روش های اصلاح سبد سهام


به روند، بیش از عقاید دیگران احترام بگذارید

انتخاب سبد سهام بهینه چند دوره‌ای با افق‌های زمانی متفاوت با رویکرد نظریه نا اطمینانی

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: سبد سهام چند دوره ای پس از بسته شدن می تواند در فواصل زمانی منظم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. فلسفه استفاده از مدل‌های سبد سهام چند دوره ای این است که غالباً سرمایه گذاران دارای یک دیدگاه چند دوره ای نسبت به تغییرات آتی دارایی‌ها هستند که این خود می‌تواند برآمده از تحلیل های تکنیکی، بنیادی یا مدل های آماری باشد. در مدل‌های متداول سبد سهام چند دوره‌ای فرض می‌شود که افق‌های زمانی پیش‌بینی و اصلاح برای تمام دارایی‌ها یکسان است. این در حالی است که ممکن است یک دارایی در افق یک ماهه و دیگری در افق دو ماهه پیش‌بینی شود و در آینده نیز در این افق‌ها مورد اصلاح قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل سبد سهام چند دوره‌ای می باشد که در آن دارایی‌ها دارای افق‌های زمانی متفاوت برای اصلاح هستند و یا یک دارایی می تواند برای چند دوره اولیه مورد معامله قرار نگیرد و سپس وارد چرخه اصلاح شود.

روش‌شناسی پژوهش : در مدل پژوهش برای توصیف بازده از متغیر نااطمینانی تعریف شده بر روی یک فضای نااطمینانی استفاده می‌شود. تابع هدف مدل بیشینه سازی ثروت نهایی سبد سهام می‌باشد و برای کنترل ریسک سبد از یک محدودیت استفاده می‌شود که در آن اندازه نااطمینانی قرار گرفتن ثروت نهایی زیر یک حد آستانه در یک سطح اطمینان مشحص کنترل می‌شود. برای یافتن جواب بهینه، مدل طراحی شده توسط یک تغییر متغیر به فرم یک برنامه ریزی خطی تبدیل می‌گردد.

یافته‌ها: پس از تشریح نحوه مدل سازی، ضمن یک مثال عددی نحوه پیاده سازی و بهینه سازی عملی مدل بر روی یک سبد سهام 6 عضوی با 4 گام زمانی ماهیانه بر روی روش های اصلاح سبد سهام بورس اوراق بهادار تهران تشریح می‌گردد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر سبد سهام چند دوره‌ای نااطمینانی را به یک سبد سهام چند دوره ای با افق های زمانی متفاوت گسترش می‌دهد و بوسیله برنامه ریزی خطی یک راه حل بهینه برای یافتن جواب بهینه ارائه می‌دهد. در سبد سهام پژوهش برای تطابق بیشتر با شرایط واقعی هزینه‌های معاملاتی نیز در نظر گرفته شده اند.

کلیدواژه‌ها

  • سبد سهام چند دوره‌ای
  • افق‌های زمانی متفاوت
  • نظریه نا اطمینانی
  • متغیر نا‌اطمینانی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal Multi-Period Portfolio Selection with Different Investment Horizons Using Uncertainty Theory

نویسندگان [English]

  • Younes nozarpour 1
  • sayyed mohammad reza davoodi 2
  • Mahdi fadaee 3

1 PhD student in Industrial Management, Financial Orientation, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

2 faculty of management

3 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: The multi-period portfolio after closing, can be reviewed and modified at regular intervals. The philosophy behind using multi-period stock portfolio models is that investors often have a multi-period view of future asset changes that can be derived from technical, fundamental, or statistical models. In conventional multi-period portfolio models, it is assumed that the forecast and correction horizons are the same for all assets. However, one asset may be predicted for the one-month horizon and another for the two-month horizon, and may be revised in the future in these periods. The purpose of this study is to present a multi-period stock portfolio model in which assets have different time horizons for correction or an asset can not be traded for the first few periods and then enter the correction cycle.

Methodology: In this model, uncertainty variables defined on an uncertainty space are used to describe the returns. The objective function of the model is to maximize the ultimate wealth of the portfolio, and to limit portfolio risk, a constraint is used in which the uncertainty of the ultimate wealth below a threshold is controlled at a confidence level. To find the optimal solution, the model is converted into a form of linear programming by a change of variable method.

Findings: After explaining how to model the research portfolio, using a numerical example the model is implemented on a portfolio with 6 stocks and 4 monthly time steps on the Tehran Stock Exchange.

Originality/Value: The روش های اصلاح سبد سهام present study extends the uncertain multi-period portfolio to a multi-period portfolio with different time horizons and offers an optimal solution through linear programming. In the research stock portfolio, transaction costs are also considered to be more in line with the real conditions.

مهم برای هلدینگ ها:اصلاح ماده 58 اساسنامه

بورس24،به استناد بند 8 هفتصدو چهل و هفتمین صورتجلسۀ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1400.8.5 و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نامۀ 121/193971 مورخ 1401.5.12 این مدیریت ، ماده 58 اساسنامه شرکت های مادر/ هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) به شرح زیر اصلاح می گردد:

مهم برای هلدینگ ها:اصلاح ماده 58 اساسنامه

بورس24 ،به استناد بند 8 هفتصدو چهل و هفتمین صورتجلسۀ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1400.8.5 و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نامۀ 121/193971 مورخ 1401.5.12 این مدیریت ، ماده 58 اساسنامه شرکت های مادر/ هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 58 ":سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد،به حساب اندوخته سرمایهای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا
به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع
عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر تا 20 درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظورمی گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

تبصره (1):کسری مبلغ منظور روش های اصلاح سبد سهام شده به حساب اندوخته سرمایه ای، بدلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد.

تبصره (2):در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه ای به میزان اقل اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است."

سازمان بورس

کلیه شرکت های مادر/هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) موظفند با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه نسبت به اصلاح فوق، حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغیه اقدام نمایند.

پرتفوی یا سبد سهام چیست؟

پرتفوی یا سبد سهام چیست؟

ساعد نیوز: به مجموعه سهام خریداری‌ شده توسط سرمایه گذار، سبد سهام می‌گویند. در واقع، سبد سهام یا همان پرتفوی به این موضوع اشاره می‌کند که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی مختلف – که در این مقاله منظور سهام است – تقسیم کنید تا از این راه بتوانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

به سبد سهام، پرتفوی سهام یا پورتفولیو نیز گفته میشود. در بازار بورس و سهام، عبارتهای زیر همگی اشاره به یک معنی دارند.

سبد سهام چیست؟

تصویر

به مجموعه سهام خریداری شده توسط سرمایه گذار، سبد سهام می گویند. در واقع، سبد سهام یا همان پرتفوی به این موضوع اشاره می کند که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی مختلف – که در این مطلب منظور سهام است – تقسیم کنید تا از این راه بتوانید ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید. اصطلاحی در دنیا رایج است که می گوید: « هیچ گاه تمام تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار» این اصلاح را می توان در مورد سبد سهام به کار گرفت. اجازه بدهید با یک مثال ساده، مفهوم سبد سهام را برایتان روشن تر کنیم. تصور کنید که شما ۲۰ میلیون تومان برای سرمایه گذاری در بورس اختصاص می دهید و آن را بین چهار سهم مختلف تقسیم می کنید. در این حالت شما یک سبد سرمایه گذاری تشکیل داده اید.

اما مهم تر از مفهوم سبد سهام نکته های پیرامونی آن است که برای یک سرمایه گذاری موفق باید از آنها اطلاع داشته باشید. اولین و مهم ترین چیزی که موجب شده تا اصطلاح پرتفوی اهمیت بسیار زیادی پیدا کند مفهومی به نام ریسک است. ریسک را می توان خطر معنا کرد. اما وقتی پای سرمایه شما در میان باشد، آن را این طور معنا می کنید: «خطر از دست رفتن سرمایه، از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است!»
از آنجایی که در بازار بورس، اطمینان سپرده بانکی وجود ندارد، در نتیجه ممکن است ارزش سرمایه شما به خاطر اشتباه در سرمایه گذاری کاهش یابد. بد نیست بدانید که در سپرده های بانکی به صورت دستوری نرخی را تحت عنوان «سود سپرده» تعیین می کنند و تمامی بانک ها ناگزیر به پرداخت این سود سپرده هستند. اما در بازار بورس، قیمت سهام فقط بر اساس عرضه و تقاضای سرمایه گذاران شکل می گیرد. دلیل این عرضه و تقاضا تحلیلی است که در پشت سهام های مختلف انجام می پذیرد. بنابراین اگر شما به درستی قوانین سرمایه گذاری را رعایت نکنید آنگاه این موضوع می تواند منجر به خرید سهم در نقطه نامناسب شود. نتیجه چنین ماجرایی کاهش ارزش ریالی سرمایه شما خواهد بود که در حقیقت، ریسک به همین موضوع اشاره دارد.
بنابراین وظیفه شما به عنوان یک سرمایه گذار، خریداری سهامی است که بیشترین بازدهی را با کمترین ریسک ممکن ارائه دهد. توجه داشته باشید که در سرمایه گذاری، همیشه بازدهی بیشتر با ریسک بیشتری همراه است. اما می توان با توجه به یک سری از نکته ها ریسک سرمایه گذاری را مدیریت کرد.

از منظر معامله گری افراد حاضر در بورس به چندین دسته تقسیم می شوند:

سفته بازان و نوسان گیران

این افراد معمولاً مبلغ سنگینی را در یک سهم و با هدف کسب سود محدود ۵ الی ۲۰ درصدی در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاری می کنند. آنها معمولاً اشتیاق فراوانی به انجام معامله های انبوه دارند و به شدت ریسک پذیر هستند.

افراد به شدت ریسک روش های اصلاح سبد سهام گریز

این افراد در سهامی سرمایه گذاری می کنند که دارای کمترین ریسک باشد و سود نقدی جذابی را تقسیم کند.

سرمایه گذاران

این افراد در حالی به دنبال کسب حداکثر بازدهی هستند که ریسک معقولی را می پذیرند. نکاتی که در ادامه برایتان می گوییم مربوط به افراد حاضر در دسته دوم یا سوم است. بد نیست بدانید که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاران در این دو دسته قرار می گیرند. بنابراین به احتمال زیاد شما نیز در یکی از این دو دسته جای دارید.

نکاتی بسیار مهم پیرامون داشتن یک سبد سرمایه گذاری بهینه

هیچ گاه تک سهم نشوید

گاهی سرمایه گذاران بعد از تحلیل یک سهم، فکر می کنند اگر تنها همان یک سهم را بخرند سود بزرگی را نصیب خود خواهند کرد. غافل از اینکه ریسک بسیار زیادی را می پذیرند. چون همواره احتمال خطای انسانی در تحلیل سهام وجود دارد. علاوه بر این باید به عنوان یک سرمایه گذار این احتمال را در نظر بگیرید که ممکن است در نتیجه سیل، زلزله یا هر دلیل دیگری، آن شرکت از فعالیت باز بایستد. در این وضعیت اگر شما تک سهم باشید، این سرمایه شما است که با خطر جدی روبه رو می شود.
برای این موضوع مثال های متعددی وجود دارد که برای نمونه دو مورد را خدمتتان شرح می دهیم: سهام شرکت کنتورسازی ایران پس از اینکه برای مدت زمان زیادی از نظر قیمت در محدوده کوچکی نوسان می کرد، ناگهان با اخبار انعقاد قراردادهای متعدد جذاب، مورد توجه بازار قرار گرفت. قیمت سهم بیش از ۷۰ درصد رشد کرد و هر روز با صف خرید روبه رو می شد. اما وقتی سهم به اهداف قیمتی بالایی رسید با این خبر روبه رو شد که تمامی حواشی مثبت پیرامون سهم، دروغ بوده است. از آن زمان تاکنون – برای چند سال – نماد این شرکت یعنی «آکنتور» بسته شده است.
یکی دیگر از سهام های این چنینی مربوط به «های وب» است. وقتی این سهم عرضه اولیه شد با رشد ناشی از عرضه اولیه کار خود را آغاز کرد. کمی بعد، اخبار مثبتی درباره قراردادهای بزرگ این شرکت منتشر شد و جو مثبت پیرامون سهم ادامه پیدا کرد که در نتیجه آن، بازدهی ناشی از این سهم به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. اما پس از مدتی نماد سهم بسته شد و این موضوع تا بیش از شش ماه ادامه پیدا کرد. بعد از مشخص شدن بسیاری از ایرادها در شیوه شناسایی درآمد این شرکت، نماد با افت سنگین بیش از ۳۰ درصدی همراه شد. دو مثال بالا نشان دهنده این موضوع هستند که شما به عنوان یک سرمایه گذار هرگز نباید تک سهم شوید؛ حتی اگر دلیل های قرص و محکمی پیدا کنید که فلان سهم تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت خواهد داشت!

سرمایه خود را بین ۵ تا ۱۰ سهم گسترش دهید

پیش از پرداختن به این بخش باید شما را با دو مفهوم «ریسک سیستماتیک» و «غیر سیستماتیک» آشنا کنیم. ریسک سیستماتیک به ریسک ناشی از مسائل کلان سیاسی، اقتصادی گفته می شود که وقوع آن، تمام بازار را درگیر می کند و محدود به یک سهم خاص نمی شود. در نقطه مقابل ریسک غیر سیستماتیک به ریسکی گفته می شود که خاص یک شرکت است مانند آتش سوزی در انبار یک شرکت. البته به ریسک غیر سیستماتیک، ریسک قابل حذف نیز می گویند. مطالعات علمی نشان داده اند که با تشکیل یک پرتفوی به خوبی متنوع شده – متشکل از ۵ الی ۱۰ سهم – می توانید ریسک غیرسیستمانیک را به حداقل برسانید.

بیش از دو صنعت را برای انتخاب سهام در نظر بگیرید

خرید ۵ سهم از یک صنعت تفاوت چندانی با تک سهم شدن ندارد و با انجام این کار ریسک بسیار بزرگی را به خود تحمیل می کنید. یکی از بهترین پیشنهاد های موجود، خرید سهام از سه صنعت متفاوت است تا در صورتی که یک صنعت با افول سنگینی مواجه شد ارزش سبد سهام شما افت سنگینی نداشته باشد.

وزن سرمایه گذاری در سهام را منطقی انتخاب کنید

فقط تقسیم سرمایه به ۵ سهم، کافی نیست؛ بلکه باید درصد سرمایه گذاری در هر سهم را نیز رعایت کنید. استانداردترین حالت ممکن، در نظر گرفتن حداکثر ۲۰ درصد سرمایه به یک سهم است. در نقطه مقابل، اگر شما ۸۰ درصد سرمایه خود را به یک سهم اختصاص دهید و ۲۰ درصد باقیمانده را بین ۴ سهم تقسیم کنید، عملاً ریسک سرمایه گذاری خود را افزایش داده اید. فرض کنید شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید؛ با این حساب، ۸۰ میلیون تومان آن را به سهم الف اختصاص می دهید و ۲۰ میلیون باقیمانده را بین ۴ سهم دیگر تقسیم می کنید. حالا اگر سهم الف، خلاف تحلیل شما پیش برود و با زیان ۲۰ درصدی مواجه شوید ۱۶ میلیون تومان ضرر خواهید دید. در حالی که اگر مدیریت سرمایه را رعایت کرده بودید و فقط ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به این سهم اختصاص می دادید حداکثر با ۵ میلیون تومان ضرر از سهم خارج می شدید.
وقتی یک ماجرای نامناسب سیاسی یا اقتصادی در کشور اتفاق می افتد و تمام بازار را تحت تأثیر خود قرار می دهد، دیگر نمی توان انتظار داشت که روش های اصلاح سبد سهام نکته های گفته شده در این مقاله، نتیجه بخش باشند. زیرا در آن صورت، بازار بورس درگیر یک ریسک سیستماتیک غیرقابل حذف می شود که تمام سهام موجود در بازار بورس را نشانه می گیرد. در چنین حالتی، تمام بازار سهام برای یک الی چند روز، کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد.

شاخص بورس را دائما رصد کنید

اگر به جای صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم را انتخاب کرده اید، باید حواستان به نکات زیادی باشد که ریسک فعالیت هایتان در بازار بورس را کاهش داده و درعین حال بازدهی مطلوبی هم به دست آورید. یکی از نکات مهم برای تشکیل سبد سهام و انتخاب سهام با بازدهی بالا، توجه به شاخص بورس است.
برای تحلیل سریع و آسان اطلاعات بازار بورس، کافی است به دو متغیر مهم «شاخص کل» و «شاخص کل هم وزن» بیشتر توجه داشته باشید. افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ دارند، بهتر است با دقت بیشتری به تغییرات شاخص کل توجه کنند؛ اما درباره «شاخص کل هم وزن» هم همان طور که می دانید مربوط به تغییرات همه شرکت های بورسی است، با این تفاوت که نسبت به شاخص کل، اندازه همه شرکت ها به صورت مساوی دیده شده است. در این شاخص فارغ از اینکه شرکتی بزرگ یا کوچک است، درصد تغییرات ارزش سهام تمام شرکت ها به طور یکسان در شاخص مذکور تأثیر می گذارد. بدیهی است که در زمانی که شاخص کل هم وزن مثبت باشد، ولی شاخص کل منفی باشد، درمیابیم شرکت های بزرگ منفی هستند و در مقابل تعداد زیادی از شرکت های کوچک مثبت هستند. با توجه به توضیحاتی که خواندید، ضروری است شاخص بورس و شرکت های تأثیرگذار بر آن را کنترل کنید و زمانی که زمزمه های حبابی شدن بازار به گوش رسید، در تصمیمات خود دقت کنید.

بازار جهانی بورس را نیز در نظر بگیرید

بعضی از افراد تصور می کنند آن چه در بازارهای جهانی بورس اتفاق می افتد، تاثیر چندانی بر رویداد های اقتصادی داخل کشور ندارد. باید گفت چنین برداشتی درست نیست و برای سرمایه گذاری موفق و تشکیل سبد سهام یا پرتفوی مناسب، باید چشمی هم به بازار جهانی داشته باشید. اگر بر فرض به دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص در کشوری دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت؛ بنابراین در هنگام تشکیل سبد سهام، حواستان به اخبار و رویدادهای جهانی به ویژه در حوزه ای که سرمایه گذاری عمده انجام داده اید، باشد.

انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه گذاری

هیچ وقت نمی توان به قطعیت گفت که چه شرکتی برای سرمایه گذاری مناسب است؛ چرا که عوامل بسیار متعددی روی این مسئله تاثیر خواهند گذاشت. به طورکلی می توان گفت اگر روش های تحلیل بازار سرمایه با تکیه بر تحلیل های تکنیکال یا بنیادی را دنبال کنید تا حد زیادی ادامه راه برایتان روشن خواهد بود؛ اما اگر هیچ کدام از ابزار های تحلیلی گفته شده را نمی شناسید، نیاز است که به متخصص در این زمینه روی بیاورید.

بورس، جام مقدس نیست!

سرمایه گذاری در بازار بورس جذاب است اما بیاییم طور دیگری به قضیه نگاه کنیم. اگر با اجرای تمام مفروضات فوق به نتیجه نرسیدیم چه؟!
از بورس ایران که آماری در دست نیست، اما بر اساس یک آمار در بلاد کفر (!) کمتر از 1% معامله گران بازارهای مالی دارای اهرم، بعد از پنج سال می توانند سود کسب کنند. شاید یکی از عاقلانه ترین کارها این باشد که سرمایه گذاری در بورس، خود بخشی از یک سرمایه گذاری باشد. درواقع به جای تشکیل سبد سهام بیاییم سبد سرمایه گذاری تشکیل دهیم!

در نهایت .

به طور کلی، در بازار سرمایه بهتر است منطقی و دور از هرگونه برخورد احساسی عمل کنیم. قرار نیست همیشه تحلیل های شما درست از آب درآیند. اگر می خواهید یک قدم حساب شده بردارید، در مرحله اول باید اشتباه تان را پذیرفته و در مرحله بعدی تصمیم منطقی تری را برای اصلاح آن اتخاذ کنید. نکته بعدی این است که برای تشکیل سبد سرمایه و شروع سرمایه گذاری، حتما باید از کارشناسان این زمینه کمک گرفته و آموزش های لازم را ببینید.

با این ۱۰ توصیه، سبد سهام ارز دیجیتال خود را سودآور نگه دارید!

ارز دیجیتال ترید سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال اندیکاتور

دنیس گارتمن (Dennis Gartman) حرفه ترید را در دهه ۱۹۷۰ شروع کرد و در طی این سال‌ها تجربه‌های زیادی را در زمینه ترید فارکس (Forex)، بورس، اوراق مشتقه و غیره کسب کرده است. افرادی که او را می‌شناسند، خبرنامه بسیار معتبر او را که به مدت ۳۰ سال توسط خودِ او نوشته می‌شد را همواره به یاد دارند. دنیس از جمله افرادی است که در میان سرمایه‌گذاران موسساتی بسیار مورد احترام است. او بسیار واقع‌گرا و شکاک است و در بسیاری از موارد نظراتی بر خلاف نظر اکثریت را مطرح کرده و دقیقا به هدف زده است. او مجموعه‌ای از قوانین ترید را نوشته است که همواره اصلاح و بازبینی می‌شود. این مجموعه قوانین را می‌توان در فضای بلاکچین و ارز دیجیتال (cryptocurrency) هم مورد استفاده قرار داد.

اکثر قوانین ترید او برای همه بازار‌ها جواب می‌دهند؛ اما در خصوص بازار ارز دیجیتال که به خاطر نوسانات غیر‌طبیعی مشهور است، باید اصلاحات و تعدیلاتی را انجام داد. بازار ارز دیجیتال در مقایسه با بازار‌هایی مانند بازار طلا و نفت، دارای نقدینگی کمتری نیز هست.

گاهی تریدر‌های خرد اشتباهی این مجموعه قوانین را برای بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌دهند و با نتایج نامطلوبی مواجه می‌شوند. مثلا در بازار‌های سنتی، زمانی که یکی از دارایی‌های ما به هدف می‌رسد، می‌توانیم سود خود را دریافت کنیم و اقدام به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی کنیم که از بازار عقب افتاده‌اند. این استراتژی ممکن است در فضای ارز دیجیتال نتیجه عکس دهد. به همین دلیل است که در این مقاله قوانین گارتمن مورد تعدیلات و اصلاحات قرار گرفته و متناسب با بازار ارز‌ دیجیتال عرضه شده است.

۱. هرگز به یک پوزیشن در حال ضرر ارز دیجیتال ، سرمایه اضافه نکنید

گاهی اوقات در بازار‌های سنتی، اضافه کردن سرمایه به یک پوزیشن در حال ضرر جواب می‌دهد؛ اما در بازار ارز دیجیتال این اقدام بسیار نادرست است و باید در هنگام مواجه با ضرر اقدام به بستن پوزیشن کنیم، نه این که دوباره به آن سرمایه اضافه کنیم.

۲. برای پوزیشن‌هایتان حد ضرر بگذارید

مهم نیست که چقدر نسبت به یک دارایی ارز دیجیتال ، مثبت فکر می‌کنید؛ شما باید برای تمام پوزیشن‌هایتان حد ضرر (Stop Loss) قرار دهید تا به محض این که قیمت آن به حد ضرر برخورد کرد، بسته شود و از ضرر بیشتر شما جلوگیری کند.

۳. ضرر مالی ناخوشایند است، اما استرس ذهنی بدتر است

ارز دیجیتال ترید سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال اندیکاتور

نگهداری پوزیشنی که ارزش سبد سهام ارز دیجیتال شما را کم می‌کند، کار خوبی نیست و استرس ذهنی ایجاد می‌کند. همواره بعد از ضرر، چند روزی را به استراحت و سپری کردن اوقات با خانواده بگذرانید روش های اصلاح سبد سهام و بلافاصله ترید را از سر نگیرید. همه تریدر‌ها در این بازی گاهی اشتباه می‌کنند. پس نباید با آن احساسی برخورد کرد. ترید با سرمایه‌گذاری خیلی تفاوت دارد.

برای فردی که به آینده ارز دیجیتال ریپل (XRP) ایمان دارد و به ترید آن مشغول است، پذیرفتن پوزیشن ضرر برای او بسیار سخت است و این ممکن است باعث ضرر‌های بیشتر و بیشتر شود.

۴. ممکن است بازار ارز دیجیتال صعودی باشد و شما تنها مجبور به خرید و صبر کردن باشید

ارز دیجیتال ترید سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال اندیکاتور

بسیاری از اوقات اتفاق می‌افتد که تریدر‌ها در تشخیص کف قیمت با مشکل مواجه می‌شوند و دچار ضرر هنگفتی می‌شوند؛ یک استراتژی خوب این است که روند‌های بازار را بعد از هر ضرر، مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم.

هرگز با روند نجنگید؛ زیرا حتما بازنده شما خواهید بود

در نمودار بالا، اگرچه ممکن است برخی تریدر‌ها از فروش سود کنند، اما روند صعودی گسترده‌تر و غالب‌تر است. بنابراین در یک بازار صعودی، ممکن است تریدر فقط لازم باشد که بخرد و صبر کند.

برعکس، در یک بازار نزولی ممکن است ورود به پوزیشن خرید خطرناک باشد. همواره منتظر باشید تا تغییر روند به خوبی خود را نشان دهد و بعد از آن اقدام کنید و پوزیشن باز کنید.

۵. در مورد ترید‌های موفقیت‌آمیز ارز دیجیتال صبور باشید و سریعا از ترید‌هایی که ضرر کرده‌اید، بیرون بیایید

یک سرمایه‌گذاری، ممکن است تنها با ۳۰ درصد انتخاب درست، بسیار سودآور باشد. همواره حد ضرر را به خاطر بسپارید و به پوزیشن‌های موفقیت‌آمیز سرمایه اضافه کنید؛ بله درست است! زمانی که یکی از دارایی‌های شما وارد فاز صعودی شده و مدام بر ارزشش افزوده می‌شود، اقدام به خرید بیشتر کنید.

البته در این میان استراتژی‌هایی وجود دارند که باید برای نحوه خرید، آنها را یاد بگیرید. در هنگام سود، بیرون آوردن مقداری از سود کار خوبی است. فرضا اگر ۱۰ درصد سود کرده‌اید، بیرون آوردن ۵ درصد از آن، استراتژی خوبی است.

۶. به روند‌های قدرتمند بازار ارز دیجیتال احترام بگذارید

ارز دیجیتال ترید سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال اندیکاتور

این نکته بسیار حائز اهمیت است. گاهی تریدر‌ها ۱۰۰ درصد به یک حرکت قیمتی ایمان دارند، اما آن حرکت اتفاق نمی‌افتد.

سعی نکنید با احساسات بازار بحث کنید. گاهی ممکن است احساساتی در بازار در جریان باشد که بر خلاف نظر شما باشد. حتی اگر حق با شما هم باشد، باید این احساسات را مورد توجه قرار دهید، زیرا بر بازار تاثیر خواهند گذاشت.

سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که گفته‌های تریدر‌های هم‌نظر را می‌پذیرند و تریدر‌هایی که نظر مخالف دارند را اهمال می‌کنند. ما از نیت تریدر‌ها آگاه نیستیم؛ شاید تریدری دارایی مورد نظر ما را خریداری کرده باشد و به همین دلیل در حال دفاع از آن باشد.

به روند، بیش از عقاید دیگران احترام بگذارید

۷. به کندل‌های بزرگ توجه کنید

ارز دیجیتال ترید سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال اندیکاتور

اگر بازار به آرامی در حال حرکت است و سپس ناگهان با یک کندل منفی بزرگ مواجه می‌شود، بهتر است پوزیشن خود را فورا مورد ارزیابی مجدد قرار دهید. در این مواقع، ضرر‌ها می‌توانند خیلی سریع انباشته شوند. برعکس، در یک بازار خرسی طولانی مدت، یک کندل قوی مثبت ممکن است نشانه برگشت بازار باشد.

منتظر شدن برای تشخیص بیشتر بازار و تغییر روند، اغلب موقعیت‌های بهتری را برای ما ایجاد خواهد کرد؛ روند‌هایی که هفته‌ها و یا ماه‌ها ادامه پیدا می‌کنند، اغلب برگشت اساسی‌تر و سریع‌تری خواهند داشت.

۸. از چرخه‌های بازار به نفع خود استفاده کنید

وقتی که سرمایه‌گذاران روند‌های بازار را به خوبی تعبیر می‌کنند، حتی ترید‌های بد هم نتیجه مثبت خواهند داد. در این شرایط است که باید به پوزیشن‌های باز سرمایه بیشتری اضافه کرد.

عکس این قضیه هم صادق است؛ زمانی که قیمت‌ها بر خلاف انتظار شما پیش می‌روند، پوزیشن‌ها را کمتر و کوچک‌تر کنید.

۹. صبور باشید؛ بازار‌های ارز دیجیتال ممکن است مدت زیادی بدون روند باشند

توجه داشته باشید که روند‌های کوتاه مدت با روند‌های بلندمدت فرق دارند. بیشتر تریدر‌های کم‌تجربه نمی‌دانند که بازار اکثر اوقات فاقد روند است.

وقتی که گرفتار شک هستید، هیچ اقدامی نکنید و منتظر تایید روند باشید و بعد از آن دست به کار شده و پوزیشن باز کنید

۱۰. اوضاع ارز دیجیتال را برای خود پیچیده نکنید و سعی کنید تعداد ترید‌های خود را کم کنید

سعی کنید در چند ابزار ترید استاد شوید و سر خود را با اندیکاتور‌های (indicator) زیاد و بی‌استفاده شلوغ نکنید. این کار به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.

زمانی که سود خوبی از یک ارز دیجیتال کردید، از پوزیشن خارج شوید و نگذارید ترس عقب ماندن از قافله بر شما غلبه کند.

ترید‌های سود‌آور معمولا روز‌ها و یا هفته‌ها زمان لازم دارند و نباید عجله کرد

دنبال کردن دائمی قیمت ممکن است باعث ایجاد احساس ترس و یا طمع شود که دشمنان اصلی هر تریدری هستند. هر فردی می‌تواند روشی را برای خود طراحی کند، اما مهم این است که بتوانیم به این روش پایبند بمانیم.

سخت‌تر کار نکنید، بلکه هوشمندانه‌تر کار کنید. نظر شما چیست؟ شما چه توصیه‌های دیگری برای ترید ارز دیجیتال دارید؟ نظرات روش های اصلاح سبد سهام خود را با ما در میان بگذارید.

تغییرات در سبد سهام عدالت/ سبد سهام عدالت ۷ پالایشگاه اصلاح شد

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: هفت پالایشگاه سبد سقف سهام عدالتشان کاسته شد، پالایشگاههای کرمانشاه ، بندرعباس، تبریز، اصفهان، شیراز و لاوان سهامشان اصلاح شد و به ازای انها دو پالایشگاه افزایش سهم داشته‌اند.

تغییرات در سبد سهام عدالت/ سبد سهام عدالت ۷ پالایشگاه اصلاح شد

جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد تغییرات در سبد سهام عدالت اظهار داشت: با توجه به مصوبه هیات وزیران تغییراتی در بخشی از سهام عدالت لحاظ شد به این صورت که ۷ پالایشگاه، سقف سبد سهام عدالت‌شان تغییر کرد. پالایشگاه‌های کرمانشاه، بندرعباس، تبریز، اصفهان، شیراز و لاوان سهام‌شان کاسته شد و به ازای آن دو پالایشگاه، افزایش سهام عدالت داشته‌اند.

وی افزود: پالایشگاه‌های امام خمینی‌ در شازند اراک و پالایشگاه آبادان، افزایش سهم داشته‌اند. البته ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا سودهایی که قبلا این هفت پالایشگاه به حساب سهام عدالت واریز کرده‌اند و سازمان خصوصی سازی‌ آنها را به حساب خزانه واریز کرده با این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؟ و سودها برخواهد گشت؟ باید گفت: این گونه نخواهد شد و تغییری در این بخش ایجاد نمی‌شود و سودها پا بر جا خواهد بود و به قوت خود باقی است.

سبحانی تصریح کرد: ارزش ریالی این هفت پالایشگاهی که سهام عدالت آنها تغییر کرد در مقایسه با دو پالایشگاهی که سهامشان افزایش یافت، چندان زیاد نبودند.

وی خاطر نشان کرد: پالایشگاه امام خمینی شازند اراک ۳۶ درصد و پالایشگاه آبادان ۹ درصد نسبت به دوره گذشته رشد داشته‌اند و سهم پالایشگاه شازند نسبت به دوره قبل که ۳۰ درصد بوده به ۶۶ درصد رسید و سهم پالایشگاه آبادان از ۴۰ درصد به ۴۹ درصد رسیده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.