الکترونیکی

۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۳- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

۴- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

۵- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

۶- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۷- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .

تبصره ۲ : افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره ۳ :افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰- اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی به همراه اصل دسته چک.

ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف - سند مالکیت به نام متقاضی، به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ).

ب - اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه.)

ج - اجاره نامه بنگاه املاک دارای کدرهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه )

تذکر ۱: موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.

تذکر ۲: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد،اسکن گردد.دوره های بازرگانی خارجی

۱۱- در صورت تولیدی بودن مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ( صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.)

۱۲- ارائه کد اقتصادی و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر ۳: حضور متقاضی در مرحله برابراصل و تحویل اصل مدارک اسکن شده الزامی است.

تذکر ۴: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به واحد آموزش اتاق الزامی می باشد.

تذکر ۵: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر ۶: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به نشانی https://cscs.chambertrust.ir انجام می شود .

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی ***

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( برای دریافت اظهارنامه به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx مراجعه فرمائید.)

۲- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۴- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)

۵- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

۶- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهای با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.)

۷- اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

۷- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۸- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره ۱: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .

تبصره ۲: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره ۳: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

۹- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۱۰- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۱- اصل گواهی بانک(فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری بنام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

۱۲- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت به نام شرکت، و به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، و به آدرس دفتر مرکزی

تذکر ۱: موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.

تذکر ۲: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد،اسکن گردد.

- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷ و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

۱۳- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای ۳ و ۷ و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پرونه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشد.

۱۴- در صورتی که شرکت تولیدی می باشد، ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی می باشد.((صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند))

۱۵- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر ۳: حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.

تذکر ۴: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

لازم به ذکر است ثبت نام کلاسها در سامانه http://edu.tccim.ir/Elearning.aspx انجام می گیرد.

تذکر ۵: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر ۶: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

صفر تا صد دریافت کارت بازرگانی

اگر بخواهید کار واردات یا صادرات انجام دهید اولین کلمه‌ای که به گوشتان می‌خورد کارت بازرگانی خواهد بود.

برای دریافت کارت بازرگانی و صدور کارت بازرگانی مراحل و مدارکی لازم است که در این مقاله آنها با جزییات کامل بیان می کنیم.

هر فرد یا شرکتی که بخواهد واردات و صادرات کالاهای مجاز داشته باشد نیاز به کارت بازرگانی دارد.

توجه . توجه . توجه .

به دلیل مشکلاتی که در بازگشت ارز صادراتی و سایر موارد وجود داشت تا اطلاع ثانوی دریافت کارت بازرگانی توسط سامانه جامع تجارت انجام می شود.

برای اطلاع از نحوه صدور کارت بازرگانی در این سامانه می توانید به مقاله « آموزش صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت » رجوع کنید.

راهنمای صدور کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

در گذشته کارت بازرگانی به وسیله اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران صادر می شد.

لازم به ذکر است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) می توانند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کنند.

این کارت برای افراد، به صورت کارت بازرگانی حقیقی و برای شرکتها به صورت کارت بازرگانی حقوقی صادر می‌شود.

در این مقاله سعی داریم تا به تعریف کارت بازرگانی ، شرایط اخذ کارت بازرگانی، مدارک لازم جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص

حقیقی و مدارک لازم جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی و مراحل دریافت کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند بپردازیم.

همچنین تلاش کردیم تا تمام مراحل صدور و تمدید کارت بازرگانی را در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را به صورت تصویری برای شما آماده سازی کنیم.

به این ترتیب خود به راحتی می توانید کارت بازرگانی خود را صادر یا تمدید نمایید.

چرا باید برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کرد؟

ممکن است برایتان سوال پیش آید که کارت بازرگانی برای چه فعالیت هایی و برای چه کسانی الزامی است؟ چه مدارک و شرایطی باید برای دریافت کارت بازرگانی داشته باشیم؟

قبل از اینکه به این پرسش ها و سایر پرسش های مشابه پاسخ دهیم لازم است تا اطلاعاتی در زمینه کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی به شما ارائه دهیم.

اتاق های بازرگانی در ایران، نقش اجرایی داشته و سخنگوی بخش خصوصی به شمار می روند. در تهران، بیش از ۱۸ هزار شخص حقیقی یا حقوقی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند.

این افراد برای انجام فعالیت های وارداتی و صادراتی، باید کارت بازرگانی داشته باشند. داشتن کارت بازرگانی ، حیثیت تجاری و صنعتی بوده و برای پیشرف و گسترش کسب و کار بسیار حائز اهمیت است.

در ضمن کارت بازرگانی به عنوان یک برگ برنده برای متقاضیان اخذ ویزای شنگن و مولتی پل ۵ ساله کانادا که طرفداران زیادی دارد محسوب می شود.

از جمله فعالیت های عمده اتاق بازرگانی می توان به موارد زیر اشاره نمود

 • ارتباط و همکاري با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ساير کشورها
 • صدور گواهی مبدا
 • تائید اسناد تجاری
 • صدور و تمديد کارت بازرگاني و عضويت اتاق بازرگانی
 • انجام امور ویزای تجاری
 • برگزاري دوره هاي آموزشي درباره بازرگاني خارجي و امور مالياتي
 • ارائه خدمات مشاوره در زمينه های مسائل مرتبط با بازرگانی خارجی و بازاریابی کالاهای صادراتی و سرمايه گذاري خارجي در ايران و …
 • ارائه تسهيلات جهت شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي
 • و …

لازم به ذکر است که فعالیت های اتاق بازرگانی بسیار زیاد است و در این مقاله نمی گنجد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی تهران مراجعه کنید.

عضویت در اتاق بازرگانی، شرط سنی یا شرط تحصیلی خاصی ندارد. اما برای اخذ کارت بازرگانی ، شرایط و مدارکی نیاز دارد که در این مقاله ارائه خواهد شد.

کارت بازرگانی چیست؟

بنا به قوانین گمرکی، کارت بازرگانی مجوزی است که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن واردات و صادرات انجام دهد.

در واقع هر فردی که بخواهد فعالیت های تجاری از قبیل ثبت سفارش و ترخیص کالا ، واردات از مناطق آزاد و صادرات کلیه کالاهای مجاز را انجام دهد نیاز به کارت بازرگانی دارد.

صدور کارت بازرگانی در صورتی انجام می شود که بازرگان در اتاق بازرگانی محل زندگی خود عضو شده باشد یعنی قبل از درخواست کارت بازرگانی باید کارت عضویت در اتاق بازرگانی داشته باشد.

در صورتی که درخواست صدور کارت بازرگانی برای یک شرکت یا موسسه داده باشید بایستی آن موسسه یا شرکت آن نیز کد اقتصادی داشته باشند.

لازمه داشتن کد اقتصادی اینست که آن شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و همچنین پلمپ دفاتر سالیانه برای آن شرکت انجام شده باشد.

کارت بازرگانی برای یک موسسه یا شرکت به نام مدیر مسئول آن موسسه یا شرکت صادر خواهد شد.

تاجرانی که درخواست صدور کارت بازرگانی دارند ، بایستی در فرم های موجود در اتاق بازرگانی شهر محل فعالیت خود ، اطلاعات مربوط به تجارت خود را وارد نمایند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.

نکته قابل توجه آن است که کارت بازرگانی برای تاجران و شرکت های خارجی در صورتی صادر می شود که معامله متقابل داشته باشند .

به عبارت دیگر ، زمانی به تاجران خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه دهد در کشور دوره های بازرگانی خارجی آنها فعالیت تجاری و بازرگانی داشته باشند.

کاربردهای کارت بازرگانی

همان طور که قبلا گفتیم، داشتن کارت بازرگانی یک حیثیت تجاری و صنعتی بوده و نقش مهمی در دریافت ویزای شنگن یا مولتی پل کانادا یا

افزایش امتیاز متقاضیان مهاجرت و کارآفرینی به نیوزلند، استرالیا، کانادا و سایر کشورهای مهاجر پذیر جهان دارد. اگر چه شرط لازم و کافی ای برای دریافت ویزا نیست.

داشتن کارت بازرگانی نشاهنده این است که شما یک فعال بازرگانی و اقتصادی ثبت شده و رسمی هستید و از اعتبار خاصی برخوردار بوده و فعالیت های شما، راستی آزمایی گردیده است.

تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی که شرایط دریافت کارت بازرگانی را دارند ، قادر هستند تا درخواست خود را برای دریافت این مجوز ثبت کرده و مدارکی که در ادامه ذکر خواهیم کرد را در اختیار واحد عضویت اتاق بازرگانی در استان مورد نظر خود قرار دهند.

متاسفانه این روزها شاهد صدور کارت بازرگانی جعلی یا صوری یا کارت بازرگانی اجاره ای و سوء استفاده از کارت بازرگانی یا صدور کارت بازرگانی برای پیرمردها و پیرزن ها برای فرار مالیاتی هستیم.

در موارد زیر داشتن کارت بازرگانی الزامی بوده و افراد برای فعالیت در این حوزه ها نیازمند به داشتن کارت بازرگانی هستند

 • صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
 • واردات از مناطق آزاد
 • صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • ارتباط با تجار خارجی
 • تبادل اطلاعات تجاری در سطح جهانی
 • شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 • صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
 • حق العمل کاری در گمرک
 • ثبت سفارش و ترخیص کالا و برندهای غیر فارسی

انواع کارت بازرگانی

در دوره های بازرگانی خارجی ایران 5 نوع کارت بازرگانی وجود دارد که آنها را با توجه به کاربرد هایشان دسته بندی می کنیم :

 • کارت بازرگانی تجاری : معمولا اکثر کارت های بازرگانی تجاری هستند و از آن برای ثبت سفارش ، ترخیص کالا ، صادرات و واردات کالا استفاده می شود .
 • کارت بازرگانی خدماتی : این نوع کارت معمولا برای افراد حقوقی که مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت خدماتی دارند صادر می شود .
 • کارت بازرگانی موردی: این نوع کارت هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی فقط برای یکبار ترخیص کالا صادر می شود .
 • کارت بازرگانی تولیدی و صنعتی: این کارت برای اشخاص حقوقی صادر می شود که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند .
 • کارت بازرگانی شرکت های تعاونی : همانطور که مشخص هست این کارت برای شرکت های تعاونی است و از اتاق های تعاون دریافت می شود.

چه کسانی از دریافت کارت بازرگانی معاف هستند؟

افرادی که در لیست زیر وجود دارند یا افرادی که هر ساله دولت اعلام و به اتاق بازرگانی معرفی می کند، از دارا بودن کارت بازرگانی ، معاف هستند:

 • شرکت های تعاونی مرز نشینان
 • ملوانان ایرانی
 • پیله وران
 • کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشور
 • کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

در چه صورتی کارت بازرگانی ابطال اجباری می شود؟

چنانچه پس از صدور کارت بازرگانی معلوم شود که دارنده این کارت، حائز شرایط یک یا چند بند نبوده باشد، کارت باطل می گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می تواند نسبت به ابطال کارت اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین در صورتی که فردی مرتکب قاچاق شود، طبق ماده 30 قانون گمرک، به محکومیت موقت یا دائم عضویت در اتاق و ابطال کارت، محکوم خواهد شد.

شرایط تمدید و دریافت کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه

برای دریافت کارت بازرگانی پنج ساله ویژه مخصوص واحدهای تولیدی در سراسر کشور، متقاضی باید پروانه بهره برداری معتبر از یکی از

وزارتخانه های نفت، نیرو، بهداشت، صمت، کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته و تعهدنامه کتبی مبنی بر پرداخت حقوق حقه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را هر سال در زمان مقرر شده، ارائه کند.

اگر متقاضی شرایط ذکر شده را نداشته باشد و به تعهدات خود عمل نکند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نسبت به غیر فعال سازی کارت، اقدام می کند.

شاخص های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه ای متقاضیان دریافت کارت بازرگانی ( بر اساس بخشنامه 783/90/60 مورخه 16/04/94 ویزر محترم صنعت، معدن و تجارت )

لازم به ذکر است که پیش از هرگونه اقدامی برای دریافت کارت بازرگانی، باید بدانید که آیا صلاحیت دریافت کارت بازرگانی را دارید یا خیر.

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی طی یک اطلاعیه ، ضوابط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی متقاضیان را اعلام نموده است.

این شرایط به شرح زیر است:

شرط لازم برای داشتن صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی به تفکیک این است که اشخاص حقوقی حداقل ۲۰۰ میلیون ریال در حساب جاری و اشخاص حقیقی ۳۰۰ میلیون ریال در حساب جاری خود داشته باشند.

شرط کافی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی که شرکت آنها در یکی از اتاق های بازرگانی عضویت معتبر داشته باشد ، این است که اسناد معتبری از جمله روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین اجتماعی که تجربه فعالیت در بنگاه های صادراتی، وارداتی و تولیدی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیر عامل، مدیر بازرگانی، مدیر فروش، کارشناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی ارائه دهند.

ارائه پروانه بهره برداری ، کارت شناسایی کارگاه، پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط.

یکی از شرایط کافی برای احراز صلاحیت اشخاص حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی ، داشتن حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل ۲ میلیارد ریال به مدت یکسال که به یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل تعلق داشته باشید.

اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که داوطلب دریافت کارت بازرگانی هستند باید سند مالكيت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره ارائه دهند.

یکی از شرایط کافی برای صدور کارت بازرگانی این است که دوره های بازرگانی خارجی حداقل ۶ ماه سابقه عضویت در اتاق بازرگانی تهران داشته و همچنین در دوره های آموزشی اتاق بازرگانی تهران شرکت کرده باشد.

یکی از شرایط کافی برای داشتن صلاحیت جهت دریافت کارت بازرگانی اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت و یا شخص حقیقی متقاضی این است که با ارائه مدارکی مانند گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی پس از تائید مدیریت امور مالی اتاق تهران، عملکرد اقتصادی خود را ثابت کنند.

یکی از شرایط کافی برای صدور کارت بازرگانی این است که اشخاص حقیقی سابقه خدمت خود را ارائه نمایند. همچنین مدیران عامل اشخاص حقوقی باید حداقل ۳ سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تائید مدیریت عضویت اتاق تهران و نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان داشته باشند.

نکاتی درباره دریافت کارت بازرگانی

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کنند .

تذکر ۲: در مراحل برابر با اصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی ، متقاضی یا نماینده قانونی او باید حتما حضور فیزیکی داشته باشد.

تذكر ۳: کلیه مدارک باید در محل اتاق بازرگانی برابر با اصل شود.

تذکر ۴: متقاضیان محترم باید هنگام تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت در مرحله انتخاب رشته فعالیتهای خاص دقت کافی داشته باشید که رشته های انتخاب شده در زمینه نیازهای وارداتی آنان باشد.

زیرا فقط واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا هیچ محدودیتی وجود ندارد .

مشاوره طرح های بازرگانی

مشاوره طرح های بازرگانی کسی است که به تفصیل اهداف شرکت و نحوه برنامه ریزی آن برای دستیابی به اهداف شرکت کمک میکند. مشاور طرح های بازرگانی یک نقشه راه مکتوب برای شرکت از دیدگاه بازاریابی، مالی و عملیاتی به سازمان ارائه میکند که هم استارت آپ ها و هم شرکت های تازه تاسیس شده از این طرح های تجاری استفاده میکنند. مشاوره بازرگانی خارجی مخاطبان خارجی و داخلی شرکت را هدف قرار میدهد. به عنوان مثال، مشاور قبل از اثبات سابقه شرکت برای جذب سرمایه گذاری اقدام میکند. همچنین میتواند به تضمین وام از موسسات مالی کمک کند. دکتر میرصالح پور با داشتن سال ها تجربه در زمینه کسب و کار و کارآفرینی برای شرکت های متنوع شما کارآفرینان محترم را برای دستیابی به اهداف خود یاری خواهد کرد.

مزایای مشاوره طرح های بازرگانی چیست؟

مشاور کسب و کار میتواند برای حفظ تیم اجرایی یک شرکت، موارد استراتژیک و رسیدن به اهداف تعیین شده مفید باشد. اگر چه آنها به ویژه برای مشاغل نوپا مفید هستند، اما هر شرکت تجاری باید مشاوره طرح های بازرگانی داشته باشد که به صورت دوره ای اهداف شرکت را بررسی و آنها را به روز نگه دارد تا اهدافی را که برآورده شده اند یا تغییر داده دوره های بازرگانی خارجی شده اند برای شرکت یا سازمان قابل ملموس باشد.

گاهی اوقات، یک طرح کسب و کار جدید برای بیزینسی ایجاد میشود که تصمیم گرفته در مسیر جدیدی حرکت کند. در این هنگام اهمیت استفاده از خدمات مشاوره بازرگانی خارجی می تواند دیدگاه مجموعه شما را نسبت به فعالیت های در حال انجام یا فعالیت هایی که قصد انجام آنها را دارید، تغییر دهد. با توجه به اینکه طراحی های بازرگانی خارجی، جزییات بسیار بیشتری نسبت به طرح های داخلی دارد، بهتر است زمانی که اقدام به توسعه کسب و کار داشتید، حتما از یک حامی طرح های بازرگانی کمک بگیرید. به صورت کلی اگر دنبال راه اندازی یک کسب و کار هستید، مشاوره اقتصادی می تواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد.

رزومه مشاور بازرگانی خارجی (واردات و خرید خارج)

متخصص، مشاور و مدرس بازرگانی بین الملل و امور بازرگانی خارجی در اصفهان
مشاور تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی در اصفهان و پایتخت ، تنظیم قراردادهای خارجی،
مترجم حرفه ای و رابط بین الملل شرکت های خارجی در ایران و اصفهان
مدرس مرکز آموزش بازرگانی (زیر نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت).

مدارک تحصیلی :

دانشجوی رشته Foundation و علوم کامپیوتر از دانشگاه UCSI

دانشجوی مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل از دانشگاه UCSI

شرح سوابق کاری:

در حال حاضر بعنوان مشاور امور بین المللی و بازرگانی خارجی فعالیت دارد،

مدیر بازرگانی شرکت دریا گستر به صورت رسمی

مدیریت خرید خارج شرکت فولاد کویر کاشان به صورت رسمی

مدیریت عامل شرکت آروین به صورت رسمی

اجرای پیمان کاری واردات قطعات و ابزار آلات

مشاور شرکت واردات تجهیزات دندانپزشکی

مشاور شرکت وارد کننده سیم جوش و قطعات یدکی

مهارت های تخصصی:

متخصص بازرگانی بین الملل (واردات و صادرات و بازاریابی بین الملل)،
تسلط کامل به کامپیوتر، اینترنت و نرم افزارهای مرتبط در امر بازاریابی و صادرات،
آشنایی کامل با امور واردات و کلیه مراحل خرید خارجی،
آشنایی کامل با فعالیت های بازاریابی (انجام تحقیقات بازار و بازاریابی الکترونیکی)،
آشنایی کامل با فعالیت های فروش داخلی (انجام و تجربه مجموعه عملیات فروش)،
آشنایی کامل با امور قراردادها (اعم از: خرید، فروش و نمایندگی داخلی و بین المللی)،
آشنایی کامل با سیستمها و موسسات حمل ونقل داخلی و بین المللی،
آشنایی کامل با امور تدارکات داخلی.دوره های بازرگانی خارجی

مهارت های عمومی:

زبان انگلیسی:
دارای مدرک Set از مؤ سسه IH پایان ترم ۱۸ [مسلط به زبان انگلیسی در سطح IELTS]،

اقامت ۷ ساله در خارج از کشور

کامپیوتر:
۱- مبانی کامپیوتر، Basic و Dos و Windows از سازمان فنی و حرفه ای کشور،
۲- مجموعه Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Communicator)،
۳- تسلط کامل به اینترنت و جستجوی کاملا حرفه ای (Internet, Email, Search)،
۴- تسلط کامل به کامپیوتر و برنامه های آن، بویژه کاربرد اینترنت در مدیریت و بازرگانی و تدریس آنها.

اطلاعات عمومی:
مطالعه مداوم و تدریس متون تخصصی و تدریس موضوعات تخصصی مدیریت و بازرگانی،
دارای دوره های بازرگانی خارجی اطلاعات عمومی بسیار وسیع در زمینه های مختلف علمی،

دوره های تخصصی و کاربردی دارای مدرک:

فنون ارتباط موثر (Effective Communication Skills)،
اصول و فنون مذاکره (Negotiations Skills)،
انواع قراردادهای بین المللی (All Types of International Contracts)،
مدیریت بازاریابی (Marketing Management)،
مدیریت بازاریابی بین المللی (International Marketing Management)،
استراتژهای بازاریابی (Marketing Strategies)،
مدیریت فروش (Sales Management)،
فروش حرفه ای (Occupational Sales)،
مدیریت فروش موفق (Successful Sales)،
روانشناسی فروش (Sales Psychology)،
تکنیکهای فروش و بازاریابی (Marketing and Selling Techniques)،
مدیریت صادرات (Export Management)،
مدیریت خرید و سفارشات خارجی یا مدیریت واردات (Foreign Purchase Management / Import Management)،
اینکوترمز ۲۰۱۰ (Incoterms 2010)،
روشهای پرداخت بین المللی (International Payment Terms)،
مدیریت حمل و نقل داخلی و بین المللی (Transportation Management)،
بازرسی کالا و ارزیابی انطباق (Inspection and Conformity Assessment)،
بیمه های بازرگانی (Commercial Insurances)،
بازاریابی الکترونیکی (Electronic Marketing)، دوره های بازرگانی خارجی
تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce)،
ایمیل مارکتینگ (Email Marketing)،
گردآوری داده ها و تهیه گزارشات بازاریابی از اینترنت (Online Marketing Research).

کارت بازرگانی و عضویت

از زمانی که تجارت تبدیل به یک دادوستد بین­المللی شد بازرگانی خارجی تحت یک سری شرایط خاص قرار گرفت که به همراه ساده­سازی قوانین مربوطه حجم تبادلات دوره های بازرگانی خارجی بتواند یک سیر صعودی بگیرد و نیاز کشورها در مورد دسترسی به انواع کالا برطرف گردد. کارت بازرگانی نخستین سندی است که برای ورود به عرصه تجارت خارجی باید اخذ گردد. با توجه به اینکه یک مرجع امضاءکننده کارت، اتاق بازرگانی است و طبعا از ساختار یک بخش خصوصص برخوردار است پس نوعاً کارت بازرگانی یک سند شبه­دولتی به حساب می­آید. در کشورهای پیشرفته ساختار اتاق بازرگانی بسیار قوی­تر است و نیازی به ورود مستقیم دولت در عرصه تجارت نمی­باشد. حداقل از زمانی که "آدم اسمیت" تقریراتی را در این مورد در کتاب "ثروت ملل" نگاشت و دولت را در زمینه تجارت آزاد یک مزاحم تلقی کرد.

در کشور ما حضور دولت در بخش اقتصادی بسیار پررنگ است. به نظر می­رسد که این غلبه هنوز بتواند سیطره خود را دیکته کند که نهایتاً این سلطه منجر به بطئی شدن امور تجارت خارجی می­گردد و در درازمدت اقتصاد کشور از پویائی لازم برخوردار نخواهد بود. تعدیل دخالت دولت در امور جامعه یکی از آثار حرکت به سوی اقتصاد آزاد و خصوصی سازی محسوب می­شود.

اولین قانون مربوط به صادرات و واردات در تاریخ 06/12/1309 به تصویب رسید. بر طبق این ماده واحده علاوه بر تجارت داخلی، تجارت خارجی نیز در انحصار دولت قرار گرفت. در تاریخ 01/10/1331 لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی و در تاریخ 08/01/1333 متمم همین لایحه به تصویب رسید. بعدها این دو لایحه با اندک تغییراتی در کمیسیونهای مشترک مجلسن شورای ملی و سنا تصویب شدند. در آن زمان موضوع دریافت کارت بازرگانی یک هدف تبعی به شمار میرفت زیرا فعالیت تجار در آن زمان عمدتا سنتی بوده و آنها تمایل چندانی برای ورود به عرصه بوروکراسی اداری نداشتند. در همین راستا ظاهرا موضوع دریافت کارت بازرگانی برای تجار الزامی نبود و حداقل تنها کاربرد آن برای دارنده­اش فقط معافیت از عوارض داخلی بوده موضوع ثبت در دفاتر و عضویت در اتاها در اصل یک مقدمه ضروری برای اقدام به دریافت کارت بود، این مقدمات بعدا اجباری شد و از لوازم صدور کارت بازرگانی گردید. در کشورهای اروپائی ثبت اسامی تجار تجارت خارجی از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است یعنی این روند ثبت به منزله هویت شخص به عنوان یک تاجر است، در حالیکه در ایران موضوع دوره های بازرگانی خارجی فعالیت تاجر معرف هویت اوست. ظاهرا در ایران یکی از دلایل شکل­گیری کارت بازرگانی تلاش برای جمع­آوری و سازمان­دهی آمار فعالان تجارت خارجی بوده است. در تاریخ 21/05/1334 آئین نامه به کارت بازرگانی اختصاص یافت بدین نحو که به صدور پروانه ورود یا ترخیص کالاهای بازرگانی از گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی می­باشد: با تصویب قانون مذکور روشن گردید که ورود در عرصه تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. از زمان شکل­گیری اولین مقررات مربوط به کارت در نظام تجاری کشورمان، دو مساله کارت و لزوم عضویت متقاضیان در اتاقهای بازرگانی با یکدیگر عجین شدند.

آنچه مسلم است اینکه اتاقهای بازرگانی در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک نهاد غیردولتی بسیار مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد و صنعت آن کشورها محسوب میشوند. به عبارت دیگر اتاقها به عنوان نقطه تمرکز ارتباط دولتها با اقتصاد و تجارت آن کشور به شمار می­آیند. راه حل­ها و نظریات اتاقها برای دولتها سرنوشت ساز و کلیدی است. اینطور به نظر میرسد که این نقش در کشورمان هنوز در ساختار اتاق شکل­گیری نشده است و دولت تمایلی به قدرت اتاق در این عرصه ندارد و تجارت خارجی را حیاط خلوت خود تصور می­کند.

این تصور غلط در نهایت موانع بزرگی را در عرصه تجارت خارجی ایجاد میکند کما اینکه کندی صادرات و واردات در حال حاضر تایید ارزنده ­ای در این زمینه است. اتاقها به طور عمده از منابع مالی دولت استفاده نمیکنند و از طریق دریافت حق عضویت از اعضای خود تامین مالی میشوند. ظاهرا همین عدم وابستگی مالی به حکومت، دولت را در زمینه واگذاری کامل تجارت خارجی به اتاق محتاط کرده است. هر قدر این احتیاط کاری غلظت بیشتری به خود بگیرد، عرصه تجارت خارجی نیز دچار قبض و بسط می­گردد و از روانی لازم که فاکتور اصلی مراودات اقتصادی است برخوردار نخواهد شد. در شرایط کنونی برای پیشرفت تجارت کشور باید شرایط را به گونه­ای تسهیل کرد تا تمامی افرادی که احساس توانائی فعالیت در عرصه تجارت خارجی را دارند بتوانند وارد این عرصه شوند. دنیای فعالیت در تجارت خارجی با تجارت داخلی تفاوت گسترده دارد. دانش و آگاهی بیش از سرمایه و دارائی نقش ایفا میکند و نقش اتاقهای بازرگانی بعنوان حلقه واسط بین دولتها و بازارها روز به روز پررنگ­تر میشود. هرگونه تلاش جهت رقیق نمودن نقش اتاقهای بازرگانی در عرصه اقتصادی کشور فقط تنگناهای تجارت خارجی را وسعت میبخشد و هیچ منافعی بر آن مترتب نیست.

در حال حاضر صدور کارت بازرگانی صدور کارت بازرگانی به دو طریق حقوقی و حقیقی صورت می­گیرد که با توجه به اشتراکات مواردی ، از تفاوتهای نیز برخوردارند.

صدور کارت حقوقی برای شرکتهای سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود و تضامنی صورت می­پذیرد. در این راستا شرکتهای تعاونی از این مجموعه بیرون هستند و کارت حقوقی آنها از طریق تعامل بین اتاق تعاون و سازمان صنعت ، معدن و تجارت صادر می­گردد.

جهت اطلاع از روند ثبت نام و دریافت مدارک لازم جهت صدور، تمدید و یا تغییر کارت بازرگانی و عضویت می توانید به سامانه راهنمای کارت هوشمند بازرگانی مراجعه فرمایید.

همچنین می توانید از طریق پیوند های زیر مستقیما به راهنمای صدور و تمدید کارت بازرگانی دسترسی یابید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.