خصوصیات بازار گاوی


خصوصیات شیر سالم چیست؟

رنگ، بو، طعم، مزه و نقطه انجماد، از مهم‌ترین خصوصیاتی است که در مورد سلامت شیرخام مد نظر قرار می‌گیرد.

خصوصیات شیر سالم چیست؟

رنگ، بو، طعم، مزه و نقطه انجماد، از مهم‌ترین خصوصیاتی است که در مورد سلامت شیرخام مد نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه متولیان بهداشتی و کارشناسان تغذیه، خرید شیرخام را به صورت مستقیم از دامداری‌ها یا فروشگاه‌های لبنیات سنتی، توصیه نمی‌کنند، اما بد نیست مخاطبان از خصوصیات این محصول و نحوه تقلبات احتمالی آگاه شوند.

طبق دستورالعمل اجرایی سازمان دامپزشکی کشور، شیر خام باید از نظر ظاهری دارای مشخصات زیر باشد:

رنگ طبیعی شیر خام، سفید صدفی یا خامه‌ای و بعضی اوقات متمایل به زرد است. همچنین شیر خام باید عاری از رنگ‌های غیرطبیعی زیر باشد:

- رنگ صورتی ناشی از آلوده شدن شیر با خون.

- رنگ کرم مایل به زردی ناشی از وجود آغوز یا دوشش دیرهنگام.

- رنگ آبی کم‌رنگ ناشی از تقلب افزودن آب به شیر.

شیر خام باید دارای طعم، بو و مزه طبیعی مخصوص به خود بوده و باید عاری از هرگونه طعم، بو و مزه نامطبوع زیر باشد:

- طعم‌های نامطبوع حاصل از تغذیه مانند سیر، پیاز، چغندر، علف نامرغوب و بعضی گیاهان و محیط‌های دامداری و.

- طعم پختگی ناشی از افزایش سولفیدهای فرار.

- طعم شوری ناشی از افزایش مقدار کلر و کاهش مقدار لاکتوز ناشی از ورم پستان و وجود آغوز.

- طعم تندی و پیه ناشی از تجزیه و اکسیداسیون چربی.

- طعم تلخی ناشی از مزه مالت تولیدشده بر اثر باکتری استرپتوکوکوس لاکتیس گونه مالتی ژنیس.

- طعم میوه ناشی از استرهای تولید شده توسط پزودوموناس فراژی.

- بوی ترشیدگی ناشی از تخمیر لاکتوز و باکتری‌های تولیدکننده اسید.

- بوی ترشیدگی و شیرینی ناخوشایند با ظاهر آبکی و رقیق ناشی از فعالیت عوامل باکتریایی و نگهداری شیر در یک ظرف دربسته بدون تهویه.

یادآوری: آزمون‌های مربوط به طعم، بو و مزه شیر خام پس از پاستوریزاسیون آزمایشگاهی انجام‌پذیر است.

وزن مخصوص یا دانسیته

وزن مخصوص یا دانسیته شیرخام در دمای 15 درجه سلسیوس بین 1.029 تا 1.032 است.

نقطه انجماد شیر

نقطه انجام شیر خام باید برابر با 0.507 تا 0.545- درجه سلسیوس باشد.

تست الکل (آزمون کیفی، سریع و ساده تشخیص تازگی شیر)

شیر خام در مجاورت با الکل اتیلیک 68 درجه حجم به حجم باید پایدار بوده و لخته نشود.

تبصره: در برخی موارد بر اثر عدم تعادل مواد معدنی شیر، نتیجه تست مذکور مثبت کاذب می‌شود که به افزایش اسیدیته مربوط نیست و برای قضاوت باید میزان اسیدیته اندازه‌گیری شود.

تست بازدارنده میکروبی

شیر خام باید از نظر آزمون بازدارنده رشد میکروبی تست انعقاد مثبت باشد. (منعقد شود)

یادآوری: در صورت استفاده از روش‌های سریع تجاری (دلوتست یا هر کیت دیگر) بر مبنای دستورالعمل کارخانه سازنده کیت عمل کرده و نتایج را باید تفسیر کرد.

تقلابت و تخلفات بهداشتی:

تقلب در شیر نیز به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات شیر

- اضافه کردن آب به شیر

شیر یک سیستم کلوئیدی است که از پراکنده شدن ذرات جامد در آب که فاز مایع نامیده می‌شود، تشکیل شده است و بیشتر به رنگ سفید به نظر می‌رسد. چنانچه مقدار چربی آن زیاد باشد به رنگ مایل به کرم است و با اضافه کردن آب حالت و رنگ آن تغییر چندانی نمی‌کند و به همین جهت متقلبان مقداری آب به شیر اضافه کرده و به فروش می‌رسانند.

روش تشخیص: تعیین وزن مخصوص شیر و تعیین نقطه انجماد شیر (دقیق‌ترین روش تشخیص و محاسبه درصد آب اضافی)، از روش‌های تشخیص این تقلب است.

یادآوری 1: افزودن آب به شیر باعث کاهش دانسیته شیر می‌شود.

یادآوری 2: عده‌ای از متقلبان ابتدا مقداری از چربی شیر را می‌گیرند. در این صورت وزن مخصوص شیر افزایش می‌یابد. حال اگر مقداری آب افزوده شود این دو تقلب با استفاده از وزن مخصوص شناخته نمی‌شود.

نقطه انجماد شیر خام در حالت عادی باید برابر با 0.507- تا 0.545- درجه سلسیوس باشد که با اضافه کردن آب به شیر به صفر نزدیک می‌شود.

شیر عاری از آب اضافی است.

ممکن است دارای آب اضافی باشد و انجام آزمایش‌های مکمل لازم است.

احتمالاً دارای آب اضافی است. هرچقدر نقطه انجماد بیشتر باشد، احتمال وجود آب اضافی افزایش می‌یابد.

به احتمال بسیار زیاد دارای آب اضافی است.

یادآوری: نمونه‌هایی که دارای آب اضافی هستند باید از نظر چربی، لاکتوز و پروتئین آزمایش شوند تا افزوده شدن آب تأیید شود.

گرفتن چربی یا خامه‌گیری از شیر کامل

گرفتن چربی از شیر به‌دلیل کمتر بودن وزن مخصوص چربی از سایر مواد متشکله شیر باعث افزایش دانسیته شیر خصوصیات بازار گاوی می‌شود.

روش تشخیص: تعیین وزن مخصوص شیر و تعیین میزان درصد چربی، از روش‌های تشخیص این تقلب است.

اضافه کردن نمک به شیر خام به‌منظور پنهان کردن آب اضافی

افزایش محلول نمک بر ماده خشک شیر تأثیر ناچیزی دارد، اما نمک باعث کاهش محسوس نقطه انجماد خواهد شد و بنابراین آب اضافی را می‌پوشاند.

روش تشخیص: آزمایش حسی طعم شیر و اندازه‌گیری نمک شیر روش‌های تشخیص این تقلب است.

اضافه کردن شیر بازساخته (شیر خشک) به شیر خام

پودر شیر خشک بدون چربی ممکن است برای افزایش ماده خشک به شیر اضافه شود یا با استفاده از شیر خشک کامل شیر بازساخته تهیه و به شیر اضافه شود. این‌گونه تقلب به‌دلیل اقتصادی نبودن به‌ندرت انجام می‌شود.

روش تشخیص: آزمایش‌های حسی و آزمایش صافی و آزمون فسفاتاز روش‌های تشخیص این تقلب است.

افزودن آب پنیر به شیر

افزودن آب پنیر به شیر باعث تغییرات زیر می‌شود:

- کاهش وزن مخصوص شیر حدود 1.026 تا 1.028.

- کاهش درصد کازئین نسبت به پروتئین تام.

- افزایش پروتئین‌های سرم (لاکتالبومین و لاکتوگلوبولین).

روش تشخیص: تعیین درصد کازئین و پروتئین‌های سرمی شیر روش تشخیص این تقلب است.

افزودن پرمیت به شیر خام

افزودن پرمیت (بخشی از شیر که از صافی در سیستم تولید پنیر UF خارج می‌شود) به شیر باعث تغییرات زیر می‌شود:

- تغییر وزن مخصوص.

- کاهش درصد پروتئین تام.

- افزایش درصد لاکتوز.

- افزایش خاکستر شیر.

روش تشخیص: تعیین وزن مخصوص و تعیین پروتئین تام و تعیین لاکتوز و اندازه‌گیری خاکستر شیر از روش‌های تشخیص این تقلب است.

افزودن اوره به شیر خام

یکی از ترکیبات مؤثر در قیمت‌گذاری شیر خام، میزان پروتئین تام آن است. اوره به دلیل در دسترس بودن و نیز دارا بودن ازت، گاهی به‌منظور افزایش میزان پروتئین تام به‌صورت تقلب به شیر خام اضافه می‌شود که در این صورت باعث افزایش پروتئین تام و افزایش ازت غیرپروتئینی شیر می‌شود.

روش تشخیص: تعیین پروتئین تام و تعیین کازئین و تعیین پروتئین‌های سرم و تعیین ازت غیرپروتئینی از روش‌های تشخیص این تقلب است.

یادآوری: چنانچه به هر دلیل مقادیری ادرار وارد شیر شده باشد به‌دلیل تشابه وزن مخصوص ادرار با شیر، تشخیص فقط با تعیین وزن مخصوص میسر نیست، ولی می‌توان با استفاده از روش فوق، ورود احتمالی ادرار به شیر را تشخیص داد.

افزودن قند به شیر خام

افزایش قیمت به شیر ممکن است به‌منظور پنهان کردن آب اضافی انجام شود تأثیر ناچیزی دارد (اما نمک باعث کاهش محسوس نقطه انجماد خواهد شد و بنابراین آب اضافی را می‌پوشاند).

روش تشخیص: آزمایش حسی طعم شیر (افزایش قیند باعث شیرین شدن غیرعادی شیر می‌شود) و اندازه‌گیری قند شیر، از روش‌های تشخیص این تقلب است.

افزودن چربی‌های حیوانی یا نباتی مانند مارگارین یا روغن‌های نباتی یا پیه به شیر

روش تشخیص: بررسی خواص فیزیکی و بررسی ترکیب اسیدهای چرب یا ترکیب تری‌گلیسریدها و. و اندازه‌گیری عدد رایشر میسل و پولنسک و کرشنر (اندازه‌گیری میزان اسیدهای چرب فرار به‌ویژه اسید بوتیریک) از روش‌های تشخیص این تقلب است.

یادآوری: این روش، بهترین روش تشخیص خلوص چربی شیر است.

اضافه کردن نشاسته به شیر

برای اینکه شیر رقیق‌شده با آب به‌سادگی تشخیص داده نشود، متقلبان مقداری نشاسته به شیر اضافه می‌کنند، به نحوی که غلظت آن در حد شیر طبیعی باشد.

الف) برای تشخیص این تقلب می‌توان چند قطره محلول ید به شیر اضافه کرد که در این صورت به‌دلیل وجود نشاسته رنگ شیر آبی می‌شود.

ب) بر اثر دما دادن شیری که به آن نشاسته اضافه شده، یک لایه ضخیم ته دیگ تشکیل می‌شود، در حلای که ته دیگ شیر طبیعی و سالم متخلخل و نازک است.

تقلبات مربوط به افزودن مواد خنثی‌کننده به شیر

مواد خنثی‌کننده گاهی از راه آب شسشتو یا سودی که برای شستشوی مخازن استفاده می‌شود، وارد شیر می‌شود یا توسط دامدار یا مرکز جمع‌آوری به‌منظور کاهش اسیدیته به شیر افزوده می‌شود. این مواد شامل هیدروکسید سدیم یا املاح سدیم، پتاسیلم، کلسیم، اسید کربنیک، اسیدارتو و پلی‌فسفریک هستند.

یادآوری 1: اگر pH و اسیدیته شیر در دامنه تغییارت طبیعی نباشند ( pH بیشتر از 6.8 ای کاهش اسیدیته کمتر از 0.13 بر حسب اسید لاکتیک) باید به افزایش یک ماده قلیایی مشکوک شد.

یادآوری 2: اضافه کردن جوش شیرین در شیر خام متداول‌ترین روش‌های خنثی‌سازی است. (باعث می‌شود اسیدیته شیر فاسد خنثی شده و در نتیجه شیر بر اثر خصوصیات بازار گاوی حرارت لخته یا دلمه نشود.)

روش تشخیص: تعیین قلیائیت شیر از روش‌های سریع تشخیص اضافه کردن جوش شیرین در شیر خام است.

برای تشخیص سریع جوش شیرین در شیر خام ابتدا اسیدیته شیر را به‌وسیله تیتراسیون با سود بر حسب درنیک اندازه‌گیری کرده و سپس مجدداً اسیدیته همان شیر را پس از یک دقیقه جوشانیدن و سرد کردن اندازه‌گیری می‌شود. کاهش اسیدیته بیشتر از یک درجه درنیک نشان‌دهنده افزودن جوش شیرین به شیر است.

تقلبات مربوط به افزودن مواد بازدارنده رشد میکروبی به شیر

بازدارنده‌های رشد میکروبی را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم کرد:

الف) ترکیباتی که به‌طور طبیعی در شیر وجود دارند مانند لاکتنین، سیستم لاکتوپراکسیداز، لکوسیت‌ها در شیر ورم پستانی، استفاده دام از انواع خاصی از علوفه مانند علوفه کپک‌زده و شلغم که باعث ایجاد عوامل بازدارنده در شیر می‌شوند.

ب) بازدارنده‌های شیمیایی شامل:

- باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها، آنتی‌بیوتیک‌هایی که معمولاً برای درمان ورم پستان گاو به کار می‌روند عبارتند از: پنی‌سیلین، استرپتومایسن، نئومایسن، کلرامفنیکل، تتراسایکلین، سولفانامیدها

- باقیمانده مواد پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده ناشی از سهل‌انگاری یا برنامه‌ریزی غلط یا سیستم معیوب CIP در تجهیزات دامداری یا کارخانه. همچنین در موارد نادر ممکن است برخی از دامداران ترکیبات ضدمیکروبی به شیر اضافه کنند تا قابلیت آن را افزایش دهند.

- باقیمانده حشره‌کش‌ها به‌علت آلودگی شیر پس از دوشش یا تغذیه دام با علوفه‌ای که به آن حشره‌کش پاشیده‌اند.

- افزودن مواد نگهدارنده برای جلوگیری از فساد شیر و کاهش بار آلودگی شامل آب اکسیژنه، فرم‌آلدئید و هیپوکلریت‌ها

روش‌های تشخیص این تقلب عبارتند از:

الف) جستجوی آنتی‌بیوتیک‌ها

از طریق تست انعقاد، استفاده از کیت تشخیص آنتی‌بیوتیک

ب) باقیمانده مواد پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده

- از طریق آزمون حسی طعم و بو

یادآوری: اگر میزان باقیمانده این مواد زیاد یا غلظت آن بالا باشد، بو و طعم شیر تغییر می‌کند و به‌آسانی قابل تشخیص است.

- از طریق تست انعقاد

یادآوری: این مواد را به‌طور کلی و بدون تشخیص نوع شناسایی می‌کند.

تشخیص به‌وسیله گایاکل و تشخیص به‌وسیله سدیم ارتو وانادیت روش تشخیص خصوصیات بازار گاوی این تقلب است.

یادآوری: آب اکسیژنه باعث از بین بردن یا کند شدن رشد باکتری‌های شیر شده و ترش شدن شیر را به تعویق می‌اندازد.

تشخیص به‌وسیله اسید سولفوریک غلیظ و کلرورفریک روش تشخیص این تقلب است.

یادآوری: در یک لوله آزمایش پنج میلی‌لیتر از شیر مشکوک و معادل آن آب ریخته و سه تا چهار میلی‌لیتر اسید سولفوریک به آن بیافزایید. سپس دو قطره کلرور فریک به نمونه اضافه کردن پس از مخلوط کردن تا نقطه جوش حرارت دهید. ظاهر شدن رنگ بنفش نشان‌دهنده وجود فرمالین در شیر است.

تشخیص به‌وسیله افزودن ید به شیر روش تشخیص این تقلب است (با توجه به اینکه مواد اکسیدکننده به‌ویژه آب اکسیژنه واکنش مشابهی دارند، در صورت مثبت بودن نتیجه، شیر باید از نظر وجود آب اکسیژنه خصوصیات بازار گاوی آزمایش شود)./

ژلاتین حلال گاوی به چه شکلی تولید می‌شود و چه ویژگی‌هایی دارد؟

ژلاتین

ژلاتین ماده‌ای جامد، نیمه شفاف، بی رنگ، شکننده و تقریبا بدون طعم و مزه است. این ماده به خاطر دارا بودن ویژگی قوام دهندگی و ژل مانند، به طور گسترده‌ای در صنایع غذایی، دارویی، عکاسی و حتی لوازم بهداشتی آرایشی مورد استفاده تولیدکنندگان قرار گرفته است. بهترین نوع ژلاتین، پودر ژلاتین خالصی است که از پوست و استخوان حیوانات حلال گوشتی همچون گاو و گوسفند تولید و تهیه می‌گردد. این نوع ژلاتین را می‌توان با سایر مواد غذایی ترکیب کرد. ژلاتین حلال گاوی از کلاژن موجود در پوست و استخوان گاو به دست می‌آید.

همان طور که گفته شد در صنایع غذایی و محصولات خوراکی، ژلاتین در تهیه انواع ژله‌ها، مارمالادها، پاستیل‌ها، شیرینی‌جات و بستنی‌ها کاربرد فراوانی دارد. برای افزایش سطح کیفیت خوراکی‌های حاوی ژلاتین باید این ماده به روش درست از استخوان گاو یا گوسفند استخراج و فرآوری گردد. یکی از بهترین روش‌ها، روش آنزیمی است. اگر ژلاتین به بهترین شکل بدست آید، پاستیل‌ها و ژله‌های که از آن ساخته می شوند، استحکام مناسبی دارند و به راحتی در بدن جذب می‌شوند. معیارهای ارزیابی ژلاتین خوب و با کیفیت در خط تولید آن بر اساس نظر کارشناسان بهداشتی عبارتند از:

  • رنگ و شفافیت
  • تست های میکروبی
  • قدرت ژل و قوام ژلاتین

از دیگر ویژگی‌های ژلاتین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ژلاتین به آسانی در بدن جذب می‌شود و می‌تواند به گوارش و هضم سایر مواد غذایی کمک ‌کند.
  • ژلاتین فاقد کالری است و امروز برخی از کارخانجات تولید ژله و پاستیل، ویتامین سی را نیز به آن اضافه کرده‌اند.
  • ژلاتین حلال گاوی حاوی ۸۰ درصد پروتئین، ۱۳ درصد آب و ۲ درصد مواد معدنی است.
  • پروتئین‌های ژلاتین حاوی اسیدهای آمینه ضروری برای سلامت انسان است.

مالزی در بین کشورهای مسلمان، اولین کشور و پیشگام در زمینه غذای حلال است. شرکت‌های ایران از جمله شرکت شیوا نیز در میان ۱۵ کشور اسلامی از پتانسیل خوبی برای تولید و عرضه غذای حلال برخوردار است. حلال، به عنوان مجموعه ای از نام و نشان‌های تجاری است که بر روی محصولات غذایی درج می‌شود. این نام بر گرفته از معنی غذای حلال در دین اسلام است که اولین بار محصولات غذایی حلال در کشور مالزی تولید گردید. در دهه‌های اخیر این علامت تجاری غذایی تبدیل به یک علامت جهانی شده است. به طوری که حتی کشورهای غیر اسلامی نیز استقبال بسیار خوبی از این نوع غذاها کرده‌اند.

در بین برندهای تولید کننده پودر ژله و ژلاتین در ایران، محصولات شیبابا یکی از مارک‌های معروفی است که طرفداران بسیار زیادی دارد. کیفیت پودر ژله شیبابا در حدی است که توانسته سهم عمده و بزرگی از بازار مصرفی را از آن خود کند. در ترکیبات اصلی این برند محبوب از ژلاتین حلال گاوی (همراه با تاییدیه سازمان حلال کشور مالزی) و رنگ های مجاز خوراکی استفاده می‌شود.

ما در شیوا مفتخر هستیم که همواره از ژلاتین با کیفیت حلال که استاندارد لازم از سازمان حلال کشور مالزی، سازمان غذا و دارو ایران و تاییدیه آزمایشگاه‌های اختصاصی و مجزا گروه تولیدی شیوا را دارند استفاده می‌کنیم.

مروری بر نژاد هاي گاو (نژاد ژرمن آنگوس ، نژاد ژرمن فریزین و نژاد ژرمن یلو)

معرفی نژادهای گاو که در این مطلب با تاریخچه، خصوصیات ظاهري و خصوصیات تولید مثلی نژاد ژرمن آنگوس، نژاد ژرمن فریزین و نژاد ژرمن یلو در وب سایت جامع روستیران آشنا می شوید.

مروری بر نژاد هاي گاو (نژاد ژرمن آنگوس، نژاد ژرمن فریزین و نژاد ژرمن یلو)

در این مطلب به معرفی نژادهای گاو و همچنين با تاریخچه، خصوصیات ظاهري و خصوصیات تولید مثلی نژاد ژرمن آنگوس ، نژاد ژرمن فریزین و نژاد ژرمن یلو در وب سایت جامع روستیران آشنا می شوید.

– نژاد ژرمن آنگوس

تاریخچه و پراکنش

نژاد ژرمن آنگوس در کشور آلمان اصلاح شده و در دهه ۱۹۶۰ با نژاد آبردین آنگوس و نژادهاي دو منظوره آلمانی (بیشتر نژاد فریزین و نژاد هاي ژرمن پاید و بلوند) آمیزش داده شده است. این نژاد امروزه گونه اي کاملاً یکدست و پراکنده در کشور آلمان است.

خصوصیات ظاهري

این نژاد دو نوع رنگ متفاوت دارد. نوع اول سیاه تا قهوه اي تیره و نوع دوم قرمز تا خاکستري طلایی می باشد که در دفتر انساب ثبت شده ولی ممکن است داراي علایم سفیدي نیز باشد. گاو این نژاد داراي جثه اي متوسط، بدن بلند و کشیده و ماهیچه هاي خوبی در قسمت کفل، کمر و شانه ها است. این گاو بدون شاخ بوده و جزء گاو هاي گوشتی به شمار می آید. در این نژاد، بیشتر هیبرید ها در دفتر انساب ثبت می شوند.

گاو ماده‌ي این نژاد دایه خوبی بوده و سازگاري خوبی با محیط دارد. طول عمر گاو نر این نژاد زیاد است.

خصوصیات تولیدي

نژاد ژرمن آنگوس براي شرایط پروار بندي مناسب است به گونه اي که افزایش وزن گاو نر در پروار بندي در حدود ۱۳۰۰ گرم در روز است. گوساله این نژاد در ۱۰ ماهگی به وزنی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم می رسد. بازده لاشه و کیفیت لاشه‌ي خوبی نیز دارد.

– نژاد ژرمن فریزین

تاریخچه و پراکنش

اجداد گاو نژاد ژرمن فریزین ۱ براي اولین بار در منطقهي اُست فریزلند در کشور آلمان پرورش داده شدند. بر اساس مطالعات ونگر در سال ۱۸۸۵ ، قبایل اولیه‌ي ساکسن، گاو هاي براون (قهوه اي)؛ و قبایل فریزلند گاو هاي بلک اند وایت (ابلق) را با خود به این منطقه آوردند.

در سال هاي ۱۷۴۵ و ۱۷۸۳ ، در این منطقه بیشاز ۲۰۰ هزار راس گاو در اثر طاعون گاوي از بین رفتند. براي جبران این کمبود، گاو هاي نژاد هاي فریزلند غربی و گرونینگن از کشور هلند به آلمان وارد شدند. در نتیجه‌ي ورود این گاو ها تولید شیر و تیپ بدنی گاو فریزین بهتر شد. بر اساس گزارش ها در سال ۱۹۸۸، استفاده از نژاد شورت هورن تاثیر زیادي بر نژاد ژرمن فریزین نداشته است. هم اکنون تعداد کل گاو هاي ژرمن فریزین در کشور آلمان ۲ میلیون راس تخمین زده می شود. این گاو در مناطق شلزویگ هلشتاین، نیدر / در حدود ۲ ساکن، نورد راین، وست فالی و هسن پراکنده است. همچنین تعداد آن ها در مناطق راین لند، فالس، بادن، ورتمبرگ و بایرن رو به افزایشاست.

خصوصیات ظاهري

رنگ بدن این گاو ها سیاه و سفید بوده ولی میزان رنگ سیاه نسبت به رنگ سفید بیشتر است. کتف ها سفید رنگ، سر غالباً سیاه و پوزه سیاه رنگ است. دم و سم ها در اکثر موارد سفید رنگ هستند. دو رنگ سفید و سیاه در ناحیه شکم با هم ترکیب می شوند. رنگ شاخ ها سیاه یا سفید است.

به ندرت ممکن است در گاو هلشتاین، فریزین و آبردین آنگوس ژن قرمز غالب باشد و گوساله اي به رنگ قرمز و سفید به دنیا آید. احتمال غالب بودن ژن قرمز یک درصد است که بیشتر در کشور هلند (گاو هاي هلشتاین هلندي) دیده می شود.

خصوصیات تولیدي

این گاو با داشتن پستانی بزرگ و تیپ بدنی مناسب، توانایی تولید ۲۰ تا ۳۵ لیتر شیر در روز را دارد. در سال ۱۹۷۷ هدف اصلی از پرورش این گاو، افزایش ظرفیت تولید شیر و حفظ تولید گوشت بوده است. تولید شیر سالانهي این گاو در آن زمان، حداقل ۱۰ برابر وزن بدن آن بود.

یعنی در آن زمان گاو ماده‌ي ۶۰۰ کیلوگرمی می توانست در سال ۶ هزار لیتر شیر با ۴ درصد ۳.۵ درصد پروتئین تولید کند. امروزه یک گاو ماده‌ي ۷۰۰ کیلوگرمی در یک دوره شیر دهی ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ لیتر شیر تولید می کند.

افزایش وزن روزانه‌ي گاو نر این نژاد در پروار بندي از بدو تولد ۱۱۲۴ گرم بوده است. میزان تولید شیر به گوشت در این نژاد به طور نسبی ۱ به ۰.۴۵ است.

خصوصیات تولید مثلی

گاو مادهي این نژاد اولین گوسالهي خود را در سن ۳۲ ماهگی به دنیا آورده و هر ۳۷۷ روز یک بار می تواند گوساله اي داشته باشد. نزدیک به ۹ درصد از زایمان ها با سخت زایی همراه بوده و حتی در ۱۰ درصد از زایمان هاي شکم اول سزارین انجام می گیرد. دو قلویی زایی در حدود ۵ درصد است که این درصد بیشترین درصد در بین کل گاو هاي جهان است.

– نژاد ژرمن یلو

تاریخچه و پراکنش

هدف از پرورش نژاد ژرمن یلو در گذشته، بارکشی و تولید گوشت بوده که در سال ۱۹۰۵ این هدف تحقق یافت. از سال ۱۹۲۰ تولید شیر نیز به هدف پرورش اضافه شد. پس از جنگ جهانی دوم، تعداد گاو هاي کاري کاهش یافت ولی با این حال در سال ۱۹۶۴ تعداد ۳۴ هزار راس گاو ماده و ۱۷۰ راس گاو نر فروخته شده در اعمال کشاورزي به کار گرفته شدند. هدف از پرورش این نژاد، افزایش وزن روزانهي بیشتر، چربی کمتر و الیاف هاي نازك تر است. در سال ۱۹۸۰ در کشور آلمان غربی، ۳۶۵ هزار راس از گاو این نژاد نگه داري می شد. مرکز اصلی پراکندگی این نژاد شهر هاي بایرن، ورتسبورگ، بامبرگ و نورنبرگ است. همچنین تعداد کمی از آن ها نیز در منطقه هسن پراکنده هستند.

خصوصیات ظاهري

رنگ بدن این گاو از زرد روشن تا قهوه اي قرمز تغییر می کند. پوزه به رنگ صورتی است. سم ها رنگ روشنی داشته و همانند شاخ ها قوي هستند. این گاو داراي استخوان بندي قوي، بدنی حجیم و سینه و کپل بزرگ است.

خصوصیات تولیدي

هدف از پرورش گاو این نژاد، تولید شیري با میانگین حدود ۵ هزار لیتر با ۴ درصد چربی است. طبق تحقیقات انجام یافته بر روي ۱۰۰۰ راس گاو شیري، میانگین تولید شیر گاو ماده این نژاد در یک دوره شیر دهی ۳۰۹ روزه در حدود ۴۷۵۶ لیتر با ۴.۰۲ درصد چربی و ۳.۵۵ درصد پروتئین اعلام شده است. نژاد هرفورد و نژاد ژرمن یلو از نظر تولید گوشت با یکدیگر رقابت خصوصیات بازار گاوی می کنند. به خصوص این که گاو نر این نژاد در پروار بندي، افزایش وزن روزانه‌ي خوبی (به خصوص در صورت استفاده از سیلاژ ذرت) حدود ۱۲۵۰ گرم دارد و به وزنی حدود ۶۵۰ کیلوگرم می رسد.

گاو هاي نمایشی می توانند حداقل ۱۲۴۹ گرم افزایش وزن روزانه داشته باشند. راندمان لاشه در گاو نر حدود ۶۲ درصد است.

خصوصیات تولید مثلی

گاو ماده، اولین گوساله‌ي خود را در سن ۲۷.۹ ماهگی به دنیا می آورد و هر ۳۹۲ روز می تواند یک گوساله داشته باشد. درصد باروري گاو ماده ۹۲ درصد ثبت شده است. در بین ۷۲۰۰ راس گاو آبستن، ۷.۸ درصد از زایمان ها با سخت زایی مواجه شده است.

بيشتر بخوانيد:

شناخت نژاد هاي گاو (نژاد برهمن ، نژاد براون سوییس و نژاد شاروله)

شناخت نژاد هاي گاو (نژاد بلتد گالووي و نژاد بلوند د آگوئیتین)

شناخت نژاد هاي گاو (نژاد ایرشایر و نژاد بلژین بلو اند وایت)

منبع :

اطلس نژادهاي دام (گاو، گوسفند، بز و اسب) ايران و جهان – مولفين : دکتر علی نصیریان، مهندس سید محمد مهدی حاجی سید جوادی، مهندس سید محمد علی حاجی خصوصیات بازار گاوی سید جوادی، مهندس مجید عباسی و دکتر محمد اقبالی

ویژگی انواع چرم رایج در بازار و درجه‌بندی آنها

ویژگی انواع چرم رایج در بازار و درجه‌بندی آنها

در این مطلب در مورد ویژگی انواع چرم های رایج در بازار و همچنین درجه بندی آنها از نظر کیفیت بحث خواهیم کرد:

ویژگی چرم های مختلف

در ادامه در مورد ویژگی چرم های مختلف صحبت خواهیم کرد:

۱. چرم گاوی و گوساله ای

این چرم‌ها دارای الیاف متراکمی هستند و به همین دلیل از مقاومت بالایی برخوردار می‌باشند. سطح آنها صاف (در اصطلاح بدون گرین می‌باشند).

به صورت نرم و خشک و در ضخامت‌های مختلف تهیه می‌گردنند.

از این چرم‌ها بیشتر جهت تهیه کیف، لباس، دستکش و. استفاده می‌شود.

گرین یا فول گرین، چرمی است که لایه لایه نشده و رویه یا رخ آن (محل رویش پشم یا موی حیوان) ساییده نشده باشد.

۲- چرم گوسفندی و بره ای

تراکم الیاف این چرم‌ها نسبت به بقیه چرم‌ها کمتر است لذا مقاومت چرم‌های گاوی و گوساله‌ای را ندارند.

سطح آنها همچون سطح چرم‌های گاوی صاف می‌باشد. با توجه به لطافت و سبکی که این چرم‌ها دارند از آنها بیشتر در تهیه کیف و لباس و دستکش استفاده می‌گردد.

۳. چرم بزی

تراکم الیاف چرم بزی از چرم گاوی کمتر ولی از چرم گوسفندی بیشتر است لذا دارای مقاومت خوبی می‌باشد.

با توجه به وضوح رویش محل مو بر روی چرم بزی، این چرم را به راحتی می‌توان از دیگر چرم‌ها تشخیص داد.

چرم بزی نسبت به چرم‌های دیگر نسبتاً انعطاف پذیرتر و سبک‌تر است.

با توجه به تهیه این چرم به دو صورت نرم و خشک از آنها بیشتر در تهیه انواع کیف و کفش زنانه استفاده می‌گردد.

۴. چرم گاومیش

این چرم که ضخیم‌تر از چرم گاوی است جهت تهیه چمدان، کمربند، جلد قنداق تفنگ، زین اسب و. استفاده می‌شود.

۵. اشبالت

اشبالت که از لایه لایه کردن چرم‌های ضخیم بدست می‌آید دارای سطحی پرزدار می‌باشد.

رنگ اشبالت می‌بایست یکدست و به اصطلاح مغز رنگ باشد (یعنی تمام سطح و عمق آن رنگ شده باشد).

چون اشبالت پس از برش، سطح آن سمباده می‌خورد لذا می‌بایست حتماً یکدست و صاف سمباده شده باشد.

برخی از اشبالت‌ها دارای مغز سبک (پوک) می‌باشند که از نظر استقامت (استواری) بسیار ضعیف هستند.

اشبالت به علت پرزدار بودن زود خاک می‌گیرد.

از اشبالت بیشتر جهت تهیه کیف و کفش استفاده می‌شود.

6. آسترها

آسترها به دو صورت طبیعی و مصنوعی به کار برده می‌شوند. آسترهای مصنوعی همچون اشبالت مصنوعی، سوزنی، جیر، پارچه‌ای و. که به صورت طاقه‌ای (متری، یاردی و. ) در بازار موجود است. آسترهای طبیعی همچون اشبالت طبیعی (از نوع نازک)، چرم بز و گوسفند و جیر.

چرم‌های رایج در بازار و اصطلاحات و ویژگی‌های آن ها

انسان ها برای بهبود زیبایی خود از طبیعت و حیوانات استفاده هایی می کنند. یکی از مواد قابل استفاده، چرم درست شده از پوست حیوانات است. در ادامه به چرم های رایج در بازار می پردازیم:

چرم شبرو (چرم کفاشی)

شبرو چرم گاوی است که در تهیه رویه کفش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصطلاح شبرو بیشتر در صنعت کفش و بین کفاشان رایج می‌باشد.

چرم گاوی میلینگ

نوعی از چرم گاوی است که دارای رویه‌ای لطیف و متراکم می‌باشد.

متراکمی این چرم سبب شده که کمتر آب به آن جذب گردد.

این چرم همچنین دارای مغز فشرده‌ای است که رنگ آن معمولاً با رنگ رویه چرم یکسان است. از این نوع چرم بیشتر جهت تهیه کیف، روکش مبلمان و در صورت نازک بودن جهت تهیه لباس استفاده می‌گردد.

چرم گاوی خود رنگ

این نوع چرم دارای سطح و مغز متخلخلی (دارای خلل و فرج بسیار) می‌باشد که همین امر سبب عدم مقاومت آن در مقابل آب گردیده و قدرت جذب آب بالایی دارد.

این نوع چرم معمولاً به رنگ‌های زرد اُکر تا نارنجی و قهوه‌ای در بازار موجود می‌باشد.

رنگ اُکر همان رنگ خردلی است که از نظر ترکیبی از ترکیب رنگ‌های زرد و سفید و قهوه‌ای بدست می‌آید.

از این چرم بیشتر در تهیه روکش قنداق تفنگ، قطار فشنگ، زین اسب و همچنین هنر سوخت روی چرم استفاده می‌شود.

چرم بزی گیاهی (نقاشی)

این نوع چرم که تنها مراحل اولیه رنگرزی بر روی آن صورت می‌گیرد از مرغوبیت چندان مناسبی برخوردار نیست.

از این نوع چرم بیشتر جهت آستری کفش و کیف استفاده می‌گردد.

البته در هنرهای نقاشی روی چرم و همچنین خطاطی روی چرم از این نوع چرم استفاده می‌گردد.

این چرم در بازار به رنگ‌های کرم و اُکر یافت می‌شود.

چرم شرانگ

شرانگ نام یک نوع چاپ (نقش) و به شکل نقطه - نقطه‌ای است که از آن بیشتر برای چرم‌های گاوی استفاده می‌کنند.

نوعی از چرم گاوی با رخ مخملی است که با ظرافت پرداخت شده است.

چرم اشبالت گاوی

این نوع از چرم مانند چرم نوبوک دارای رخی مخملی اما با ظرافتی کمتر می‌باشد.

این چرم از ورقه کردن چرم‌های ضخیم گاوی بدست می‌آید.

در حقیقت چرم اشبالت از لایه داخلی و لایه میانی چرم گاو تهیه می‌گردد.

چرم اشبالت بزی

این چرم همانند اشبالت گاوی است با این تفاوت که از نظر ضخامت نازکتر و از نظر اندازه (قواره) کوچکتر می‌باشد.

این نوع از اشبالت کمتر در بازار یافت می‌شود.

چرم ورنی

چرمی است که یک لایه لعاب لاکی بر روی سطح آن کشیده شده و به همین دلیل دارای سطحی براق می‌باشد.

از این چرم بیشتر در تهیه کیف و کفش استفاده می‌شود.

چرم جیر

این نوع چرم که از پوست گوساله و بز تهیه می‌شود با توجه به پرداختی که بر روی آن صورت می‌گیرد دارای سطحی گوشتی (مخملی) می‌باشد.

تفاوت ظاهری چرم جیر با چرم اشبالت در پرزدار بودن لایه داخلی آن، رخ دار بودنش و لطافت بالای آن است.

چرم چاپی

چرم چاپی چرمی که پس از مرحله فینیشینگ (اتمام مراحل دباغی) با عبور دادن آن زیر غلطک‌های خاصی که دارای نقوش (برجستگی و فرو رفتگی) مختلف می‌باشد بر روی سطح آن ایجاد طرح می‌کنند.

طرح‌هایی که معمولاً بر روی سطح این چرم‌ها ایجاد می‌گردد عبارتند از شرانگ، فلوتر، بوفالو، فلاور، لیزارت، ماری، کرگدنی، پیتون و.

البته برخی مواقع چاپ اینگونه نقوش بر روی چرم ورنی نیز صورت می‌گیرد که به آنها چرم ورنی چاپ دار می‌گویند.

چرم گوسفندی لباسی

چرم گوسفندی بسیار لطیف و نازک است که جهت تهیه لباس و دستکش از آن استفاده می‌شود.

چرم میشن

همان چرم‌های گوسفندی هستند که در گذشته به آنها چرم میشن می‌گفتند.

چرم زیره و کفی

این چرم که از گاو یا گاومیش می‌باشد جهت ساخت زیره و کفی کفش، پاپوش و گیوه استفاده می‌شود.

البته امروزه برای تهیه این کفی‌ها از چرم بزی ضخیم هم استفاده می‌کنند.

فول گرین

به چرم‌هایی که آثار رد مو (گرین) در آنها از بین نرفته و قابل مشاهده می‌باشند فول گرین می‌گویند.

سالامبور (پیگل)

به پوست‌هایی که مو و یا پشم آنها زدوده شده و با اسید و نمک کنسرو شده باشند گفته می‌شود.

سالامبور بر روی پوست‌هایی انجام می‌شود که می‌خواهند برای مدت طولانی آن را نگهداری کنند.

پوست‌های سالامبور شده در حقیقت جهت دباغی کرومی آمده سازی می‌کنند.

وت بلو

پوست‌هایی که بعد از سالامبور شدن با استفاده از نمک کروم قلیائی، دباغی شده باشند وت بلو می‌گویند.

وت و بلو که به معنای خیس و آبی می‌باشند به این دلیل به این پوست‌ها گفته می‌شود چون، پوست‌های دباغی شده کرومی خیس هستند و رنگ نمک کروم که رنگی آبی است به خود گرفته‌اند.

کراست

به پوست‌هایی گفته می‌شود که در مراحل دباغی پس از وت بلو، به آنها پر کننده‌های روغنی و برخی اسیدها اضافه می‌کنند.

دایکراست

زمانی که چرم کراست در بالابان (درام) رنگرزی شود به آن چرم دایکراست گفته می‌شود.

در دایکراست مراحل فینیشینگ هنوز اعمال نشده است.

چرم بوراک (سورت ایکس)

به چرم‌هایی که فاقد ابعاد طبیعی دام بوده و یا رخ رفتگی داشته باشند چرم بوراک گفته می‌شود.

مانند چرم بزی زیر ۲ پا (۲ فوت) با شکل غیر طبیعی.

چرم بزی چپش

این اصطلاحی است که به چرم بزغاله با ابعادی بین ۲.۷۵ تا ۴ پا گفته می‌شود.

چرم بزی جوراب گیر

در حقیقت همان چرم بزی چپش است و این اصطلاح بیشتر در بین تولید کنندگان کفش(صنعت کفش) رایج می‌باشد.

چرم منجول

به چرم بزی گفته می‌شود که در قسمت وسط آن سوراخ‌های متعددی که در کنار هم قرار گرفته‌اند وجود داشته باشد.

این سوراخ‌ها بر اثر تجمع کنه خصوصیات بازار گاوی در قسمت کمر پوست حیوان و در فصل زمستان ایجاد می‌گردد. علت تجمع کنه‌ها در این قسمت موی بلند و گرمتر بودن آن نسبت به دیگر قسمت‌ها می‌باشد.

چرم ممتاز

چرم ممتاز چرم بزی است که علاوه بر سلامت کامل، ضخامت آن بالای ۱ میلیمتر و مناسب جهت استفاده در رویه کفش و کیف باشد.

چرم سوپر (رویه)

چرم سوپر نیز چرم بزی است که علاوه بر دارا بودن ضخامت بالای ۱ میلیمتر، میانگین فوت آن بیش از 7.75 پا باشد.

چرم سبک و سالم به چرم بزی گفته می‌شود که ضخامت آن زیر ۱ میلیمتر و مناسب جهت آستر کیف باشد.

چرم سالم

به چرم بزی می‌گویند که معدل فوت آن 5.75 پا و مناسب جهت آستر کفش و کیف باشد.

چرم ساغری

چرمی است (معمولاً چرم بزی) که در قدیم برای ساخت جلد ظروف مشربه از آن استفاده و با رنگ‌های گیاهی تهیه می‌شدند.

نهد چرم

به سلامت پوست قبل از دباغی گفته می‌شود.

رخ چرم

به سطح بیرونی چرم، رخ چرم می‌گویند.

لش چرم (نطع چرم)

به سطح داخلی چرم، لش چرم گفته می‌شود.

قیمت گذاری چرم

قیمت گذاری چرم به موارد زیر بستگی مستقیم دارد:

نوع دباغی صورت خصوصیات بازار گاوی گرفته بر روی چرم

مواد استفاده شده در دباغی

عملیات تکمیلی که روی چرم صورت می‌گیرد.

اندازه سورت‌‌‌بندی چرم

نوع حيوان (مثلا چرم بز و گوسفند نسبت به گاو و شترمرغ دارای قیمت پایین‌تری می‌باشند).

درجه‌‌‌بندی (جور‌‌‌بندی - سورت‌‌‌بندی) چرم

چرم درجه یک چرمی است که:

دارای رخی کاملاً سالم باشد.

هیچگونه اثر بریدگی یا بیماری و یا اصطلاحاً کارد مال در سطح آن دیده نشود.

در سطح خارجی آن بقایای جراحت، مرض یا علامت گندیدگی و فساد نباشد.

پشت چرم (نطع چرم) لش دار باشد (یعنی دارای ضخامت کافی باشد).

در صورت داشتن ضایعات، ضایعات محدود به ۱ تا ۲ مورد باشد و فاصله این ضایعات تا لبه چرم بیشتر از ۳ سانتیمتر نباشد.

در نهایت فرم اصلی خود را کاملاً حفظ کرده باشد.

چرم درجه ۲

چرم درجه دو چرمی است که:

آثار بریدگی، عیوب و ضایعات آن کمتر از یک پنجم کل چرم باشد.

ضایعات متراکم بوده و فاصله این ضایعات از لبه چرم بیشتر از ۳ سانتیمتر نباشد.

ضایعات در امتداد ستون فقرات یعنی در وسط چرم نباشد.

چرم درجه ۳

چرم درجه سه چرمی است که:

آثار بریدگی، عیوب و ضایعات آن بیشتر از یک پنجم کل چرم نباشد.

ضایعات در روی چرم پراکنده نباشند.

در روی سطح چرم یک یا دو نقطه فساد، بقایای زخم و جراحت دیده شود.

چرم درجه ۴

چرم درجه چهار چرمی است که:

چنانچه ضایعات چرم درجه سه (بریدگی و جراحات) در امتداد ستون فقرات(یعنی در وسط چرم) باشد این چرم چرم درجه چهار نامیده می‌شود.

محاسبه سطح مفید چرم

سطح مفید چرم را از طریق فرمول زیر محاسبه می‌کنند.

(چرم کل سطح-استفاده قابل غیر نواحی کل سطح*100)/(چرم کل سطح)= درصد سطح مفید

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

در این مقاله قصد داریم تا به تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی بپردازیم ، از آنجایی که چادر های پکینیو یا همان کله گاوی جزء پرطرفدارترین و پرفروش ترین چادر های کوهنوردی در بازار ایران بشمار میرود ، سبب گردیده تا افراد سودجو چادر های غیر اصل و فیک کله گاوی را به عنوان چادر های اورجینال و اصلی به مشتریان عرضه نمایند. امروزه چادر های فیک کله گاوی در بازار با شباهت بسیار زیادی به چادر های اورجینال در دسترس میباشند.

از این رو فروشگاه کمپ سفر وظیفه خود دانسته تا با تهیه این مقاله تفاوت های اصلی و روش تشخیص چادر های اصل و فیک کله گاوی را به صورت مختصر و ساده به خریداران و علاقه مندان عزیز توضیح دهد.

به صورت کلی تفاوت های اصلی چادر های اورجینال و فیک پیکینیو به 8 مورد زیر خلاصه میشوند که در زیر به توضیح هرکدام میپردازیم.

1 . تفاوت در جنس و طرح پارچه :

کمپانی پکینیو Pekynew در ساختار تمامی چادر های پکینیو سری C از یک نوع پارچه و متریال استفاده مینماید ، این پارچه به صورت صاف و یکدست بوده و هیچگونه طرح و مدلی ندارد ، اما در برخی از چادر های غیر اصل و فیک از پارچه های مشبک و چهارخانه ریز که کیفیت پایین تری نسبت به پارچه های اصلی دارند استفاده شده است.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

2 . نحوه اتصال تیرک ها یا عصاها به چادر :

در چادر های اورجینال پکینیو سری C تمامی تیرک هایی که به پوش اول و بدنه اصلی چادر متصل میشوند به صورت تونلی میباشد ، در صورتی که در چادر های غیر اصل و فیک نحوه اتصال تیرک ها یا عصاها به صورت کلیپسی میباشد.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

3 . تفاوت در رنگ بندی چادر :

از دیگر تفاوت های بین مدل های اصل و فیک چادر پکینیو رنگ بندی چادر است ، چادر های اورجینال پکینیو Pekynew سری C تنها در دو رنگ آبی و نارنجی تولید شده است ، در صورتی که در چادر های غیر اصل علاوه بر رنگ نارنجی و آبی رنگ های دیگری نیز بکار برده میشوند.

نکته مهم : در چادر های فیک رنگ آبی و نارنجی کمرنگ و مُرده استفاده میشود در صورتی که در چادر های اورجینال کله گاوی رنگ آبی و نارنجی شفاف و خوش رنگ است.

توجه: چادر کوهنوردی پکینیو مدل C2009 شامل این مورد نمیشود.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

4 . لیبل و بارکد بر روی کاور چادر :

بر روی کاور اصلی چادر های اورجینال خصوصیات بازار گاوی کله گاوی یک لیبل نارنجی رنگ بارکد دار به همراه یک لیبل سفید رنگ متصل شده است ، در صورتی که در چادر های فیک کله گاوی این لیبل یا وجود ندارد یا لیبل بدون بارکد بوده و فقط تصویری از چادر بر روی لیبل قرار گرفته است.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

5 . حک شدن نام Pekynew بر روی سگک ها :

بر روی سگک های کاور چادر های کوهنوردی پکینیو سری C نام Pekynew درج شده است در صورتی که بر روی سگک های چادر های فیک و غیر اصل این نام حک شده وجود ندارد.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

6 . مدل و نحوه بسته شدن کاور چادر :

کاور چادر های اورجینال پکینیو از همان جنس و رنگ خود چادر بوده و قسمت بازشو آنها از قسمت دایره ای شکل میباشد ، کاور چادر حدود 15 سانتی متر از خود چادر بزرگتر بوده و با تاب دادن و یک بست سگکی این قسمت باز و بسته میشود. اما در مدل های فیک و غیر اصلی بعضا کاور چادر دارای زیپ بر روی بدنه بود و یا توسط بند ها نخی باز و بسته میشوند.

توجه: چادر کوهنوردی پکینیو مدل C2009 شامل این مورد نمیشود.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

7 .قسمت درج اطلاعات و مشخصات چادر :

تمامی چادر های اورجینال پکینیو دارای یک قسمت مشخصات و اطلاعات فنی چادر هستند که این مشخصات در قسمت دایره ای انتهای کاور چادر درج شده است ، در چادر های فیک و غیر اصل این مشخصات فنی بر روی قسمت طولی و استوانه ای کاور چادر نوشته شده است.

توجه: چادر کوهنوردی پکینیو مدل C2009 شامل این مورد نمیشود.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

8 . جنس عصا یا تیرک های چادر :

یکی دیگر از روش های تشخیص اورجینال بودن چادر تیرک های چادر است ، در چادر های سری C کله گاوی جنس تیرک ها یا عصا های چادر آلومینومی میباشد البته بجز مدل C1001 (در چادر C1001 اورجینال تیرک ها فایبرگلاس هستند).

بر روی عصای چادر پکینیو نیز لوگوی پکینیو درج شده است ، البته شایان ذکر است این مورد برای چادر های تولیدی قبل از 2019 صدق میکند ، در برخی مدل های اورجینال 2019 از کمپانی pekynew در کمال تعجب این لوگو بر روی عصاها وجود نداشت به همین دلیل وجود لوگو بر روی عصا را امروزه نمیتوان جز معیار های اصلی تشخیص بشمار آورد.

تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی

امیدواریم مقاله تفاوت چادر های اورجینال و فیک پکینیو یا کله گاوی برای شما مفید بوده باشد ، توصیه میشود برای خرید چادر های اورجینال پکینیو و کله گاوی از طریق فروشگاه ها و سایت های معتبر اقدام نمایید.

جهت خرید چادر های اورجینال کله گاوی میتوانید به قمست چادر کوهنوردی و مسافرتی در سایت کمپ سفر مراجعه فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.