روش تحلیل داده کمی


طرح توسعه اقدام پژوهی با هدف ارتقای سطح علمی مربیان و کارشناسان استانی و یافتن راه حل هایی برای مشکلات محیط کار و توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز فرهنگی هنری کانون در مدیریت آموزش و پژوهش روش تحلیل داده کمی از سال 1390 در 31 استان آغاز شد و هم اکنون آخرین مرحله آن(سال 92) در حال اجراست.
این وبلاگ پل ارتباطی است بین مربیان و مراکز مجری طرح و مدیریت آموزش و پژوهش در سومین سال اجرای طرح

تحلیل داده ها ی کمی و کیفی توسط برترین تحلیل گران در استادوان

امروزه برای تصمیم گیری در مورد هر مسأله نیازمند داشتن اطلاعات مفید هستیم. در دنیای علم و پژوهش نیز برای تصمیم گیری در مورد موضوعات مختلف نیاز داشتن داده های مناسب هستیم. این داده ها باید از روش مناسب، در زمان مناسب، از منابع موثق و توسط افراد با تجربه جمع آوری گردد.

داده ها می توانند کمی یا کیفی باشند:

با توجه به عنوان پژوهش، هدف و روشی که برای جمع آوری داده ها به کار می گیریم یکی از روش های کمی، کیفی یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پژوهش کمی عمدتا از طریق روش نمونه گیری (یا در موارد محدود سر شماری) و با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها که به صورت اعداد و ارقام هستند پرداخته می شود. در روش کیفی محقق روش تحلیل داده کمی از طریق روش های گوناگون مانند مشاهده، مصاحبه، نشست خبرگان و… به جمع آوری داده ها که عمدتا نقطه نظرات افراد مختلف (با توجه به هدف پژوهش) است، می پردازد. پس از جمع آوری داده ها، آن ها بدون تحلیل قابل استفاده نیستند. در واقع داده ها اطلاعات خامی هستند که هنوز پردازش نشده اند و پس از تحلیل است که اطلاعات لازم از آن ها استخراج می شود.

تحلیل داده ها چیست؟

تحلیل داده Analysis) (Data فرایند فهمیدن، پاک‌سازی، آماده‌سازی و تحلیل داده‌هاست که به منظور استخراج ا طلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری انجام می‌شود. تحلیل داده‌ها امروزه در علوم مختلف مانند اقتصاد، مدیریت، علوم پزشکی و غیره کاربرد دارد . با توجه به نوع داده ها برای تحلیل آن ها از روش ها و ابزار های گوناگونی استفاده می شود:

در این نوع تحلیل از ابزار ها و نرم افزار های مختلفی برای تحلیل داد های کمی استفاده می شود. می توان گفت در حال حاضر نرم افزار های spss و stata جز نرم افزارهای پرکاربرد در این حوزه هستند. در تحلیل کمی ، آماره‌های مختلفی مانند میانگین، واریانس، انحراف معیار، میانه و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد . هم چنین پژوهشگر بر اساس هدف پژوهش می تواند از آزمون های مختلفی استفاده کند.

2-تحلیل کیفی

در این تحلیل دیگر با اعداد و ارقام سر و کار نداریم. داده های ما در واقع متن هایی هستند که ماحصل مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد، برگزاری پنل خبرگان و…. می باشند. در این روش پژوهشگر باید احاطه کافی به موضوع و داده ها داشته باشد و بتواند آن ها را مورد تحلیل قرار دهد. در این روش در ساده ترین حالت نیاز به استفاده از نرم افزار خاصی نیست و پژوهشگر می تواند بر اساس چارچوب مورد نظر، داده ها را طبقه بندی و مورد مقایسه قرار داده و به استخراج کد و اطلاعات نهایی بپردازد. البته نرم افزار های خاصی مانند Maxqda و Atlas-Ti وجود دارد که می تواند برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار بگیرد. ناگفته نماند که تحلیل داده های کیفی چه به صورت دستی و چه با استفاده از نرم افزار های مذکور تاثیری در کیفیت داده های استخراج شده ندارد. استفاده از این نرم افزار ها سرعت پژوهشگر را در در تحلیل داده ها به میزان قابل توجهی بالا می برد. لازم به ذکر است مقالات زیادی وجودی دارند که از طریق دستی تحلیل شدند و در مجلات معتبر بین المللی چاپ شدند.

چگونه داده های خود را تحلیل کنم؟

پس از مرحله ی سخت جمع آوری داده ها که بعضی از مواقع خیلی زمان بر است ، نوبت به تحلیل آن می رسد. در حالت ایده آل می توانید خودتان در صورت مسلط بودن به روش ها تحلیل این کار را انجام دهید. اما با توجه موجود بودن روش ها مختلف برای تحلیل داده ها و ضرورت داشتن تخصص کافی، انجام این کار برای بسیاری از دانشجویان کاری سخت و زمان بر است. بارها مشاهده شده است که فرد به علت عدم تسلط کافی در تحلیل داده ها، زمان زیادی را صرف کرده و به نتیجه مناسب نرسیده است یا اینکه پایان نامه یا مقاله او توسط داور قبول نشده است. پس در صورت نداشتن تخصص یا زمان کافی، روش تحلیل داده کمی بهترین راه حل سپردن آن به متخصصین این حوزه می باشد. تیم استادوان با در اختیار داشتن اساتید و متخصصین مربوط در هر حوزه به تمام نیاز های شما پاسخ می دهد.

چگونه می توانم با استادوان همکاری کنم؟

در صورت داشتن تخصص لازم جهت تحلیل داده ها می توانید فرم درخواست همکاری را تکمیل نموده تا پس از بررسی و تایید صلاحیت به تیم استادوان ملحق شوید.

روش تحلیل داده کمی

روش اجرا

یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می­شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها بالاخره روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح روش تحلیل داده کمی می دهد .

متغیرها

در یک پروپوزال تحقیقاتی متغیرها را به صورت مختلف ارائه می­کنند. که مرسوم­ترین آنها تشکیل جدولی ازمتغیرهاست که آن نام متغیر، مقیاس متغیر، تعریف علمی، نحوه اندازه­گیری آن مشخص می­گردد.

ابزار و منابع جمع آوری و تحلیل اطلاعات

هیچ پژوهشی بدون اطلاعات کامل نمی‌شود . در تحقیقات نظری، استفاده از کتابخانه و اسناد علمی-تاریخی به جمع آوری اطلاعات کمک می‌کند و تحقیقات با موضوع علمی، آزمایش و تجربه می‌تواند مفید باشد. در پروپوزال ارشد ابزار جمع آوری اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه، انجام آزمایش، مشاهده و غیره می‌بایست به درستی مشخص باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات باید :

- به طور روشن شرح داده شود و مناسب‌ترین ابزار باشد .

- ابزار با نوع تحقیق هم خوانی داشته باشد .

- نحوه بررسی با ابزار مشخص شود .

- روش تجزیه تحلیل داده‌های به دست آمده از ابزار توضیح داده شود .

- مراحل و جزئیات به دست آمدن داده‌ها با ابزار شرح داده شود .

- آزمون‌های آماری با تحقیق تناسب داشته باشد.
جامعه آماري

يك جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. بطور معمول در هر تحقيقي جامعه مورد بررسي يك جامعه ي آماري مي باشد كه پژوهشگر مايل است درباره صفت (صفت ها) متغيير واحدهاي آن با مطالعه بپردازد . بطور مثال اگر پژوهشگري مايل باشد درباره مشكلات اجتماعي – اقتصادي دانشجويان ايران بپردازد جامعه آماري مورد بررسي شامل تمام افرادي است كه در نظام آموزش عالي ايران در يك مقطع زماني مشخص ثبت نام كرده اند .
جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد ، يعني بايد چنان باشد كه از نقطه نظر زماني و مكاني همه واحدهاي مورد مطالعه را در برگيرد و در ضمن ، با توجه به آن ، از شمول واحدهايي كه نبايد به مطالعه آن ها پرداخته شود جلوگيري بعمل آيد.
حجم نمونه

تعداد افراد روش تحلیل داده کمی شرکت کننده در تحقیق باید به صورت دقیق مشخص شود. روش انتخاب نمونه ها هم بصورت دقیق بیان می­گردد.

تجزيه و تحليل داده ها

در این قسمت باید چگونگی تجزیه و تحلیل داده­ها روشن گردد. این کار باید از قبل از انجام مطالعه و جمع­آوری اطلاعات صورت پذیرد. زیرا به این ترتیب محقق مطمئن می­گردد، که کلیه اطلاعات لازم با شیوه مناسبی جمع­آوری خواهد شد و همچنین اطلاعاتی که هرگز مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی­گیرند، مشخص می­شوند و می­توان آنها را جمع آوری نکرد. در مواردی نیز ابزار و روش جمع­آوری بخشی از اطلاعات تغییر داده می­شوند.

ملاحظات اخلاقی

در حرفه پزشکی و سایر رشته­ های مرتبط از اهمیت روش تحلیل داده کمی فوق­العاده­ای برخوردار است. به نکات اخلاقی بایستی در تمام مراحل تحقیق توجه کرد. در این راستا ارزش­های فرهنگی و احترام به حقوق افرادتحت مطالعه باید مدنظر قرار گیرد، صدمات احتمالی باید پیش بینی گردد و در مجموع صداقت روش تحلیل داده کمی در تمامی مراحل تحقیق­ها باید رعایت شود

اقدام پژوهی

منظور از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، تبیین یا تشریح معانی است که در دل داده ها نهفته است تفسیر سبب می شود که فهم جامع و روشنی از معانی و مفاهیم پیدا کنیم. در خلال تفسیر داده ها تناقضات و مطالب ضد و نقیض و یا چگونگی روابط متقابل واقعیت ها یا رخداد ها خود را نشان می دهند. تجزیه و تحلیل این امکان روش تحلیل داده کمی را فراهم می سازد تا طبقه بندی و چارچوب منطقی و عقلانی از واقعیت ها به وجود آوریم با تفسیر دید گاه های گوناگون خود را نشان می دهد و به کمک این دید گاه ها می توانیم به راه حل های مناسب بیندیشیم. پیش از تفسیر داده ها در هم آمیخته اند و این داده ها به خودی خود نمی توانند گویای چیزی باشند لذا با تجزیه وتحلیل و تفسیر داده هاست که آنها به اطلاعات کاربردی تبدیل می شوند و می توان بر اساس آنها به تهیه چارچوبی برای حل مسایل و شناسایی راه حل درست یا درست ترین راه حل اقدام کرد. الگوی تجزیه و تحلیل داده ها در روش تحلیل داده کمی روش های تحقیق گوناگون متفاوت می باشد. در اقدام پژوهی ضمن استفاده از داده های کمی، بیشتر از داده های کیفی و الگوهای آن استفاده می شود. در اینجا مختصرا ً اشاره می شود:

الف) الگوی (۱) روش شش پرسش: در این الگو پژوهشگر می کوشد داده هایی را که جمع آوری کرده است طی این شش پرسش عرضه کند تا بر اسا س آنها نتیجه گیری از داده ها بعمل آید.

هدف از این الگو یافتن راهی برای پی گیری استراتژی های چند گانه و چند جانبه و جامع است. این الگو بر این اساس تدوین شده است که ریشه بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر است و عوامل گوناگون در به وجود آمدن آن مؤثر بوده است. اگر به این عوامل بنیادین و ریشه ای توجه نکیم راه حل های سطحی نخواهد توانست پاسخ گوی این مشکلات باشد.

این روش نیز مشابه الگوی ترسیم مفاهیم است از این الگو نیز در ریشه یابی و کشف عوامل مؤثر در یک مشکل استفاده می شود. در این الگو تلاش می شود مفاهیم زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:

پس از انجام مراحل فوق نوبت انتخاب راه جدید و موقت فرا می رسد. در این مرحله تلاش خواهید کرد به کمک اطلاعاتی که در اختیار دارید و خرد ورزی هایی که کرده اید نخست چند راه اولیه ی مناسب در نظر بگیرید . این راه ها را بررسی و سبک و سنگین کنید و از میان آنها یک راه را به عنوان راه مناسب انتخاب کنید. ویژگی ها و جوانب آن را به درستی مشخص و توصیف کنید به گونه ای که دیگران ،به ویژه همکاران پژوهشی و منتقد شما با ملاحظه و یا مطالعه ی این راه بدون ابهام از چند وچون آن آگاه شوند. در این مرحله نیز ضمن ملاحظات جوانب اخلاقی و امکان اجرایی راه انتخاب شده ،لازم است نظر اصلاحی و انتقادی یاران و همکاران خود را جویا شوید و پس از ملاحظه ی این اظهار نظر و احتمالا ً تغییر در جوانب راه انتخابی تان به اجرای آن.

طرح توسعه اقدام پژوهی با هدف ارتقای سطح علمی مربیان و کارشناسان استانی و یافتن راه حل هایی برای مشکلات محیط کار و توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز فرهنگی هنری کانون در مدیریت آموزش و پژوهش از سال 1390 در 31 استان آغاز شد و هم اکنون آخرین مرحله آن(سال 92) در حال اجراست.
این وبلاگ پل ارتباطی است بین مربیان و مراکز مجری طرح و مدیریت آموزش و پژوهش در سومین سال اجرای طرح

انجام تحلیل کمی داده ها توسط موسسه استاد پژوهش

انجام تحلیل کمی

امروزه با استفاده از ابزارها و اعداد و ارقام می‌توان فعالیت‌های اقتصادی و ریسک‌پذیری را با تجزیه‌وتحلیل پیش‌بینی کرد. انجام تحلیل کمی با استفاده از اعداد می‌تواند چشم‌انداز دقیق و ارزیابی کاملی را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. در واقع با انجام این تحلیل نگاه‌ها واقع‌بینانه‌تر خواهد شد و تصمیمات بهتری اخذ می‌شود.

مؤسسه استاد پژوهش که دارای سابقه‌ای چندین‌ساله در انجام پروژه‌های مختلف می‌باشد، انجام تجزیه‌وتحلیل کمی ( QA ) را به کمک متخصصان در این زمینه انجام می‌دهد پس می‌توانید با خیالی راحت هر نوع پروژه خود را به آن بسپارید.

تعریفی از تحلیل کمی

داده‌های کمی مربوط به اعداد و ارقام می‌باشند و انجام تحلیل کمی برای این امر صورت می‌گیرد که برای یک موضوع ارزش آن را بر مبنای عدد و نمره دهی تعیین نمایند. در واقع این تحلیل کمی یک روش اندازه‌گیری و ارزیابی برای اتفاق و مورد خاصی است که اطلاعاتی را در خصوص زمان حال، گذشته و یا آینده آن مورد بررسی قرار می‌دهد.

پس به‌طورکلی انجام تحلیل کمی در مواردی که اعداد در آن دخیل باشند، بسیار مفید است. استفاده از این تحلیل در دنیای سرمایه‌گذاری به‌شدت بالاست و بیشتر افرادی که به سود و درآمد در بازارهای سرمایه‌گذاری چون اوراق بهادار می‌رسند، از تحلیل کمی استفاده می‌کنند.

ارزیابی ریسک توسط مؤسسه استاد پژوهش

اگر صاحب یک سیستم هستید، باید همیشه به دنبال بهبود کیفیت و کارایی و همچنین وفق دادن خود با شرایط جدید جامعه نیز باشید. ریسک‌کردن در کارها و پذیرش ضررها و سودهای احتمالی در فرایند تولید محصول جدید نیاز به انجام تجزیه‌وتحلیل ریسک دارد که مؤسسه استاد پژوهش از تکنیک‌های خاص مربوط به این زمینه استفاده می‌کند و داده‌هایی دقیق را بر اساس امتیازدهی به شما خواهد داد.

ارزیابی ریسک به روش FMEA یا تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن یک تکنیک است که در موارد مختلفی به کار برده می‌شود. برخی از مواردی که می‌توان به کمک این تکنیک ارزیابی را انجام داد عبارت‌اند از:

 • به‌کارگیری و بررسی یک محصول جدید
 • بررسی حالت‌های خرابی اجزای یک سیستم
 • ارزیابی نحوه کار یک محصول در شرایط کاری جدید
 • مشخص‌کردن اقدامات لازم برای جلوگیری از رخ‌دادن شکست‌ها
 • مشخص‌کردن راه‌حل‌های مطمئن در زمان طراحی یک محصول
 • کاهش خطاها
 • و .

اگر به دنبال اجرایی کردن این تکنیک هستید، مؤسسه استاد پژوهش با یک قیمت مناسب نسبت به انجام پروژه‌های مختلف اقدام می‌کند.

انجام تحلیل کمی توسط مؤسسه استاد پژوهش

اگر به دنبال آن هستید که هزینه‌ها در اثر تحلیل کمی داده‌ها کاهش یابد، حتماً به مؤسسه استاد پژوهش نیاز پیدا خواهید کرد زیرا این مؤسسه انواع تحلیل‌های کمی را انجام می‌دهد که برخی از آن ها عبارت‌اند از:

کیفیت و زمان تحویل تحلیل‌های کمی در استاد پژوهش

این مؤسسه با کمک اساتید مجرب در تحلیل داده‌های کمی فعالیت دارد و فرم‌های دقیقی را برای ارزیابی ریسک آماده می‌کند که همه اطلاعات موردنیاز را در برمی‌گیرد و این امر به کمک نرم‌افزار FMEA صورت می‌گیرد. کیفیت در انجام کار اولویت در تیم ماهر و کاربلد استاد پژوهش می‌باشد.

اگر انجام تحلیل کمی را به این تیم سپرده‌اید، زمان تحویل آن به شما در اولین فرصت و مطابق با نیاز شما خواهد بود.

قیمت انجام تحلیل کمی

اگر پایان‌نامه و یا هر پروژه دیگری نیاز به انجام تحلیل کمی دارد، مؤسسه استاد پژوهش به‌تناسب سخت و دشوار بودن پروژه قیمت مناسب را اعلام می‌کند که اگر مطابق با خواسته و نظر شما باشد، پروژه انجام خواهد شد.

همکاران ما در ساعت‌های مختلف پاسخگوی سؤالات شما در خصوص انجام تحلیل کمی خواهند بود پس از راه‌های ارتباطی با آن ها تماس برقرار کنید.

معرفی ۶ روش و ابزار برای جمع‌آوری داده در تحقیقات

این روزها، نیاز اساسی به جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection) و دسته‌بندی شواهد با کیفیتی است که بتواند به همه سوالات مطرح شده محققان پاسخ دهد.

همچنین از طریق جمع‌آوری اطلاعات، هر کسب و کاری می‌تواند اطلاعات با کیفیتی را استنباط کند که پیش‌شرط تصمیم‌گیری آگاهانه است.

از طرفی برای بهبود کیفیت اطلاعات، بهتر است که داده‌هایی جمع‌آوری شوند تا بتوانید در مورد آنچه که واقعیت تلقی می‌شود، نتیجه‌گیری کرده و آگاهانه تصمیم بگیرید. در پایان این مقاله، درک خواهید کرد که چرا انتخاب بهترین روش جمع‌آوری اطلاعات برای رسیدن به هدف تعیین شده شما، ضروری است. ما در ادامه روش‌های مختلف جمع‌آوری داده، مزایا و معایب و ابزارهای هر یک را بررسی خواهیم کرد.

جمع‌آوری داده (Data Collection) چیست؟

جمع‌آوری داده‌ها یک فرآیند روشمند برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات خاص برای دستیابی به راه‌حل برای سوالات مربوطه و ارزیابی نتایج است. این جمع‌آوری در یافتن همه موارد موجود در یک موضوع خاص متمرکز است. داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند تا بیشتر تحت آزمایش فرضیاتی قرار گیرند که به دنبال تبیین یک پدیده است.

هدف اصلی جمع‌آوری داده‌ها

برای جمع‌آوری داده‌ها، طیف وسیعی از نتایج وجود دارد که داده‌ها برای آنها جمع‌آوری می‌شود. اما هدف اصلی برای جمع‌آوری داده‌ها، قرار دادن یک محقق در موقعیت مناسب برای پیش‌بینی احتمالات و روندهای آینده است.

انواع جمع‌آوری داده‌ها

دو شیوه اصلی که می‌توان داده‌ها را در آن جمع کرد، داده‌های اولیه و ثانویه هستند. در حالی که مورد اول توسط محقق از طریق منابع دست اول جمع‌آوری می‌شود، مورد دوم توسط شخصی غیر از کاربر اصلی، جمع‌آوری خواهد شد.

مجموعه داده‌های اولیه

جمع‌آوری اطلاعات اولیه براساس تعریف، جمع‌آوری داده‌های خام جمع‌آوری شده در منبع است. این یک فرآیند جمع‌آوری اطلاعات اصلی است که توسط یک محقق برای یک هدف تحقیق خاص جمع‌آوری شده است. این روش می‌تواند بیشتر به دو بخش تجزیه و تحلیل شود. روش تحقیق کیفی و کمی جمع‌آوری داده‌ها.

_ روش تحقیق کیفی

روش‌های تحقیق کیفی در جمع‌آوری داده‌ها، به منظور جمع‌آوری داده‌هایی نیست که شامل اعداد یا نیاز به استنباط از طریق یک محاسبه ریاضی باشند، بلکه بر اساس عناصر غیرقابل اندازه‌گیری مانند احساس یا عواطف محقق است.

_ روش کمی

روش‌های کمی به صورت عددی ارائه شده و برای استنباط نیاز به محاسبه ریاضی دارند. به عنوان مثال می‌توان به استفاده از پرسشنامه‌ای با سوالات نزدیک برای رسیدن به ارقامی که از نظر ریاضی محاسبه می‌شوند، اشاره کرد. همچنین، روش‌های همبستگی و رگرسیون، میانگین و میانه، در این دسته‌بندی هستند.

جمع‌آوری اطلاعات ثانویه

از طرف دیگر، به جمع‌آوری داده‌های ثانویه، همان جمع‌آوری داده‌های دست دوم است که توسط شخصی جمع‌آوری می‌شوند که کاربر اصلی نیست. این فرآیند جمع‌آوری داده‌هایی است که از قبل موجود است، مثلا از قبل در کتاب، مجله و یا پورتال آنلاین منتشر شده باشد. از نظر سهولت، بسیار ارزان‌تر است و جمع‌آوری آن آسان‌تر خواهد بود.

نکته مهم: انتخاب شما بین جمع‌آوری اطلاعات اولیه و جمع‌آوری داده‌های ثانویه به ماهیت، دامنه و حوزه تحقیق و همچنین اهداف کسب و کارتان بستگی دارد.

اهمیت جمع‌آوری داده‌ها

مجموعه‌ای از دلایل اساسی برای جمع‌آوری داده‌ها به ویژه برای یک محقق وجود دارد. از جمله:

 • یکپارچگی تحقیقات: یک دلیل اصلی برای جمع‌آوری داده‌ها، خواه از طریق روش‌های کمی یا کیفی، اطمینان از حفظ یکپارچگی سوال تحقیق است.
 • احتمال خطاها را کاهش دهید: استفاده صحیح از روش‌های مناسب جمع‌آوری اطلاعات، احتمال خطاهای سازگار با نتایج را کاهش می‌دهد.
 • تصمیم‌گیری: برای به حداقل رساندن خطر خطاها در تصمیم‌گیری، مهم است که داده‌های دقیق جمع‌آوری شود تا محقق تصمیمات ناآگاهانه اتخاذ نکند.
 • در هزینه و زمان صرفه‌جویی کنید: جمع‌آوری داده‌ها موجب صرفه‌جویی در وقت و بودجه محقق می‌شود که در غیر این صورت بدون درک عمیق‌تری از موضوع مورد سواستفاده قرار می‌گیرد.
 • برای حمایت از نیاز به ایده جدید، تغییر و یا نوآوری: برای اثبات نیاز به تغییر در هنجار یا معرفی اطلاعات جدیدی که به طور گسترده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، جمع‌آوری داده‌ها به عنوان شواهد برای حمایت از این ادعاها مهم است.

ابزار جمع‌آوری داده چیست؟

ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها به دستگاه‌ها / روش تحلیل داده کمی روش تحلیل داده کمی ابزارهایی که برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌شوند، مانند پرسشنامه کاغذی یا سیستم مصاحبه با کمک رایانه، اشاره دارند. مطالعات موردی، چک لیست‌ها، مصاحبه‌ها، برخی اوقات مشاهدات و نظرسنجی‌ها و غیره، همه ابزارهایی هستند که برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌شوند.

تصمیم‌گیری درباره ابزارهای جمع‌آوری داده مهم است زیرا تحقیقات به روش‌های مختلف و برای اهداف مختلف انجام می‌شود. هدف در پشت جمع‌آوری داده‌ها، به دست آوردن شواهد با کیفیتی است که اجازه می‌دهد تجزیه و تحلیل منجر به تدوین پاسخ‌های قانع‌کننده و معتبر به سوالات مطرح شده شود.

مهمترین ابزارهای جمع‌آوری داده

در زیر ۷ روش جمع‌آوری داده برتر برای تحقیق دانشگاهی، مبتنی بر نظر یا تحقیق در مورد محصول ارائه شده، لیست شده است. همچنین در مورد جزئیات، ماهیت، جوانب مثبت و منفی هر یک بحث خواهیم کرد.

مصاحبه

مصاحبه مکالمه‌ای رو در رو بین دو فرد است که تنها هدف آن جمع‌آوری اطلاعات مربوطه برای تأمین هدف تحقیق است. مصاحبه‌ها انواع مختلفی دارند. ساختاریافته، نیمه ساختاریافته و بدون ساختاری که هر یک از آنها تفاوت جزئی از دیگری دارند.

مصاحبه‌های ساختار یافته:

به زبان ساده، این یک پرسشنامه است که به صورت کلامی اجرا می‌شود. از نظر اطلاعات مورد نیاز، سطحی خواهد بود و معمولا در مدت کوتاهی انجام می‌شود. برای سرعت و کارایی بسیار توصیه می‌شود، اما فاقد عمق است.

مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته:

در این روش، چندین سوال اصلی وجود دارد که دامنه مناطق مورد کاوش را پوشش می‌دهد. در این روش محقق کمی بیشتر فرصت دارد تا بتواند موضوع را کشف کند.

مصاحبه‌های بدون ساختار:

این مصاحبه‌ای عمیق است که به محقق اجازه می‌دهد طیف وسیعی از اطلاعات را با هدف جمع‌آوری کند. مزیت این روش آزادی عملی است که به محقق می‌دهد تا ساختار را با انعطاف‌پذیری ترکیب کند. حتی اگر وقت‌گیرتر باشد.

مزیت‌ها

 • اطلاعات عمیق
 • آزادی انعطاف‌پذیری
 • داده‌های دقیق

معایب

 • زمان بر خواهد بود.
 • هزینه بر بودن جمع‌آوری

بهترین ابزارهای جمع‌آوری داده برای مصاحبه کدامند؟

برای جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه، در اینجا چند ابزار آورده شده است که می‌توانید برای جمع‌آوری آسان داده‌ها استفاده کنید.

ضبط کننده صدا

ضبط کننده صدا، برای ضبط صدا روی دیسک، نوار یا فیلم استفاده می‌شود. اطلاعات صوتی می‌تواند نیاز طیف گسترده‌ای از مردم را برآورده کند و همچنین گزینه‌های دیگری برای ابزارهای چاپ داده جمع‌آوری کند.

دوربین دیجیتال

یک مزیت دوربین دیجیتال این است که در صورت نیاز، می‌توان از آن برای انتقال تصاویر به صفحه مانیتور استفاده کرد.

دوربین فیلمبرداری

از دوربین فیلمبرداری برای جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه استفاده می‌شود. ترکیبی از هر دو ضبط کننده صدا و دوربین فیلمبرداری را فراهم می‌کند. داده‌های روش تحلیل داده کمی ارائه شده ماهیت کیفی دارند و به پاسخ دهندگان اجازه می‌دهد تا به سوالات پرسیده شده، به صورت جامع پاسخ دهند. اگر در هنگام مصاحبه نیاز به جمع‌آوری اطلاعات حساس دارید، ممکن است دوربین فیلمبرداری برای شما مناسب نباشد زیرا برای حفظ حریم خصوصی موضوع لازم است.

نتیجه سخن

بهترین روش جمع‌آوری داده برای محقق برای جمع‌آوری داده‌های کیفی که به طور کلی داده‌های متکی به احساسات، نظرات و عقاید پاسخ‌دهندگان است، تحقیق ترکیبی است. دلیل بهترین نتیجه تحقیق ترکیبی این است که ویژگی‌های مصاحبه‌ها و گروه‌های متمرکز را در بر می‌گیرد. همچنین هنگام جمع‌آوری داده‌هایی که از نظر ماهیت حساس هستند، مفید است. این روش را می‌توان به عنوان روش جمع‌آوری اطلاعات کمی همه منظوره نیز توصیف کرد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.