کارگزار گمرک چیست


وجود افراد متخصص برای انجام تشریفات گمرکی برای یک شرکت ترخیص کالا الزامی است.

حق العمل کار گمرکی

حداقل سن ۲۵ سال و بالاتر
نداشتن سابقه کیفری و عدم و جود سوابق قاچاق کالا در گمرکات کشور
حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم امور گمرکی، یا لیسانس و بالاتر در سایر رشته ها
عدم اشتغال دولتی
پذیرش در امتحان کارگزاری گمرکی (حق العمل کاری) که از طرف گمرک برگزار می شود
کارگزار گمرکی یا در اصطلاح حق العملکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که به نمایندگی صاحب کالا یا نماینده صاحب کالا که خود می تواند یک کارگزار گمرکی باشد با انجام مراحل پیش از اظهار و حضور در گمرک و انجام اظهار گمرکی به ترخیص کالا اقدام نماید. البته هر فردی که به نمایندگی از صاحب کالا اقدام به ترخیص کالا نماید یک ترخیص کار است ولی الزاماً یک کارگزار گمرکی نیست. احراز این هویت در گمرکات کشور منوط به صلاحیت ها و کسب شایستگی هایی در جهت پذیرش گمرک و کسب پروانه کارگزاری گمرک می باشد.
قبلاً هر فردی می توانست تا ۱۰ مرتبه در سال ترخیص کالای دیگران را با وکالت نامه قانونی انجام دهد که این قانون از چند سال پیش لغو شده است. در حال حاضر فقط کارگزار گمرکی (حق العمل کاران) دارای پروانه معتبر از گمرک و کارمندان تمام وقت به عنوان نماینده شرکت از طرف شرکت ها که با وجود وکالت نامه قانونی از جانب شرکت به طور دائم به ترخیص کالای مربوط به آن شرکت می پردازند به عنوان ترخیص کار نزد گمرک وجاهت قانونی دارند. در غیر از این دو مورد شخص باید به عنوان یک کارگزار گمرکی (حق العملکار) وجاهت قانونی داشته باشد اشخاص حقیقی می توانند خود نسبت به ترخیص کالای خود اقدام یا از خدمات کارگزاران گمرکی برای ترخیص استفاده کنند (تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱هیئت وزیران)
پروانه کارگزاری گمرک به افرادی تعلق می گیرد که دارای شرایط زیر باشند:

کارگزار گمرکی کیست؟ و وظایف آن براساس قانون

گاهی اوقات شرکت ها و افراد وارد یا صادر کننده کالا، برای ترخیص کالا خودشان به اداره گمرک مراجعه نمی کنند. بلکه این وظیفه را به فردی واگذار می کنند که به کارگزار گمرکی شناخته می شود.

در واقع کارگزار گمرکی به فردی گفته می شود حقیقی یا حقوقی که به نمایندگی از صاحب کالا مراحل ترخیص کالا را انجام می دهد. هر کارگزار گمرکی برای اجازه فعالیت باید از اداره گمرک کشور پروانه گمرکی داشته باشد. پروانه گمرکی درحقیقت وکالت نامه ای است که از طرف اداره گمرگ تنظیم شده است.

انتخاب کارگزار گمرکی آشنا با مراحل ترخیص کار بسیار اهمیت دارد. زیرا اگر هرگونه اهمال کاری یا انجام اشتباه مراحل در این مرحله صورت بگیرد، صاحب کالا ضررهای زیادی متحمل می شود.

برای انتخاب درست و شرایطی که یک کارگزار گمرکی باشد داشته باشد، بهترین کار مراجعه به قانون است. بر این اساس در این مقاله به بیان ماده هایی از قانون پرداخته ایم که به این موضوع مرتبط می باشند.

قوانین مربوط به کارگزار رسمی گمرک

گفتن این نکته ضروری است که قوانینی که در این مقاله بیان کردیم براساس مصوبات قوانین اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 می باشد.

ماده 190

انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است. ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانه ها می توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند؛ بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند.

صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می باشند، جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.

ماده 191

متقاضیان پروانه کارگزاری کارگزار گمرک چیست باید دارای شرایط زیر باشند:

– ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.

– داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.

– دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه.

– کارمند دولت نباشد.

– موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.

– داشتن حداقل سن 25 سال تمام.

ترخیص کار گمرک

ماده 192

برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می شود. امضای اسناد و اظهار نامه با کارگذار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.

ماده 193

کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی (Survey) ارائه نمایند.

این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمب می شود.

ماده 194

از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصا و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می نمایند، وجود ندارد.

گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می نماید تسهیلات ویژه ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.

ماده 195

شرکت های حمل سریع به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه های تجاری و محموله های غیر تجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هئیت وزیران تعیین می شود مجازند آن نمونه ها و محموله ها را فقط با ارئه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

در انتها لازم است عنوان کنیم قوانین مربوط به کارگزار گمرکی محدود به این چند مورد نبوده و گسترده تر می باشد. اما بیان تمام آنها از حوصله این مقاله خارج است.

برای اطلاع دقیق و صحیح از این قوانین و مقررات تماس با کارشناسان تجارت طلایی می باشد. یا شرکت در کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالای این مجموعه که بصورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.

حق العمل کاری گمرک چیست و حق العمل کار کیست؟

تعریف کارگزار گمرک که به آن حق کارگزار گمرک چیست العمل کار گمرک نیز اطلاق می‌گردد، به نوعی برگرفته از تعریف حق العمل کار در قانون تجارت است و در امور گمرکی به شخصی اطلاق می‌شود كه تشريفات گمرکی كالای متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام می‌دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيک در وكالتنامه رسمی كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ايران تنظيم می‌شود، مشخص گردد. حق العمل کار یا کارگزار گمرک بايد پروانه مخصوص از گمرک ايران بگیرد كه اين پروانه برای ترخيص كالا از كليه گمرک‌های كشور معتبر است.

گمرک

متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی باید دارای چه شرایطی باشند؟

متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت ایران

ب – ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مرجع قانونی مربوطه، عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران

پ – داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته‌ها

ت – دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه

ث – کارمند دولت نباشد

ج – موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود. زمان آزمون به صورت نامنظم از سمت گمرک ایران و معمولا در فاصله بسیار کوتاهی از زمان آن، قبل از آزمون اعلام می‌شود. ضمن این که یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد. به شرط این که حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.

چ – داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام

پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای الف و ب پس از ارائه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، تمدید خواهد شد. در طی سال‌های اخیر تمدید کارت کارگزاری با تفویض اختیاری که گمرک ایران به گمرکات اجرایی داده است توسط گمرک استان سکونت کارگزار تمدید می‌شود.

همچنین در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش‌های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه حق العمل کار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

کشتی و کانتینر

کانتینر برای حمل کالا

حق العمل کار کیست ؟

ماده 357 قانون تجارت تعریف خوبی از حق العمل کار به شرح زیر ارائه کرده است:

حق العمل کار به کسی گفته می شود که به نام خود ولی به حساب و دستور شخصی دیگر (آمر) معامله می‌کند و بابت انجام این کار حق الزحمه خود (حق العمل) را دریافت می‌کند.

پروانه کارگزار گمرکی

انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا، مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است. ولی سازمان‌های دولتی و سفارت خانه‌ها می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود، با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند، بدون این که نیاز به ارائه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند.

صاحبان کالا و اشخاص حقوقی می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی هستند، جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند. با این توضیح که اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می‌نمایند، الزامی به داشتن پروانه کارگزاری گمرکی ندارند. از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصا و یا از طریق حق العمل کار گمرکی یا نماینده خود اقدام می‌نماید، وجود ندارد.

تسهیلات ویژه برای حق العمل کار گمرکی

گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزار گمرکی استفاده می‌نماید تسهیلات ویژه‌ای مطابق قوانین و مقررات مربوطه در نظر گیرد. این تسهیلات، بزرگترین انگیزه برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت همکاری با حق العمل کار است.

به عنوان مثال گمرکات اجرایی در مورد اظهارنامه‌هایی که از حق العمل کار استفاده شده است با توجه به اعتباری که شخص حق العمل کار در گمرک ایران از طریق تشکیل پرونده در گمرک ایران دارد در زمینه‌های ارزیابی کالا و کارشناسی با ملایمت بیشتری برخورد می‌کند. زیرا این اطمینان را به گمرک می‌دهد که در صورت مشخص شدن مشکلات احتمالی پس از ترخیص از طریق نامه یا مطالبه نامه به حق العملکار زمان رسیدگی حل اختلاف را کاهش دهد.

این گونه می‌توان ابراز کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی که از حق العمل کار استفاده می‌کنند، در حقیقت اعتباری خاص‌تر از اشخاصی که حق العملکار ندارند، از دیدگاه گمرک دارند. ضمن کارگزار گمرک چیست کارگزار گمرک چیست این که اشخاص حقیقی و حقوقی معمولا به دلیل مشغله‌های کاری و عدم آشنایی کافی با قوانین و رویه‌های گمرکی، ترجیح می‌‌دهند از طریق حق العمل کار گمرکی، امور گمرکی خود را انجام دهند.

در این راستا حق العمل کار به اعتبار مجوز رسمی که از گمرک ایران دریافت نموده است، باید جهت شفافیت در امور مالیاتی و پاسخ گویی احتمالی بعدی و انجام امور گمرکی اقدام به بستن قراردادی رسمی با اشخاص مذکور نماید. این امر در صورت بروز اختلافات احتمالی حق العمل کار با اشخاص مذکور می‌تواند گره گشای مشکل باشد.

نحوه اظهار گمرکی توسط حق العمل کار گمرکی

نحوه اظهار گمرکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرایطی که با حق العمل کار گمرکی قرارداد داشته باشند، به این صورت است که در قسمت صاحب کالا (باکس شماره 1 پیش نویس اظهار) مشخصات شخص صاحب کالا و در قسمت حق العملکار (باکس شماره 8 پیش نویس اظهار) مشخصات حق العمل کار و در قسمت اظهار کننده (باکس شماره 14 پیش نویس اظهار) مشخصات حق العمل کار یا نماینده حق العمل کار که وکالت رسمی از وی دارد، درج شود.

واضح است برای این امر از ابتدا تمامی اشخاص مذکور باید با مراجعه به گمرک و انجام کدینگ و دریافت یوزر و پسورد ای پی ال در سامانه گمرک ثبت شده باشند. در این صورت با وارد کردن کد ملی اشخاص فوق در باکس‌های مربوطه در زمان اظهار اطلاعات به صورت خود کار در باکس مربوطه می‌نشیند.

نحوه کدینگ حق العمل کار

نحوه کدینگ و دریافت یوزر و پسورد ای پی ال کارگزار گمرک چیست برای تمامی اشخاص اعم از صاحب کالا و حق العمل کار یا نمایندگان آنها به این صورت است که ضمن همراه داشتن اصل تمامی اسناد شناسایی و مجوز خود اعم از کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری و کلیه مدارک مثبته شرکتی برای اشخاص حقوقی اعم از روزنامه رسمی و کد اقتصادی و آگهی تغییرات و…، با مراجعه به قسمت احراز هویت، باید فرم مخصوصی که از خود گمرک تهیه می‌کنند را پر کنند.

پس از بررسی اسناد توسط مسئول احراز هویت و درج اطلاعات وی در سامانه احراز گمرک ایران توسط متصدی مربوطه و ثبت در دبیرخانه گمرک، کدینگ گردیده و یوزر و پسورد به شخص مورد نظر تحویل داده می‌شود. پس از آن در تمامی گمرکات کشور می‌تواند تمامی عملیات‌های سیستمی و اجرایی گمرکی را انجام دهد.

اشخاص حق العمل کار یا کارگزار گمرکی در صورت ثبت شرکت و درخواست کتبی از گمرک ایران و گمرک محل اجرایی خود می‌توانند ضمن ارائه اسناد مثبته شرکت خود به بخش بازرسی گمرک محل سکونت خود، درخواست تغییر وضعیت کارت کارگزاری از شخص حقیقی به شخص حقوقی بدهند.

واضح است این افراد برای این منظور نیازمند ارائه مفاصاحساب مالیاتی و گواهی سوء پیشینه به عنوان ضمایم مدارک خود به گمرک هستند. شایان ذکر است که مسئولیت و عواقب ناشی از اظهار اشتباه پس از تایید نهایی اظهارنامه بر عهده حق العملکار و شخص اظهار کننده است.

تخلفات حق العمل کار گمرکی

در مواردی كه كارگزار گمركی يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع كه متضمن زيان مالی دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرک ايران در كميسيون رسيدگی به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگی می‌شود:

الف – نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب – نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون.

پ – نماينده گمرک ايران (سرپرست كميسيون)

اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركی مربوطه به موضوع رسيدگی می‌كند. درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركی يا كارت وی را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق کارگزار گمرک چیست يا به طور دائم باطل و مراتب را به طور كتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نمايد.

چنانچه حق العمل کار گمركی يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق می‌شود. اگرعمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های ديگر باشد، طبق مقررات مربوطه عمل می‌گردد و كميسيون و دبيرخانه آن در گمرک ايران تشكيل می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که تعليق يا ابطال پروانه، مانع انجام تشريفات گمركی اظهارنامه‌هايی كه قبل از آن تسليم شده نيست.

همچنین توجه به این موضوع هم مهم است، که هرگاه كارگزار گمركی متخلف از اشخاص حقوقی باشد، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل كسانی كه در آن شخصيت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند می‌شود.

هرگاه كارگزار گمركی مزبور از اشخاص حقيقی باشد، در کارگزار گمرک چیست مدت ممنوعيت نمی‌تواند به عنوان شخصی كه دارای امضا در يک شخصيت حقوقی كارگزار گمركی است در امور كارگزار گمركی فعاليت نمايد.

کارگزار گمرک کیست ؟

کارگزار گمرک

کارگزار گمرک یا در اصطلاح حق العملکار شخصی است، حقیقی یا حقوقی که به نمایندگی صاحب کالا یا نماینده صاحب کالا که خود می‌تواند یک کارگزار گمرکی باشد.

و در حقیقت دارای پروانه مخصوص از اداره گمرکات برای ترخیص کالا هستند و به نیابت از صاحب کالا تحت وکالتنامه ای که فرم آن توسط گمرک ایران تنظیم می شود.

و اختیارات کارگزاران گمرکی دروکالتنامه به تفکیک قید می شود، تشریفات گمرکی صاحبان کالا را انجام می دهند.

درباره این مطلب که کارگزار گمرک کیست و چه وظایفی دارد، در ادامه بیشتر توضیح داده می شود، البته باید به این نکته توجه شود که کارگزار یا حق العمل کار گمرک شخصیتی حقوقی دارد.

در حقیقت یک شرکت با گرفتن مجوز ها و پروانه های مربوطه از اداره گمرکات می تواند به عنوان کارگزار گمرک فعالیت خود را ادامه دهد.

گمرک چیست ؟

با توجه به شرایط اقتصادی جهان امروزه گمرک پیشرفت بسیاری کرده است و جایگاه ویژه ای در جهان دارد و رفته رفته نقش تجارت اهمیت زیادی را در اقتصاد ملی کشور نمایان می سازد. راه های مختلف تجارت پیچیده تر شده و هر روزه کارشناسایی تر می گردد و شناخت دقیق و مسایل مربوط به تجارت همانند بانک، حمل و نقل، بیمه و گمرک برای کارها ضروری شده است.

برای پیشرفت تجارت در رقابت جهانی ، درک قوانین بین المللی ، کنسرانسیون ها و همچنین موافقت نامه ها برای در نظر گرفتن تجارت و تصور صادرات یک شکل مهمی به خود گرفته است. برای رشد این امر باید واردکنندگان ، صادر کنندگان و همچنین رشته های بازرگانی در امور تجارت خارجی کار کنند، همچنین اطلاعات خود را در زمینه گمرکی و تجاری در بخش ملی و جهانی ارتقا دهند. امروزه گمرک ها نقش مهمی در تجارت های جهانی و دیگر موارد تجارتی، موسسات حمل و نقل، نقش مهمی در زمینه تجارت و بازرگانی ها به نمایش می گذارد.گمرکات جهانی وظیفه مجموعه عوامل مقررات و سیاست های تجاری ، اقتصادی، بهداشتی و امنیتی دارد و به کار نبردن هر یک از این عوامل در کنار هم و در نظر نگرفتن وظایف سازمانی ، کارایی متفاوتی را می دهد. رشد زیاد در عرصه تجارت و اهمیت بسیار به گمرک به عنوان یک عنصر کلیدی و مهم در تجارت و سرمایه گذاری بخش عمومی در سرمایه های خارجی دارد و همچنین از نتایج فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در کارایی گمرک و مسئولیت های جدیدی را دارا است.

کمرگ شامل سازمانی مهم و کار آمد است و همچنین محافظت از جامعه می باشد. در سازمان هایی که وابسته به جابه جایی کالا و همچنین مسافرین را کنترل می نماید گمرک است. سازمان بزرگ دیگر برای پیاده سازی درست برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی، و اجتماعی نیازمند سازمان گمرکی، کاربردی و اثر گذار هستند.

کارگزار گمرک

وظایف کارشناس گمرک :

– نظارت مستقیم بر درستی عملکردها بر وظایف کارشناسان، بررسی و دیگر کارکنان تحت سرپرستی به دلیل اجرای درستی و منظم با قوانین و مقررات از پیش تعیین شده.

– تقسیم وظایف میان کارشناسان و کارمندان دیگر تحت سرپرستی و کنترل درستی فعالیت ها برای بررسی ها.

– رسیدگی به درخواست های ارباب و رجوع در رابطه با مسایل اضافه دیگر و اختلافات به وجود آمده از هزینه های اضافه از تعرفه گفته شده کالا و اجرای قوانین و مقررات

– امضا پروانه گمرکی از انجام درست کارها بعد از اطمینان پیدا کردن و رعایت تمامی قوانین و مقررات با توجه به شرایط ورود و ترخیص کالا

– ارزیابی تمامی نقاط قوت و ضعف پرسنل با توجه به سرپرستی و تقسیم کارها و توانایی آن ها.

– بررسی و نمایش راه های برای برطرف کردن مشکل و دقت لازمه جهت سرعت عمل در کارها و چگونگی انجام وظایف کارها

– راهکارهای مناسب عملی به پرسنل برای افزایش کارهای دانش فنی و تجربه شغلی آن ها

– کنترل همیشگی بر ثبت و ضبط و نگهداری دفاتر و سندهای مربوطه

– انجام بقیه کارهای واگذار شده

کارگزار گمرک کیست ؟

این شخص یا شرکت یعنی کارگزار گمرک با انجام مراحل پیش از اظهار و حضور در گمرک و انجام اظهار گمرکی به ترخیص کالا اقدام نماید.

البته هر فردی که به نمایندگی از صاحب کالا اقدام به ترخیص کالا نماید یک کارگزار گمرک چیست ترخیص کار است ولی الزاماً یک کارگزار گمرکی نیست.

احراز این هویت در گمرکات کشور منوط به صلاحیت‌ها و کسب شایستگی‌هایی در جهت پذیرش گمرک و کسب پروانه کارگزاری گمرک می‌باشد.

اگر ترخیص کار یا کارگزار گمرکی کالا قاچاق کند، علاوه بر ابطال پروانه کارگزاری گمرکیشان مشمول مقررات قاچاق نیز می شوند.

اما به اطلاعتان می رسانیم که ابطال پرونده کارگزاری گمرکی، ترخیص کار مانع از انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از تاریخ ابطال به آن ها داده شده است نمی شود.

اگر شما انجام کار ترخیص خود را به کارگزار گمرکی ای بسپارید که در انجام تشریفات گمرکی سهل انگاری کند و اظهارنامه ای خلاف تنظیم کند که شما متضمن زیان مالی گردید، در صورت اثبات خلاف کاری کارگزار گمرکی پروانه کارگزار گمرکی ابطال می گردد یا به صورت تعلیق در می آید.

چنانچه کارگزار گمرکی نماینده ای را از جانب خود برای ترخیص کالا معرفی نماید، خودش مسئول اعمال کارکنانش است.

وجود افراد متخصص برای انجام تشریفات گمرکی برای یک شرکت ترخیص کالا الزامی است.

حتی شرکت حمل و نقلی هم که می خواهد کار ترخیص کالا از گمرک را انجام دهد، برای انجام تشریفات گمرکی باید دارای پروانه کارگزاری گمرک باشد.

اما جهت انجام تشریفات کارگزار گمرک چیست گمرکی حمل و ترانزیت نیازی به پرونده کارگزاری گمرکی و وکالت نامه نیست، بارنامه سندی است که در اینجا کفایت می کند.

کارگزار گمرک

برای دریافت پروانه کارگزاری گمرک باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • شخص باید تابعیت ایران داشته باشد.
 • گواهی عدم سو پیشینه داشته باشد.
 • حداقل مدرک کاردانی در رشته امور گمرکی یا کارشناسی در سایر رشته ها
 • کارمند دولتی نباید باشد.
 • سن فرد باید بالای 26 سال باشد.
 • داشتن کارت بازرگانی از شرایط لازم برای متقاضیان پروانه کارگزاری گمرک محسوب می شود.
 • برای تمدید پروانه کارگزاری گمرکی باید بدهی مالیاتی نداشته باشید.

البته در قسمت های بعدی نیز به طور کامل درباره کارگزار رسمی گمرک توضیحات مبسوطی داده شده است.

حق العمل کار یا کارگزار رسمی گمرک

قبلاً هر فردی می‌توانست تا ۱۰ مرتبه در سال ترخیص کالای دیگران را با وکالت نامه قانونی انجام دهد که این قانون از چند سال پیش لغو شده‌ است.

در حال حاضر فقط کارگزار گمرکی (حق العمل کاران) دارای پروانه معتبر از گمرک و کارمندان تمام وقت به عنوان نماینده شرکت از طرف شرکت‌ها که با وجود وکالت نامه قانونی از جانب شرکت به‌طور دائم به ترخیص کالای مربوط به آن شرکت می‌پردازند به عنوان ترخیص کار نزد گمرک وجاهت قانونی دارند.

در غیر از این دو مورد شخص باید به عنوان یک کارگزار گمرکی (حق‌العملکار) وجاهت قانونی داشته باشد اشخاص حقیقی می‌توانند خود نسبت به ترخیص کالای خود اقدام یا از خدمات کارگزاران گمرکی برای ترخیص استفاده کنند. (تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور کارگزار گمرک چیست گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱هیئت وزیران)

شرایط احراز

پروانه کارگزاری گمرک به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای شرایط زیر باشند:

 • حداقل سن ۲۵ سال و بالاتر
 • نداشتن سابقه کیفری و عدم و جود سوابق قاچاق کالا در گمرکات کشور
 • حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم امور گمرکی، یا لیسانس و بالاتر در سایر رشته‌ها
 • عدم اشتغال دولتی
 • پذیرش در امتحان کارگزاری گمرکی (حق العمل کاری) که از طرف گمرک برگزار می‌شود

کارگزار گمرک

وظایف کارگزار گمرکی

می‌توان وظایف کارگزار را در موارد زیر خلاصه نمود:

 1. فرامین صاحب کالا را که در جهت ترخیص کالا ارائه می‌نماید انجام دهد.
 2. در صورت درخواست صاحب کالا سایر مراحل واردات یا صادرات کالا را پیگیری و کنترل نماید.
 3. کارگزار به عواید مالی صاحب کالا بی نظر است و در جهت منافع صاحب کالا با استفاده از قانون تلاش می‌کند.
 4. کارگزار باید از طرف صاحب کالا امین و امانتدار باشد.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی کارگزار گمرک چیست هرچه بیشتر با اینگونه مسائل پیرامون حوزه صادرات واردات در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.

کارگزار گمرکی کیست

کاربر گرامی ،‌توجه داشته باشید ، مقالات موجود در وبسایت ، از بستر اینترنت و جستجو در سایت های اینترنتی ( بصورت خودکار) جمع آوری شده اند، لذا لطفا جهت یافتن منابع اصلی انتشار دهنده از موتورهای جستجو کمک بگیرید.

کارگزاری گمرکی

گمرک چیست ؟

با توجه به شرایط اقتصادی جهان امروزه گمرک پیشرفت بسیاری کرده است و جایگاه ویژه ای در جهان دارد و رفته رفته نقش تجارت کارگزار گمرک چیست اهمیت زیادی را در اقتصاد ملی کشور نمایان می سازد. راه های مختلف تجارت پیچیده تر شده و هر روزه کارشناسایی تر می گردد و شناخت دقیق و مسایل مربوط به تجارت همانند بانک، حمل و نقل، بیمه و گمرک برای کارها ضروری شده است.
برای پیشرفت تجارت در رقابت جهانی ، درک قوانین بین المللی ، کنسرانسیون ها و همچنین موافقت نامه ها برای در نظر گرفتن تجارت و تصور صادرات یک شکل مهمی به خود گرفته است. برای رشد این امر باید واردکنندگان ، صادر کنندگان و همچنین رشته های بازرگانی در امور تجارت خارجی کار کنند، همچنین اطلاعات خود را در زمینه گمرکی و تجاری در بخش ملی و جهانی ارتقا دهند.
امروزه گمرک ها نقش مهمی در تجارت های جهانی و دیگر موارد تجارتی، موسسات حمل و نقل، نقش مهمی در زمینه تجارت و بازرگانی ها به نمایش می گذارد.گمرکات جهانی وظیفه مجموعه عوامل مقررات و سیاست های تجاری ، اقتصادی، بهداشتی و امنیتی دارد و به کار نبردن هر یک از این عوامل در کنار هم و در نظر نگرفتن وظایف سازمانی ، کارایی متفاوتی را می دهد.
رشد زیاد در عرصه تجارت و اهمیت بسیار به گمرک به عنوان یک عنصر کلیدی و مهم در تجارت و سرمایه گذاری بخش عمومی در سرمایه های خارجی دارد و همچنین از نتایج فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در کارایی گمرک و مسئولیت های جدیدی را دارا است.
کمرگ شامل سازمانی مهم و کار آمد است و همچنین محافظت از جامعه می باشد. در سازمان هایی که وابسته به جابه جایی کالا و همچنین مسافرین را کنترل می نماید گمرک است. سازمان بزرگ دیگر برای پیاده سازی درست برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی، و اجتماعی نیازمند سازمان گمرکی، کاربردی و اثر گذار هستند.

وظیفه مامور گمرکی ورود و خروج کالاها را برعهده دارد

تاریخچه سازمان گمرک :

کمرگ در زمان شروع شورای همکاری به وجود آمد و همچنین توسط شورای همکاری ساخته و تشکیل گردید. سازمان گمرک تنها سازمان بین المللی است که در زمینه گمرکی تخصص زیادی دارد،گمرک یکی از کارهای مهم و ضروری و از گذشته تا به الان وجود دارد و از قدیمی ترین راه ها برای تالیف درآمد می باشد.
احداث اصلی گمرک نامشخص می باشد و در بعضی از نقاط جهان می توان تاریخی از این سازمان پیدا کرد. برای پیدایش گمرک دو شرط نمایان شده است، که عبارتند از وجود تجارت و حضور یک قدرت عمومی یا به روش دیگر رهبری. حقوق کمرگی نوع مالیات به حساب می آید و مربوط به معاملات و مبادلات تجاری می باشد.

گمرک و تعرفه های آن :

روش های کمرگی از گذشته تا به الان در تعریف های زیادی برای ارزش گمرکی و طبقه بندی تعرفه ، رشد یافته است. این موجب اهمیت مهم گمرک و تعرفه در اقتصاد ملی و بین المللی دارد.
اصطلاحات به کار رفته در اسناد گمرکی :
تبیین کالا :
توضیح کتبی یا شفاهی می باشد که بر اساس فرم مالیاتی ، شیوه گمرکی مورد نظر را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد لازم برای پیاده سازی گمرکی را ارایه می دهد.
ترخیص :
ترخیص معنای اصلی آن خروج کالا از اماکن گمرکی بعد از انجام کارهای گمرکی است.
ترخیصیه :
ترخیصیه شامل فرمی است که با استفاده از شرکت حمل و نقل بعد از تشخیص هویت ، جدا از اجرای تشریفات گمرکی به وسیله گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.
تشریفات گمرکی : تمامی فعالیت ها که در مسیر گمرکی انجام می گیرد.
تضمین : وجه نقد ، ضمانت نامه های بانکی برای اجرای نیازهای اعلام شده در مقررات گمرکی در گمرک نگهداری می گردد.
تعهد : لازمه های کتبی و الکترونیکی که فرد در برابر کمرگ برای انجام کارهای عملی لازم است.
حقوق داوری :
حقوق گمرکی شامل درصدی است که به ارزش کالا اضافه می شود و سود آن توسط هیئت وزیران مشخص می شود و جز هزینه های خدمات نمی گردد.
وظایف کمرگی :
کارهای گمرکی در رابطه با اهداف و الویت در ذیل تعریف می گردد :
- دریافت حقوق و عوارض گمرکی ، حفظ سلامتی و بهداشتی جامعه ، پشتیباتی از صنایع و تولیدات داخلی

برای استخدام در گمرک داشتن مدرک مدیریت گمرک و ترخیص کالا لازم است.

وظایف کارشناس گمرک :

- نظارت مستقیم بر درستی عملکردها بر وظایف کارشناسان، بررسی و دیگر کارکنان تحت سرپرستی به دلیل اجرای درستی و منظم با قوانین و مقررات از پیش تعیین شده.
- تقسیم وظایف میان کارشناسان و کارمندان دیگر تحت سرپرستی و کنترل درستی فعالیت ها برای بررسی ها.
- رسیدگی به درخواست های ارباب و رجوع در رابطه با مسایل اضافه دیگر و اختلافات به وجود آمده از هزینه های اضافه از تعرفه گفته شده کالا و اجرای قوانین و مقررات
- امضا پروانه گمرکی از انجام درست کارها بعد از اطمینان پیدا کردن و رعایت تمامی قوانین و مقررات با توجه به شرایط ورود و ترخیص کالا
- ارزیابی تمامی نقاط قوت و ضعف پرسنل با توجه به سرپرستی و تقسیم کارها و توانایی آن ها.
- بررسی و نمایش راه های برای برطرف کردن مشکل و دقت لازمه جهت سرعت عمل در کارها و چگونگی انجام وظایف کارها
- راهکارهای مناسب عملی به پرسنل برای افزایش کارهای دانش فنی و تجربه شغلی آن ها
- کنترل همیشگی بر ثبت و ضبط و نگهداری دفاتر و سندهای مربوطه
- انجام بقیه کارهای واگذار شده

کارگزار گمرکی کیست ؟

کارگذار گمرکی به افرادی که همانند بازرگانی سعی در پیشرفت دارند می گویند که دارای پروانه مخصوص از گمرکات برای ترخیص کالا می باشد و با توجه از صاحب کالا تحت وکالتنامه که به وسیله گمرک ایران گردآوری می شود و اختیارات کار گزاران گمرکی در وکالتنامه به جدا از هم اعلام می گردد، انجام تشریفات گمرکی صاحبان کالا را انجام می دهند.
اگر ترخیص کار یا کارگزار گمرکی خلافی انجام دهد پروانه آن باطل و گمرکی هایشان جز مقررات خلافی نیز می گردد.
با توجه به پیشرفت ارتباطات کشورها و سازمان ها در سطح بین المللی و تغییرات گوناگون که در معامله ها و ارتباطات می افتد ، پیش بینی شده است که در آینده شغل مناسب برای حرفه مدیریت گمرک موجود می باشد.
افرادی که می خواهند بعد از شرکت در دوره آموزش مدیریت گمرک و ترخیص کالا مشغول به کار شوند باید به دستورات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از قبل مشخص شده دستمزد خود را دریافت کنند و اگر می خواهند در شرکت های خصوصی مشغول به کار شوند دستمزد آن ها با توجه به مقررات شرکت مختلف می باشد.
در حال حاضر کشور ایران با وجود مرزهای دریایی و حتی زمینی و هوایی از بهترین ورودی و خروجی کالا و مسافر به شمار آمده است که در سال با درآمد بسیار زیادی به وسیله ترانزیت به دست آمده است.

ترخیص کالا روندی است که برای ورود کالاهای ورودی به کشور با یک سری عملیات انجام می گیرد.

دوره آموزش مدیریت گمرک و ترخیص کالا :

موسسه آموزش مجازی عالی آزاد فن پردازان برای افرادی که علاقه زیادی به کار در گمرک دارند می توانند با شرکت در دوره های آموزشی مدیریت گمرک و ترخیص کالا به حرفه خود دست پیدا کنند از طرفی دیگر فن علاوه بر آموزش به همه دانشپذیران بعد از انجام آزمون ، مدرک مدیریت گمرک و ترخیص کالا و گواهینامه مدیریت گمرک و ترخیص کالا نیز اعطا می فرماید این مدرک از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز اعطا می گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.