مفهوم بدهکار و بستانکار


در حسابداری طلا بستانکار کیست و بدهکار چه کسی است

ماهیت حساب در حسابداری (توضیح کامل ماهیت حسابهای بدهکار و بستانکار)

به‌طور کلی اصلی ترین معادله حسابداری شامل بخش دارایی ها در سمت راست و بدهی ها و سرمایه در سمت چپ است:

دارایی = بدهی + سرمایه

برای تشخیص، ماهیت حسابهای بدهکار و بستانکار می‌توان گفت، حساب هایی که متعلق به سمت راست معادله حسابداری باشند “حساب با ماهیت بدهکار” گفته می شود؛ مثل موجودی نقد و بانک ، حساب های دریافتنی ، موجودی کالا ، دارایی های ثابت ، هزینه ها و بهای تمام شده.

به حساب هایی که متعلق به سمت چپ معادله حسابداری باشند “حساب با ماهیت بستانکار” گفته می شود؛ مثل حساب های پرداختنی ، تسهیلات ، سرمایه ، درآمد و فروش .

هر فعالیت موثر، بر معادله اصلی حسابداری، می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این حساب‌ها شود. نحوه ثبت افزایش یا کاهش هر حساب نیز، به ماهیت آن بستگی دارد.

افزایش در حساب های با ماهیت بدهکار، در ستون بدهکار ثبت می شود و کاهش در حساب های با ماهیت بدهکار در ستون بستانکار ثبت می شود. به زبان ساده‌تر، افزایش هر دارایی، در سمت راست حساب آن (بدهکار) ثبت خواهد شد. کاهش هر دارایی نیز، روی سمت چپ حساب (بستانکار) تاثیر دارد.

اما افزایش در حساب هایی با ماهیت بستانکار در ستون بستانکار ثبت می شود و کاهش در حساب های با ماهیت بستانکار در ستون بدهکار ثبت می شود.

پس با توجه به صحبت‌های گفته شده می‌توان گفت که ماهیت حسابهای پرداختنی یا ماهیت حساب سرمایه، بستانکار یا در اصطلاح (بس) و ماهیت پیش پرداخت بدهکار یا در اصطلاح (بد) است.

ماهیت حسابها

ماهیت تمام حسابها در حسابداری؛ معرفی حسابهای موقت

حسابهای موقت یا سود و زیانی، حسابهایی هستند که با پایان یافتن دوره مالی با یک حساب واسطه بسته شده و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد. برخی از حساب‌های موقت می‌توانند، حساب سرمایه را تغییر دهند.

حسابهای مربوط به صورت سود و زیان جزء حسابهای موقت هستند، زیرا مانده این حسابها ( مفهوم بدهکار و بستانکار درآمد/فروش ، خرید ، هزینه های مستقیم خرید ، برگشت از فروش و تخفیفات ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان که همان حساب واسطه هست بسته می شوند.

مانده حساب خلاصه سود و زیان ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سود و زیان انباشته که یک حساب دائمی است انتقال می یابد. در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده ای از این حسابها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد. ماهیت درآمد در حسابداری بستانکار است.

ماهیت هزینه در حسابداری

آموزش ماهیت حسابها در حسابداری؛ حسابهای دائمی (انواع حسابهای ترازنامه ای)

حسابهای دائمی یا ترازنامه ای همانطوری که از نامشان پیداست ، دائمی اند. بعبارتی مانده آنها مربوط به یک دوره مالی نبوده و در پایان هر دوره مالی مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد. می‌توان گفت که کلیه حساب‌های موجود در ترازنامه، جزو حساب‌های دائمی محسوب می‌شوند. به همین دلیل بوده که نام دیگر آن‌ها، حساب ترازنامه‌ای است.

حسابهای موجودی نقد و بانک ، حسابهای دریافتنی/پرداختنی ، موجودی مواد و کالا ، پیش دریافتها و پیش پرداختها از این دسته اند.

اما ماهیت حسابهای دائم حسابداری چیست؟ ماهیت حساب های دریافتنی، ماهیت حساب خرید و ماهیت حساب بانک، بدهکار است. ماهیت حساب فروش و ماهیت پیش دریافت فروش هم بستانکار است.

ماهیت پیش پرداخت

ماهیت های حسابداری حسابهای مخلوط

این حسابها همانطوری که از نامشان پیداست ، مخلوطی از حسابهای دائمی و موقتی اند. بدین ترتیب در پایان دوره مالی ، با استفاده از تعدیلات، آن قسمت از مانده حساب را که جزء حسابهای موقتی است باید به عنوان درآمد/هزینه دوره شناسایی شود و به خلاصه سود و زیان بسته می شوند و الباقی که جزء حسابهای دائمی است به ترازنامه پایان دوره انتقال می یابد.

پیش پرداختهای هزینه ، پیش دریافتهای درآمد نمونه ای از حسابهای مخلوط هستند. ماهیت پیش پرداخت و پیش دریافت به ترتیب بدهکار و بستانکار است.

تفاوت تراز آزمایشی با ترازنامه

در تراز آزمایشی مانده تمام حساب ھا “نمایش” داده می شود ، اعم از حساب ھای دائم و موقت که می تواند بسته به نوع کدینگ شرکت در سطح حسابهای کل ، معین و تفضیل تهیه گردد و معمولا هم در پایان هر ماه از سیستم مالی اخذ میگردد ولی در ترازنامه فقط مانده حساب ھای دائمی شرکت آنهم در پایان هر دوره مالی “گزارش” می گردد. بعبارت دیگر ترازنامه گزارشی است که مانده گروه داراییهای شرکت ( مفهوم بدهکار و بستانکار موجودی نقد ، حسابهای دریافتنی ، موجودی کالا و…) در سمت راست و مانده بدهی ها و سرمایه شرکت در سمت چپ گزارش میگردد. در تعریفی دیگر می‌توان گفت که ترازنامه صورتی است که در آن دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه یک موسسه، در پایان یک دوره مالی آورده شده و به این ترتیب وضعیت مالی موسسه، در یک دوره مالی معین مشخص می‌شود.

ماهیت حساب ها

تفاوت بهای تمام شده کالای ساخته شده با بهای تمام مفهوم بدهکار و بستانکار شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای ساخته شده به نوعی شامل موجودی مواد اولیه ، دستمزد و سربار های ساخت است که در قسمت راست ترازنامه تحت عنوان موجودی کالا با ماهیت دارایی نگهداری می شود.

زمانی که محصول به فروش می رسد بهای تمام شده کالای ساخته شده از انبار خارج می شود و به بهای تمام شده کالای فروش رفته تبدیل می گردد که به نوعی در صورت حساب سود و زیان کاهنده حساب درآمد فروش است.

به روایتی بهای تمام شده کالای ساخته شده یک حساب دائمی و بهای تمام شده کالای فروش رفته یک حساب موقت می باشد. معمولا بهای تمام شده کالای فروش رفته، در پایان دوره مالی محاسبه می‌شود. در هر بخش از مقاله، به صورت جزئی به ماهیت های بدهکار و بستانکار هر حساب دائمی و موقت اشاره کردیم. در ادامه قصد داریم، به طور مفصل به ماهیت حسابها در حسابداری بپردازیم.

ماهیت حساب ها در حسابداری

ماهیت فروش در حسابداری

موسسات بازرگانی با فروش کالای خود درآمد کسب می کنند که درآمد حاصله در حساب فروش یا فروش کالا ثبت می شود. حساب فروش حسابی است که معادل قیمت فروش کالاهایی که در طول دوره مالی به طور نقد یا نسیه به فروش می رسند بستانکار می شود. ماهیت فروش در حسابداری بستانکار بوده و با ثبت بستانکار افزاش یافته و با ثبت بدهکار کاهش می یابد.

ماهیت پیش پرداخت در حسابداری

در مواردی ممکن است قبل از اینکه هزینه ای اتفاق بیافتد وجه کل هزینه برای مدتی بعد بطور یکجا پرداخت شود. مثل پرداخت اجاره ۶ ماه آینده دفتر یا محل کار و یا پرداخت حق بیمه یکساله ساختمان که در این موارد چون هنوز هزینه ای اتفاق نیافتاده، مبلغ پرداختی را در حسابی تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می‌کنیم.

در زمانی که هزینه اتفاق افتاد یعنی مدت آن سپری شد از این حساب خارج و به حساب هزینه سال منظور میشود. بنابراین ماهیت پیش پرداخت در حسابداری بدهکار است. توجه داشته باشید که مانده حساب پیش پرداخت جزو داریی های جاری و یک حساب دائمی است.

ماهیت درآمد در حسابداری

درآمد حاصل فروش کالا یا خدمات به مشتریان می باشد که باعث افزایش سرمایه می شود. باید بدانیم ماهیت درآمد در حسابداری همیشه بستانکار است و با ثبت بستانکار افزایش می یابد .مفهوم بدهکار و بستانکار

ماهیت خرید در حسابداری

حساب خرید حسابی است که بهای کالاهای خریداری شده در یک دوره مالی اعم از خرید نقد یا نسیه در آن ثبت می گردد و در واقع با خرید کالا ثبت بدهکار می گردد. ماهیت خرید در حسابداری، بدهکار بوده که با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش خواهد یافت.

ماهیت حساب دریافتنی در حسابداری

حسابهای دریافتنی نشان دهنده مطالبات واحد تجاری از اشخاص و شرکت ها می باشد. این حساب ممکن است از فروش کالا یا ارائه خدمات، پرداخت مساعده، پرداخت وام یا مواردی از این قبیل ایجاد شود. با توجه به اینکه حسابهای دریافتنی جز دارایی‎های واحد اقتصادی می‎باشد و دارایی ها نیز ماهیت بدهکار دارند ماهیت حسابهای دریافتنی هم بدهکار می‎باشد.

آشنایی با ماهیت حساب ها در حسابداری

در این مقاله به توضیح کامل ماهیت حسابها در حسابداری پرداختیم. ماهیت فروش در حسابداری، ماهیت پیش دریافت و ماهیت حسابهای پرداختنی و…را به طور کامل توضیح دادیم. اگر هنوز ابهامی در رابطه با ماهیت حساب‌ها در حسابداری دارید، یا حتی در مورد نرم افزار حسابداری سپیدار سوالی دارید، آن را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. همکاران ما پاسخگوی شما خواهند بود.

در ادامه این مقاله پیشنهاد می کنیم مقالات زیر را حتما بخوانید:

  • آموزش بستن حساب ها و صدور سند اختتامیه/افتتاحیه در سپیدار
  • الفبای حسابداری (قسمت دوم)
  • نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی در نرم افزار سپیدار

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این مفهوم بدهکار و بستانکار کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری : با مراجعه به فرهنگ واژگان زبان فارسی . معنایی که از کلمه “بدهکار” استنباط می‌شود . مقروض . وام دار و مدیون بوده و این فرد موظف است تا کالا یا خدمتی را که پیش از این به امانت گرفته : 4 s

بدهکار و بستانکار در حسابداری به زبان ساده نحوه تشخیص .

مفهوم بدهکار و بستانکار چیست؟به چه کسی بستانکار می‌گویند؟منظور از بدهکار کیست؟ماهیت حساب‌ها در حسابدارینحوه تشخیص بدهکار و بستانکار در حسابداریاعلامیه بدهکار و بستانکار چیست؟ثبت ماهیت حساب‌ها در نرم افزار حسابداری محکدو اصطلاح بدهکار و بستانکار در حسابداری از آن دسته اصطلاحاتی است که حسابداران در هنگام انجام امور برای ثبت معامله‌های انجام شده در سوابق حسابداری استفاده میکنند. همچنین امکان ثبت این اصطلاحات در انواع نرم افزار حسابداری شرکتی و فروشگاهی. تولیدی. شخصی و صنفی نیز وجود دارد. به مفهوم دیگر بدهکار کسی است که باید پولی را به حسابی واریز کند و در مقابل این تعریف بستانکار کسی است که مبلغ به حسابش واریز می‌شود. اگرچه ممکن است این دو عبارت ساده به نظر برسند. اما درک نقش بدهکاری و بستانکاری بسیار دررشد کس. mahaksoft

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری

آموزش بدهکار و بستانکار در حسابداری حسابیار.

می دانیم که هر دو طرف معادله حسابداری (دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام) باید برابر باشند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که افزایش و کاهش بدهی‌ها باید برخلاف افزایش و کاهش دارایی‌ها ثبت شود. پس افزایش بدهی‌ها .

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری – حرفه ای آموزش حسابداری.

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری : با مراجعه به فرهنگ واژگان زبان فارسی . معنایی که از کلمه “بدهکار” استنباط می‌شود . مقروض . وام دار و مدیون بوده و این فرد موظف است تا کالا یا خدمتی را که پیش از این به امانت گرفته

بدهکار و بستانکار در حسابداری چیست و چه تفاوتی دارند .

· گاهی ممکن است در مراجعه به بانک‌ها از کارمندان شنیده باشید که حساب جاری شما بدهکار یا بستانکار شده است. در این بخش با ذکر مثال به توضیح مفهوم بدهکار و بستانکار شدن در بانک‌ها خواهیم پرداخت.(22)

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری

با ماهیت و مفهوم بدهکار و بستانکار در اصول حسابداری بیشتر .

واژه های “بدهکار” و “بستانکار” صرفا دو واژه قراردادی جهت نامگذاری طرف های راست و چپ حسابها هستند و هیچ مفهوم دیگری ندارند. گاهی حسابداران به جای بدهکار و بستانکار از دو کلمه اختصاری “بد” و

این مطلب در سایت دکتر حمیدی نوشته شده است.

تفاوت بدهکار و بستانکار در حسابداری انواع دفاتر و حساب .

بدهکار و بستانکار . در حسابداری دوطرفه. مدخل‌هایی هستند که در سندهای حسابداری و دفاتر حسابداری ایجاد می‌شوند تا اثرات ریالی رویدادهای مالی سازمان را ثبت کنند.: 2 s

مفهوم بدهکار بستانکار در حسابداری.

مفهوم بدهکار بستانکار در حسابداری. تعريف بدهكار: در حسابداري به سمت راست هر حساب بدهكار گفته مي‌شود. تعريف بستانكار: در حسابداري به سمت چپ هر حساب بستانكار گفته مي‌شود. گروهای حساب در

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری

قسمت سوم : مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری – محمد جواد .

درک مفهوم بدهکار و بستانکار در مورد بانکها. صندوقها و .

مفهوم بدهکار و بستانکار در مورد بانکها و صندوقها. در مورد بانکها بدهکار به این معنا می باشد که بانک مربوطه به شما بدهکار می باشد. در واقع اگر بانک را مانند یک شخص در نظر بگیریم ماجرا درست از آب

مفهوم بدهکار و بستانکار بها سیستم.

· واژه های “بدهکار” و “بستانکار” صرفا دو واژه قراردادی جهت نامگذاری طرف های راست و چپ حسابها هستند و هیچ مفهوم دیگری ندارند. گاهی حسابداران به جای بدهکار و بستانکار از دو کلمه اختصاری “بد” و

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری

مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری به زبان ساده – .

بدهکار و بستانکار – ویکی‌پدیا. دانشنامهٔ آزاد.

بدهکار و بستانکار. در حسابداری دوطرفه. درایه‌هایی هستند که در سندهای حسابداری و دفاتر حسابداری ایجاد می‌شوند تا اثرات ریالی رویدادهای مالی سازمان را ثبت کنند. ماهیت حساب‌ها حساب‌های دارای ماهیت بدهکار: 40 secs

نحوه تشخیص بدهکار و بستانکار در حسابداری پرشین حساب.

· ماهیت بدهکار و بستانکار در حسابداری. یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حسابداری که اطلاع از آن برای حسابداران ضروری است. آشنایی با ماهیت حسابها در حسابداری است. به شکل کلی در حسابداری چهار نوع ماهیت برای حساب‌ها در نظر گرفته

ماهیت حسابها در حسابداری چیست و چگونه باید آنها را تشخیص .

· بدهکار و بستانکار در حسابداری. قبل از اینکه به ماهیت حسابها در حسابداری بپردازیم باید دو مفهوم اساسی در حسابداری یعنی بدهکار و بستانکار در حسابداری را بررسی کنیم. به زبان ساده. در یک معامله. بستانکار شخص و یا شرکتی است

حسابداری دوبل چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟.

در حسابداری دوبل سطر اول سمت راست بدهکار و در سطر دوم ستون سمت چپ بستانکار نامیده می شود. تمامی حساب هایی که با بدهکار شدن مانده حساب افزایش پیدا کرده است ماهیت بدهکار دارند

بدهکار و بستانکار در حسابداری چیست؟ – نرم افزار آرپا.

تمامی حساب‌ها بسته به ماهیت بدهکار و بستانکار در حسابداری . دارای 4 حالت است . در مورد مفهوم بدهکار و بستانکار در ادامه مطلب توضیحاتی ارائه کردیم . اکنون به ماهیت دوگانه و فاقد اهمیت می

حسابداری دوطرفه – ویکی‌پدیا. دانشنامهٔ آزاد.

مثلاً عملیات فوق به صورت زیر در حسابداری دوبل ثبت می‌گردد: ۱۳۸۵/۱/۱ خرید ۱۰۰۰ صندوق ۱۰۰۰ خرید نقدی جنس: (دقت کنید: چون جنس خریداری شده پس موجودی حساب خرید افزایش یافته. از طرفی چون خرید نقدی بوده مبلغ از صندوق برای این خرید برداشته شده‌است. پس خرید ۱۰۰۰ بدهکار و صندوق ۱۰۰۰

حسابداری دوبل چیست؟.

مفهوم حسابداری دوبل حسابداری دوبل سیستمی است جهت ثبت تراکنش های مالی بصورتی که هر تراکنش حدالاقل در دو حساب ثبت می شود

ماهیت بدهکار و بستانکارحسابداری مقدماتیماهیت حساب ها در حسابداریماهیت حساب هابدهکاری

تعریف حساب بدهکاران، بستانکاران و اشخاص

حساب بدهکاران: اشخاصی هستند که به ما بدهی دارند و ماهیت حساب همیشه بدهکار است.

حساب بستانکاران : اشخاصی هستند که ما به آنها بدهکاریم و ماهیت حساب همیشه بستانکار است.

تفاوت حساب اشخاص با حساب بدهکاران/بستانکاران : در حساب اشخاص موقع تعریف حساب میتوانیم بدهکار/بستانکار بودن شخص را تعیین کنیم ولی در حساب بدهکاران/بستانکاران ماهیت حساب ثابت است.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مشاورین ما آماده ارائه مشاوره رایگان به شما هستند

دسترسی سریع
محصولات و خدمات پارمیس
راهکارهای پارمیس

نرم افزار حسابداری رستوران

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

نرم افزار پارمیس

شرکت پارمیس تاکنون توانسته طیف وسیعی از نرم افزارهای حسابداری، مالی و مدیریتی من جمله نرم افزار حقوق دستمزد، نرم افزار انبارداری، نرم افزار خزانه، نرم افزار فروش و بازرگانی، نرم افزار بازرگانی خارجی، نرم افزار تولید و بهای تمام شده، نرم افزار ارتباط با مشتری CRM، فروشگاه اینترنتی، فروشگاه ساز، سامانه پیام کوتاه، نرم افزار تسهیلات، نرم افزار باشگاه مشتریان، اپلیکیشن سازمانی، حسابداری ابری، حسابداری اندرویدی، حسابداری کارتخوان اندرویدی، حسابداری موبایل و تبلت، حسابداری تحت وب، نرم افزار صندوق فروشگاهی ویندوزی و اندرویدی، نرم افزار صدور فاکتور آنلاین و آفلاین، داشبورد مدیریتی را طراحی و تولید نماید.

تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید برادران کاووسی فر – نبش تقاطع میرزای زینالی- پلاک 1 – طبقه سوم

بدهکار و بستانکار در حسابداری

بدهکار و بستانکار در حسابداری چیست؟

یکی از اصلی ترین مباحث برای یادگیری و آموزش حسابداری، آشنایی با ماهیت حساب ها در حسابداری است. این موضوع، به نوعی یک ابزار بسیار کاربردی است و هرگاه بخواهید ثبتی را در دفاتر حسابداری بزنید، حتما باید ماهیت حساب های مربوط به آن ثبت را بدانید.

معمولاً وقتی مبحث در مورد بدهکاری و بستانکاری جریان دارد ، کم‌ و زیاد شدن حساب‌ها در ذهنتان نقش می‌ بندد. اما واقعیت چیست؟ بدهکار و بستانکار در حسابداری به چه معناست؟ بستانکار یعنی چه ؟ تعریف بدهکار و بستانکار چیست؟ ، اصطلاح بدهکاری و بستانکاری از آن دسته اصطلاحات پر کاربرد در علم حسابداری است که هرآنچه به‌ صورت دقیق ‌تر از آن بدانید حساب و کتاب خود را بهتر مدیریت خواهید کرد .

ماهیت حساب ها در حسابداری

تمامی حساب‌ها بسته به ماهیت بدهکار و بستانکار در حسابداری ، دارای 4 حالت است ، در مورد مفهوم بدهکار و بستانکار در ادامه مطلب توضیحاتی ارائه کردیم ، اکنون به ماهیت دوگانه و فاقد اهمیت می پردازیم .

۱_ماهیت بدهکار ۳_ ماهیت دوگانه

۲_ماهیت بستانکار ۴_ فاقد اهمیت

این دسته از حساب‌ها را می‌توان هم در سمت راست معادله حسابداری که و هم در سمت چپ معادله قرار داد.

این گروه از حساب‌ها جنبه تعهدی دارند و تغییر در آن ها جزء رویداد مالی محسوب نمی‌شود.

در فرهنگ عامیانه ما مفاهیم بدهکار و بستانکار (طلبکار) از جمله مفاهیم و کلمات جا افتاده ای هستند که ، نیازی به تعریف دقیق و اصولی آن برای پی بردن به ماهیت شان نداریم . به عنوان مثال زمانی که مبلغی میان دو نفر رد و بدل شود ، می‌دانیم که فرد وام گیرنده فرد بدهکار بوده بدین معنا که باید پول گرفته شده را پس دهد و شخص وام دهنده ، بستانکار این معامله بوده و باید مبلغ اعطا کرده را دریافت کند . تا به اینجای کار هیچ نکته مفهوم بدهکار و بستانکار گنگ و پیچیده ای در تعاریف بدهکار و بستانکار وجود نداشته و به همین دلیل است که ادعا می کنیم ذات این مفاهیم دشوار و نامفهوم نیستند .

مفهوم‌ بدهکار و بستانکار در حسابداری

بدهکاری و بستانکاری اصطلاحاتی رایج در عملیات حسابداری هستند ، که توسط حسابداران و هنگام ثبت معاملات در سوابق حسابداری و نرم افزار حسابداری استفاده می‌شود. مبلغ موجود در هر معامله باید در یک حساب به عنوان بدهکار (سمت راست حساب) و در حساب دیگر به عنوان بستانکار (سمت چپ حساب) وارد و درج شود. این روش ثبت دو طرفه منجر به دقیق‌تر بودن سوابق حسابداری و صورت‌های مالی می‌شود.

به زبان ساده بدهکار کسی است که ، باید پولی را به یک حساب واریز کند، در سوی مقابل بستانکار کسی است که مبلغ به حسابش پرداخت می‌شود. بدهی‌ها نشان دهنده پولی است ، که از طریق یک حساب پرداخت می‌شود و بستانکاری ها نشان دهنده پولی است که به یک حساب پرداخت می‌شود.

به عبارتی دیگر، بدهکار کسی است که باید پولی را بپردازد و می توان گفت که پدیده هایی همچون دارایی ، پیش پرداخت و هزینه ها بنا به تعریف ، ماهیتی بدهکار دارند (چرا که اگر به چشم یک انسان به آن ها نگاه شود به ما بدهکارند).

و بستانکار نیز فردی است که ، باید مبلغی را پس بگیرد و انواع پیش دریافت ها ، درآمد و حقوق صاحبان سهام نیز ( به دلیل اینکه مبلغی را به ما می دهند ) حالت بستانکاری دارند . نکته حائز اهمیت در حسابداری که باید به آن دقت کنید ، تراز بودن ماهیت بدهکار و بستانکار می باشد ، به این معنی که در پایان عملیات حسابداری ، مجموع ستون بدهکار و بستانکار باید باهم برابر و یکسان باشند.

بدهی هر دو حساب دارایی و هزینه را افزایش می‌دهد. حساب‌های دارایی در ترازنامه و حساب‌های هزینه در صورت سود و زیان می‌آیند. بستانکاری باعث افزایش درآمد حقوق صاحبان سهام می‌شود. حساب درآمد در صورت سود و زیان می‌آید و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه.

انواع بدهکاران در حسابداری

بدهکاران اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که ، در ازای دریافت وجه نقد یا کالا و خدمات ناشی از فعالیت اصلی یک واحد اقتصادی مقروض بوده و باید در موعد مقرر وجه خدمات دریافت شده را بازگردانند. بدهکاران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱_ بدهکاران تجاری (حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری)

اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که در هنگام ثبت عملیات مالی در مقابل فروش یا درآمد قرار می‌گیرند. این بدهکاران با عنوان مشتریان جهت معامله‌های تجاری به شکل اعتباری (نسیه) شناسایی می‌شوند.

۲_ بدهکاران غیرتجاری (حساب ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری)

اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که با آن‌ ها معاملات تجاری شکل نگرفته است؛ بلکه بابت وجهی که به شکل وام یا قرض به آن ها اعطا شده است، به صورت موقت بدهکار هستند. بدهکار در ازای دریافت وجه و کالا و خدمات مدیون بوده و باید در تاریخ مقرر دین خود را ادا کند.

انواع روش های مختلف جهت مدیریت بدهکاران کسب و کارتان

۱_می‌توانید روند دریافت مطالبات خود را در جهت بازیابی پرداخت های معوق خود بهبود ببخشید.

۲_ایجاد طرح ‌های تشویقی مثبت می‌تواند در ایجاد انگیزه برای پرداخت زود هنگام و ساده سازی گردش کار مؤثر باشد.

۳_ایجاد سیاست مستمر در ارائه اعتبار به شرکت‌هایی که بازپرداخت به موقع دارند.

بستانکار کیست؟ بدهکار کیست؟

هرگاه در فاکتوری «دریافت» کنید، شخصی که نامش بالای سند درج شده، بستانکار می‌شود. در سندی که اینجا به عنوان مثال آورده‌ایم از آقای رضایی آبشده را دریافت کردیم و در آن ردیف، ایشان بستانکار شده. طلبکار شدنشان را در ستون وزن ۷۵۰ مشاهده کنید.

بدهکار کیست؟

بدهکار کسی است که نامش بالای سند نوشته شده و به او «پرداخت» کنیم. به آقای رضایی جنسی با نام النگو سینا داده‌‌ایم (به ایشان پرداخت شده) پس آقای رضایی بدهکارمان می‌شود.

در فاکتورها به صورت مختصر، بدهکار را «بد» و طلبکار (بستانکار) را «بس» می‌نویسند.
تا بدین‌جا فاکتور به ما می‌گوید آقای رضایی ۱۵۶.۹۱ گرم طلا بستانکار شد و مبلغ ۱.۳۷۱.۲۰۰ ریال به ما بدهکار است.

بستانکار کیست؟

در حسابداری طلا بستانکار مفهوم بدهکار و بستانکار کیست و بدهکار چه کسی است

بستانکار و بدهکار در فاکتورهای دستی

افرادی که فاکتورها را دستی وارد می‌کنند و هنوز با کامپیوتر آشتی نکرده‌اند، معمولا فاکتور دریافت را جدای از فاکتور پرداخت می‌نویسند؛ حتی رنگ سربرگ فاکتورها را مفهوم بدهکار و بستانکار متفاوت قرار می‌دهند مثلا فاکتور پرداخت با سربرگ و زمینه قرمز رنگ و فاکتور دریافت با رنگ آبی. چنین افرادی از «بد» و «بس» در هر ردیف استفاده نمی‌کنند چراکه در فاکتور دریافت، همه ردیف‌ها بستانکار هستند و نیازی به یادآوری در هر سطر نیست. کنار ته‌حساب و پایین فاکتور معمولا می‌نویسند «طلب ما»، «طلب شما» یا عباراتی شبیه به این.
البته در میان این عزیزان، اشخاصی هستند که ابتدا فاکتور را دستی ثبت می‌کنند و در فرصت مناسب همه آنها را وارد نرم افزار حسابداری طلا فروشی می‌کنند چون کیفی و پخش‌کننده هستند و فاکتورها را در مغازه دیگران می‌نویسند، امکان ثبت در لحظه با کامپیوتر را ندارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.